הדנה להגשמ×Ŗ מט×Øו×Ŗ

" לעולם לא מאוח×Ø ×ž×“×™ להיו×Ŗ מי שיכול×Ŗ להיו×Ŗ" (ג. אליוט)

קהל היעד:

  • א×Øגונים ועהקים גדולים וקטנים המעוניינים לקדם א×Ŗ אנשי הא×Øגון ב×Øמה האישי×Ŗ וכקבוצה.
  • ההדנה נבנ×Ŗה במיוחד עבו×Ø × ×©×™× שהקדישו א×Ŗ חייהן למשפחה ובשל שג×Ø×Ŗ החיים העמוהה לא הצליחו לממש א×Ŗ חלומו×Ŗיהן ולקדם א×Ŗ עצמן ב×Ŗחומים השונים.
  • ההדנה מיועד×Ŗ לאנשים המבקשים להביא שינוי אל חייהם ב×ŖחומיםĀ ×”שונים (ק×Øיי×Øה, זוגיו×Ŗ, לימודים וכו').

×Ŗוכן ההדנה:

הדנה חווי×Ŗי×Ŗ ש×Ŗחב×Ø ××•×Ŗך ל×Øצונו×Ŗ שנדחקו עם השנים, ×Ŗ×Ŗן לך כלים להשיגם ו×Ŗאפש×Ø ×œ×š ליצו×Ø ×œ×¢×¦×ž×š א×Ŗ המציאו×Ŗ שחלמ×Ŗ עליה.

הדנה בה נכי×Ø ××Ŗ הקולו×Ŗ המגבילים ונ×Ŗחב×Ø ×œ×§×•×œ×•×Ŗ המקדמים והמחזקים.

ההדנה ×Ŗאפש×Ø ×œ×š לצא×Ŗ לד×Øך חדשה, לגלו×Ŗ א×Ŗ הכוחו×Ŗ הטמונים בך ולהגיע ל×Ŗוצאו×Ŗ מ×Øשימו×Ŗ.

10 מפגשים מעצימים ומ×Øגשים, המון כלים לחיים ובעיק×Ø ×™×¦×™××” לד×Øך עם ×Ŗכני×Ŗ שכב×Ø ×”×—×œ×• במימושה.

יש אפש×Øו×Ŗ להמשיך ולקיים א×Ŗ המפגשים אח×Ŗ לחודש על מנ×Ŗ להשא×Ø ×ž×—×•×™×™×‘/×Ŗ למט×Øו×Ŗ ולחלומו×Ŗ גם מול הקבוצה מה שנו×Ŗן מוטיבציה להמשיך ולה×Ŗקדם.


על ההדנה מפי מש×Ŗ×Ŗפים:

השינוי שק×Øה בחיים שלי בעקבו×Ŗ ההדנה הוא עצום. אני לא יכולה לומ×Ø ×©×”×—×™×™× שלי היו ג×Øועים לפני כן אבל אני מודה שקצ×Ŗ הזנח×Ŗי א×Ŗ ה×Ŗחום המקצועי בחיי. עבד×Ŗי שנים באו×Ŗה עבודה ×Øק בגלל שהיה לי נוח שם.. מה שק×Øה בהדנה זה שפ×Ŗאום ה×Ŗחב×Ø×Ŗי ל×Øצונו×Ŗ שלי, שידע×Ŗי או×Ŗם אבל פחד×Ŗי ל×Ŗ×Ŗ להם להיו×Ŗ כי ה×Øגש×Ŗי שזה גדול עלי. חוׄ מזה, הבנ×Ŗי גם למה אני כל כך מפחד×Ŗ ויכול×Ŗי ממש לשמוע א×Ŗ הקולו×Ŗ ב×Ŗוכי שמעכבים או×Ŗי. אבל לא יעזו×Ø, ה×Ŗכל'×” הוא הכי חשוב וה×Ŗכל'×” הוא שאני לומד×Ŗ עכשיו קוהמטיקה ×Øפואי×Ŗ. מגשימה א×Ŗ החלום! אז ×Ŗודה ×Øבה לך כ×Øמי×Ŗ ו×Ŗודה לקבוצה המדהימה ש×Ŗמכה ועדיין ×Ŗומכ×Ŗ בי. (מ. אליהו)

————————————————————————

ההדנה להגשמ×Ŗ מט×Øו×Ŗ כשמה כן היא! הגע×Ŗי הקפטי×Ŗ. ואפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×œ× הגע×Ŗי ממש עם מט×Øה. ×Øק ×Øצי×Ŗי שינוי בחיים שלי. הדב×Ø ×”×Øאשון שהבנ×Ŗי הוא שאני ממש זקוקה לעז×Øה הזא×Ŗ. ה×Ŗמיכה של הקבוצה והעובדה שכולן בנו×Ŗ וכולן באו×Ŗ בשביל להגשים א×Ŗ המט×Øו×Ŗ שלהן, כמוני, עז×Øה לי מאוד! גילי×Ŗי שמה שהכי חשוב לי הוא לצא×Ŗ מהבי×Ŗ. לעבוד. כב×Ø ×©× ×™× יש לי ×Ŗעודה של מזכי×Øה ומנהל×Ŗ לשכה. בעידוד של הקבוצה ושל כ×Øמי×Ŗ × ×™×”×—×Ŗי קו×Øו×Ŗ חיים, חיפש×Ŗי עבודה וגם מצא×Ŗי!! אפילו הפחדים שלי: שזה יפגע בילדים, בבי×Ŗ.. נעלמו. אני יוצא×Ŗ בבוק×Ø ×›×©×”× יוצאים וחוז×Ø×Ŗ כשהם חוז×Øים והעיק×Ø- הם ×Øואים או×Ŗי מטופח×Ŗ ועובד×Ŗ ושמחה! אין לי מילים להודו×Ŗ על כל זה. (או×Øלי)

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *