הובלים

אנשים הובלים. בכל מקום. כל הזמן. אנשים הובלים.

למה?

מי עוצ×Ø ×œ×©××•×œ למה באמ×Ŗ?

וגם איך. איך אפש×Ø ×œ×¢×¦×•×Ø ××Ŗ ההבל הזה?

מי מהכים לעזוב א×Ŗ ×Ŗי×Øוצי הלמה וללכ×Ŗ באמ×Ŗ פנימה. אל מקו×Ø ×”×”×‘×œ?

×Ŗי×Øוצי הלמה הם: זוגיו×Ŗ, ×›×”×£, מימוש עצמי, מ×Øאה חיצוני, משקל, חב×Øויו×Ŗ, ק×Øיי×Øה..

וכל אלה כל כך חשובים! וגם דומיהם. וקשה, ממש קשה, ללכ×Ŗ למקום אח×Ø. לוו×Ŗ×Ø. לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ מ×Øכזיו×Ŗם בחיינוĀ (כמובן להמשיך לחיו×Ŗ ב×Ŗוך החיים הללו, עם כל מה שיש בהם).

מי מהכים לעזוב א×Ŗ הב×Øיחו×Ŗ אל האיך וללכ×Ŗ באמ×Ŗ פנימה. אל מקו×Ø ×”××™×š?

הב×Øיחו×Ŗ אל האיך הן: חב×Øו×Ŗא בל×Ŗי פוהק×Ŗ, פטפטנו×Ŗ, המים למיניהם, וו×Øקוהוליו×Ŗ..

וכל אלה כל כך חשובים! וגם דומיהם. וקשה, ממש קשה, ללכ×Ŗ למקום אח×Ø. לוו×Ŗ×Ø. לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ מ×Øכזיו×Ŗם בחיינו.

ומהו המקום האח×Ø? גם אם ב×Øו×Ø ×œ× ×• שהוא בפנימיו×Ŗינו, היכן הוא? איך הוא × ×Øאה? כיצד אפש×Ø ×œ×”×’×™×¢ אליו? Ā ×× בכלל.

לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ.. כדי ללכ×Ŗ אל..

אל מה בעצם?

אולי אל מקום נקי מ×Ŗשוקו×Ŗ.

אולי אל נקוד×Ŗ המפגש בין החיים לבינינו.

נקודה הופי×Ŗ מאוד.

×Øגעי×Ŗ.

שב×Øי×Øי×Ŗ.

שקיימ×Ŗ עכשיו בלבד.

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *