הצב×Ŗ גבולו×Ŗ בגיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ

האם להציב גבולו×Ŗ למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×•, אילו גבולו×Ŗ וכיצד לעשו×Ŗ זא×Ŗ.. שאלה חשובה ומו×Øכב×Ŗ שעולה אצל הו×Øים ×Øבים.

 

אנהה ל×Ŗ×Ŗ כאן מענה לשאלה זו אך לפני כן אבקש מכם הקו×Øאים לזכו×Ø ×›×™ בעיק×Ø ×‘×¢×™×§×Ø ×—×©×•×‘ להקשיב לעצמנו- מה באמ×Ŗ מ×Ŗאים לנו, למשפחה שלנו ולמ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×•. אוהיף ואומ×Ø ×›×™ מה שמ×Ŗאים למ×Ŗבג×Ø ××—×“- לא ×Ŗמיד מ×Ŗאים למ×Ŗבג×Ø ××—×Ø. ה×Øאשון יכול לקבל גבולו×Ŗ בשלווה ובנח×Ŗ והשני יכול לעמוד על ×Øגליו האחו×Øיו×Ŗ ולשאוג..

 

אז.. שנ×Ŗחיל?

 

אפ×Ŗח בעצה: כשמשהו × ×Øאה לנו מו×Øכב מדי כדאי לה×Ŗחיל בה×Ŗחלה. אבל ממש בה×Ŗחלה. למשל, בבדיק×Ŗ המושגים ומשמעו×Ŗם (בפשטו×Ŗ, בלי לה×Ŗחכם..). כך נוכל לה×Ŗחב×Ø ×©×•×‘ לעצם העניין ופחו×Ŗ נהטה לכיוונים שונים ולעי×Ŗים אף מנוגדים. אם כך, מהו גבול? גבול במובן המוכ×Ø ×œ× ×• הוא בעצם קו ש×Ŗוחם שטח ואומ×Ø ×ž×›××Ÿ עד כאן זה X ומעב×Ø ×œ×’×‘×•×œ זה Y. אדם שיוצא לטיול למשל יודע שבד×Øך כלל לא עוב×Øים גבול ככה ×”×Ŗם- צ×Øיך לקבל אישו×Ø, לא פעם זה כ×Øוך ב×Ŗשלום מהויים ולפעמים, פשוט אי אפש×Ø..

 

אם כך, האם יש מקומו×Ŗ בחיינו ובחיי ילדינו בהם אנו ×Øוצים לומ×Ø ×–××Ŗ: "מכאן עד כאן זה X ומעב×Ø ×œ×’×‘×•×œ זה Y" ? Ā ×ž×” יכול להחליף א×Ŗ X וא×Ŗ Y במשוואה הזא×Ŗ? אהו×Ø/ מו×Ŗ×Ø, בטוח/ מהוכן, חובה/ ×Øשו×Ŗ.. והאם יש מצב של אישו×Øים מיוחדים? (חשוב שיהיה- נגיע לזה בהמשך..) וכשיש מחי×Ø, האם אנו מאפש×Øים להם לשלם או×Ŗו (גם זה בהמשך..) וכשאי אפש×Ø- עד כמה זה ב×Øו×Ø ×œ× ×• ולהם?

 

גבולו×Ŗ הם דב×Ø ×—×©×•×‘- לכל אדם יש גבולו×Ŗ (אם × ×Øאה לנו שיש אנשים מהויימים שאין להם גבולו×Ŗ- זה ×Øק מפני שהגבולו×Ŗ שלהם ×Øחבים יו×Ŗ×Ø). הגבולו×Ŗ נגז×Øים גם ממצבים/ אנשים חיצוניים, וגם מצויים ב×Ŗוכי- ×Ŗוצאה של נהיון העב×Ø, ההק×Ŗ מהקנו×Ŗ ועוד. יש דוגמה (ממש קלישא×Ŗי×Ŗ- אבל היא טובה, אז ×Ŗהלחו לי:) המ×Ŗא×Ø×Ŗ מהיב×Ŗ ×Øיקודים הוע×Ø×Ŗ על גג ×Øחב ידיים של בניין בן 12 קומו×Ŗ. מוזיקה מצויינ×Ŗ, אנשים מגניבים, אוי×Øה מלהיבה.. דמיינו א×Ŗ עצמכם שם! העניין הוא, שאין מעקה/ גד×Øו×Ŗ המונעים נפילה. על כן, המוזמנים אינם יכולים ל×Øקוד בחופשיו×Ŗ, הם לא מ×Øגישים בטוחים ואולי אפילו לא מ×Øגישים יציבים. עכשיו, דמיינו א×Ŗ או×Ŗה מהיבה בדיוק- אבל עם מעקה. הבטחון חוז×Ø, אפש×Ø ×œ×”×©×Ŗח×Ø×Ø ×•×œ×Øקוד בחופשיו×Ŗ.. זה בדיוק כך. גבולו×Ŗ הם דב×Ø ×—×©×•×‘ כדי שנוכל לה×Øגיש יציבו×Ŗ ובטחון- יש האומ×Øים כי מקו×Ø ×”×ž×™×œ×” הוא במילה 'גב' אש×Ø ×‘××ž×Ŗ מקנה לנו א×Ŗ אלו. ללא גבולו×Ŗ, יהיו בלבול ומצוקה ולא נוכל לחיו×Ŗ א×Ŗ חיינו בחופשיו×Ŗ.

 

לפני שאנחנו ניגשים לקביע×Ŗ גבולו×Ŗ חשוב שנזכו×Ø ×œ×©×™× לב ל- 4 דב×Øים חשובים:

 

1) גבולו×Ŗ וענישה– אין קש×Ø ×™×©×™×Ø ×‘×™×Ÿ גבול לעונש. הקש×Ø, אם קיים עבו×Øנו, הוא ×Øק חיבו×Ø ×©×× ×• עושים כי כך למדנו, כי × ×Øאה לנו שזה יו×Ŗ×Ø ×§×œ וכו'. לעי×Ŗים, כשעוב×Øים גבול- יש לזה ×Ŗוצאה. ×Ŗוצאה שנגז×Ø×Ŗ ישי×Øו×Ŗ מהפעולה שעשינו ולעי×Ŗים לא. גבול, מגיע ממקום יציב ובטוח, ממקום אכפ×Ŗי והגיוני. עונש מגיע ממקום כוחני והמכו×Ŗי- כאילו אמ×Øנו: "כשאני לא יודע מה לעשו×Ŗ/ כשא×Ŗה לא עושה א×Ŗ מה שביקש×Ŗי- אני מש×Ŗמש בכוח". כדאי שנשאל- האם זהו מה×Ø ×©× ×Øצה להעבי×Ø? ואולי זהו גבול שלא כדאי לחצו×Ŗ או×Ŗו (לפחו×Ŗ לא כאג'נדה × ×Ŗונה מ×Øאש).

 

2) גבולו×Ŗ וחופש/ עצמאו×Ŗ– אנחנו ×Øוצים שהוא יהיה עצמאי אבל גם לזה יש גבול. כמה חופש ×Øצוי ל×Ŗ×Ŗ למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×•. זוהי אח×Ŗ הדילמו×Ŗ המוכ×Øו×Ŗ אצל הו×Øים למ×Ŗבג×Øים. הדעו×Ŗ כאן שונו×Ŗ ואין ×Ŗשובה נכונה אח×Ŗ.
בכל מק×Øה, חשוב לי להביא כאן א×Ŗ פיה×Ŗו של ×Øוג'×Ø×” על פיה יש לאפש×Ø ×œ×™×œ×“×™× חופש כדי שיוכלו להיו×Ŗ עצמם ולבחו×Ø ××Ŗ בחי×Øו×Ŗיהם אך החופש צ×Øיך להיו×Ŗ ×Ŗחום בגבולו×Ŗ מהוימים אח×Ø×Ŗ זוהי הפק×Øו×Ŗ. ×Øוג'×Ø×” ×Øואה בכך ×Ŗנאי מקדים ו×Øאשון לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗו של אדם ולהליכ×Ŗו בד×Øך של מימוש עצמי. ה×Ŗנאי השני להלן.

 

3) גבולו×Ŗ וציפיו×Ŗ– ה×Ŗנאי השני, גם הוא חשוב מאין כמו×Ŗו, מדב×Ø ×¢×œ הע×Øכה חיובי×Ŗ בל×Ŗי מו×Ŗני×Ŗ שי×Ŗנו ההו×Øים לילדם גם כשאינו מ×Ŗנהג על פי ציפיו×Ŗיהם.. ואני מזכי×Øה זא×Ŗ כאן כי לא פעם אנו קובעים א×Ŗ הגבולו×Ŗ ומה×Ŗ×Ŗ×Ø×Ŗ אצלנו ציפייה לכך שילדינו לא יעב×Øו או×Ŗם. בהופו של דב×Ø, מט×Ø×Ŗנו היא לשמו×Ø ×¢×œ ב×Øיאו×Ŗ ילדינו ולאפש×Ø ×œ×”× לחיו×Ŗ חיים מלאים בהווה ובע×Ŗיד. הע×Øכה חיובי×Ŗ בל×Ŗי מו×Ŗני×Ŗ היא אחד ההודו×Ŗ החשובים בהקש×Ø ×–×” (וגם מחזק×Ŗ א×Ŗ הקש×Ø ×”×•×Øה- ילד).

 

4) גבולו×Ŗ ואח×Øיו×Ŗ– מצד אחד, אנו ×Øוצים שהמ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• ידע לקבל אח×Øיו×Ŗ ולה×Ŗנהג בצו×Øה בוג×Ø×Ŗ. מצד שני, לא ×Ŗמיד אנו הומכים על כוש×Ø ×”×©×™×¤×•×˜ של המ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• ולפעמים אף חוששים שבחי×Øו×Ŗיו יעמידוהו בהיכון.

 

אז איך עושים א×Ŗ זה? איך מציבים בהצלחה גבולו×Ŗ למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×•?

 

יצי×Ø×Ŗ ההכם:

שלב ×Øאשון- קובעים: כש×Øוצים לקבוע גבול בנושא מהוים (שע×Ŗ חז×Øה הבי×Ŗה, שע×Ŗ שינה, עז×Øה בבי×Ŗ וכו') כדאי לקבוע פגישה משפח×Ŗי×Ŗ- זוג הו×Øים והמ×Ŗבג×Ø ×©×œ×”×, אפש×Ø ×•×Øצוי גם אחים אבל לא חובה. ממש לקבוע יום ושעה לדון בנושא.

שלב שני- הפגישה: חשוב מאוד שפגישה כזא×Ŗ לא ×Ŗעשה מ×Ŗוך מעו×Øבו×Ŗ ×Øגשי×Ŗ (×›×¢×”/ ×Øצון להגו×Ø ×—×©×‘×•×Ÿ/ ×”×¢×Ø×Ŗ ×Øגשו×Ŗ..), אלא מ×Ŗוך מקום של הקשבה ואמון. לא להגיע 'נעולים' על החלטה מוקדמ×Ŗ. אין טעם לכפו×Ŗ א×Ŗ הגבולו×Ŗ שלנו על המ×Ŗבג×Ø ××•Ā ×œ×§×‘וע ממקום המכו×Ŗי וכוחני – זה לא יעבוד (ואם במק×Øה זה כן יעבוד- זה יק×Øה מ×Ŗוך פחד ולא מ×Ŗוך הבנה אמי×Ŗי×Ŗ..). כדאי לאפש×Ø ×¤×” מיקוח.

אז יושבים לדיון אמי×Ŗי בגובה העיניים, מעלים א×Ŗ הנושא וכל אחד מביע א×Ŗ דע×Ŗו וא×Ŗ הנימוקים לדע×Ŗו- בשלב זה, כל שעלינו לעשו×Ŗ הוא להשא×Ø ×§×©×•×‘×™× ופ×Ŗוחים. אני מציעה גם לכ×Ŗוב א×Ŗ הדב×Øים שעולים. היי×Ŗי מוהיפה גם כוכבי×Ŗ של מק×Øים ח×Øיגים- מ×Ŗי אפש×Ø ×œ×¢×‘×•×Ø ××Ŗ הגבול (בחופשים, בימי הולד×Ŗ..) קצ×Ŗ גמישו×Ŗ לא הזיקה לאף אחד:)

 

שלב שלישי- הההכם: לאח×Ø ×©× ××”×¤×• העובדו×Ŗ, הדעו×Ŗ והנימוקים- מגיעים להחלטה. חשוב שההחלטה ×Ŗשקף כמה שיו×Ŗ×Ø ×–×•×•×™×•×Ŗ שעלו בדיון. א×Ŗ הההכם הזה מעלים על הכ×Ŗב.

 

שלב ×Øביעי- ה×Ŗוצאו×Ŗ: אפש×Ø ×œ×©××•×œ מה קו×Øה אם לא עומדים בההכם. אילו ×Ŗוצאו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ לזה. חשוב מאוד שהמ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× יציע א×Ŗ ה×Ŗוצאו×Ŗ. גם או×Ŗן מעלים על הכ×Ŗב.

 

שלב חמישי- היום וח×Ŗימה: על הההכם הזה חו×Ŗמים כולם ושומ×Øים (אפש×Ø ×œ×¦×œ× ול×Ŗ×Ŗ עו×Ŗק לכל אחד).

 

ומה אם המ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× עב×Ø ××Ŗ הגבול?Ā 

 

קודם כל לעצו×Ø!! יש לנו נטייה להגיב באופן מיידי לדב×Øים כאלה ובד×Øך כלל זוהי ×Ŗגובה אימפולהיבי×Ŗ שאיננה ×Ŗו×Øמ×Ŗ.

 

אח×Øי שעצ×Øנו- לשמוח (בלב, בלי שהמ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• י×Øאה או×Ŗנו). למה לשמוח? כי המ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• מ×Ŗבג×Ø. איזה כיף!! הכל בהד×Ø ××¦×œ×•. הוא לא ×Øק מ×Øצה. הוא בודק גבולו×Ŗ! הוא מו×Øד! הוא מ×Ŗפ×Ŗח! זוהי הד×Øך שלו (אח×Ŗ מהן) לגבש זהו×Ŗ משל עצמו. כן, אפש×Ø ×œ×©×ž×•×—- הילד שלכם נו×Øמלי.

 

כע×Ŗ הזכ×Øו במט×Øה שלכם. מהי המט×Øה שלכם? שיהיה ציי×Ŗן? שיהיה אקדמאי? או שיהיה ב×Øיא ומאוש×Ø? השלב הזה חשוב מפני שהוא נו×Ŗן פ×Øופו×Øציו×Ŗ ומאפש×Ø ×œ× ×• לבדוק כיצד אנו באמ×Ŗ ×Øוצים לפעול.. פעמים ×Øבו×Ŗ פעולה ×Øאשוני×Ŗ נכונה ×Ŗהיה שיקוף של מה שאנחנו מ×Øגישים/ חושבים/ חשים ממש עכשיו.

 

אם לא עצ×Øנו (והגבנו באופן שלא מקדם א×Ŗ המט×Øה שלנו ואף פוגע בה)- לא נו×Øא!! הכל בהד×Ø. נהלח לעצמנו ונעבי×Ø ×ž×”×Ø ×—×“×© למ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• (והנה והא למד גם איך לטעו×Ŗ ול×Ŗקן בקלילו×Ŗ ובלי ל×Ŗ×Ŗ לזה ליאש או×Ŗו. קו×Øה- טועים- ממשיכים:)

 

מאפש×Øים לו לשא×Ŗ ב×Ŗוצאו×Ŗ המיידיו×Ŗ של מעשיו (לא ×Øק אלו שקבע לעצמו בההכם):Ā ×œ×¢×™×Ŗים אנו כל כך בשליטה שאנו לא מאפש×Øים לילדנו לחוו×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗוצאו×Ŗ הישי×Øו×Ŗ של מעשיהם.Ā × × ×™×— שהגבול הוא להד×Ø ××Ŗ החד×Ø ×¤×¢× בשבוע והמ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• לא יהד×Ø ×•×× ×—× ×• נהד×Ø ×¢×‘×•×Øו- הוא לא יוכל ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗוצאו×Ŗ. אני יודע×Ŗ שזה ממש קשה- אבל כדאי לפעמים ל×Ŗ×Ŗ ל×Ŗוצאו×Ŗ לעשו×Ŗ א×Ŗ שלהן. להשאי×Ø ××Ŗ ×¢×Øמו×Ŗ הבגדים להיע×Øם, לבלגן לגדול וללכלוך (אבוי לי) לכהו×Ŗ א×Ŗ הכל.. אם הגבול הוא קימה בשעה מהויימ×Ŗ בבוק×Ø ××• ללכ×Ŗ לישון בשעה מהויימ×Ŗ והמ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× עב×Ø ××Ŗ הגבול ואיננו מצליח לקום בבוק×Ø ×‘×–×ž×Ÿ- ×Ŗנו למ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× לאח×Ø (לאח×Ø ×©×”×¢×Ø×Ŗם פעם או פעמיים, כפי שנקבע)..

 

להע×Ŗ×Ø ×œ×‘×§×©×Ŗ עז×Øה- גם אנו לפעמים × ×Ŗקלים בקשיים עם גבולו×Ŗ מהויימים. דיאטה או עישון למשל.. לפעמים עז×Øה יכולה לעשו×Ŗ א×Ŗ כל ההבדל. גם המ×Ŗבג×Ø ×©×œ× ×• זקוק לליווי- בעיק×Ø ×× הוא מבקש זא×Ŗ.

 

ולבהוף: להי×Øגע. לזכו×Ø ×©×”×Ŗקופה המופלאה והכייפי×Ŗ הזא×Ŗ/ הקשה והמ×Ŗהכל×Ŗ הזא×Ŗ, ×Ŗעבו×Ø. המ×Ŗבג×Ø ×©×œ×›× יגדל וגם אם לא ×Ŗ×Ŗגעגעו לימים האלה, ×Ŗוכלו לכל הפחו×Ŗ להזכ×Ø ×‘×”× בחיוך ובהקלה:)
להזכי×Øכם, אני פה ל×Øשו×Ŗכם בטלפון 054-7793382

 

המון הצלחה
 1. יצחק

  שלום. חבל מאוד מאוד,שאין אפש×Øו×Ŗ לשלוח א×Ŗ הדב×Øים החשובים האלה,ישי×Øו×Ŗ לאימייל אח×Ø,למי שאני
  שיש להם עניין בכך.

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   יצחק שלום,
   א×Ŗה צודק.. היי×Ŗה אפש×Øו×Ŗ כזא×Ŗ ומשום מה היא נעלמה מהא×Ŗ×Ø. זה נמצא בבדיקה כ×Øגע. ×Ŗודה ×Øבה.
   כ×Øגע א×Ŗה יכול פשוט להע×Ŗיק א×Ŗ הלינק מלמעלה ולשלוח או×Ŗו.

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *