ומה אם?

ומה אם כל מה שאני עושה הוא נכון?

מה אם ה'טעויו×Ŗ' הן הזמנה מ×Øאש של מי שבהביב×Ŗי כדי שיוכל ללמוד משהו. מה אם הן כדי שאני אוכל ללמוד משהו. מה אם כל מה שאני עושה הוא הכ×Øחי לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ שלי. לצמיחה שלי ושל האנשים/ היקום שהביבי?

ומה אם אני בהך הכל מאפש×Ø×Ŗ א×Ŗ מה שצ×Øיך לק×Øו×Ŗ ממילא. א×Ŗ מה שנכון שיק×Øה. עבו×Øי ועבו×Ø ×”×¢×•×œ×?

ומה אם לא אדע א×Ŗ ה×Ŗשובו×Ŗ לשאלו×Ŗ אלו ובכל זא×Ŗ, אאמין שכל מה שאני עושה הוא נכון. והמושג 'טעו×Ŗ' שייך לעולם של אשלייה.

ומה אם אאמין שכל מה שעושים כל בני האדם הוא נכון? ויש משהו חשוב בה×Øבה ממצב ה×Øוח שלי ואפילו מן הכאב. משהו שאפש×Ø ×œ×§×Øוא לו הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ שלי.

מה אז?

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *