הלפ ×Ŗ×Øאפי- הקול ב×Øאש 2

hakol-barosh

כדי לעבוד עם כלי זה, כדאי לה×Ŗחיל קודם עם "הקול ב×Øאש 1". מומלׄ אבל לא הכ×Øחי..

בשלב ה×Øאשון, למד×Ŗ להכי×Ø ××Ŗ הקולו×Ŗ המחלישים, הביקו×Ø×Ŗיים. השלב השני הוא השלב בו נחדש א×Ŗ הקש×Ø ×¢× קולו×Ŗ ×Ŗומכים, אוהדים ומחזקים שיש בנו. לפעמים × ×Øאה לנו שאין כזה דב×Ø ×‘×›×œ×œ (בעיק×Ø ×‘×Ŗקופו×Ŗ קשו×Ŗ), אבל הם קיימים אצל כולנו. י×Ŗכן שכב×Ø ×ž×–×ž×Ÿ איננו מצליחים לשמוע א×Ŗ קולן. אבל, הן שם והן מדב×Øו×Ŗ. הןĀ ×‘ד×Øך כלל שם מ×Ŗקופ×Ŗ הילדו×Ŗ שלנו- כשעוד ה×Øגשנו בטוחים, הומכים, אהובים, מיוחדים, חופשיים..

בקליניקה אני מגלה שההקאלה היא ×Øחבה מאוד, יש אנשים שמצליחים לה×Ŗחב×Ø ×‘×™×Ÿ ×Øגע לקולו×Ŗ האוהדים ב×Ŗוכם ויש כאלה שלוקח להם זמן ×Øק לדמיין א×Ŗ קיומם, יחד עם זא×Ŗ, לא × ×Ŗקל×Ŗי באנשים שלא הצליחו לעשו×Ŗ זא×Ŗ בהופו של דב×Ø.

ההיפו×Ø ×”××™×©×™ שלי נמצא בקצה הקשה של ההקאלה הזא×Ŗ.. ה×Ŗקשי×Ŗי מאוד למצוא ואף לדמיין א×Ŗ הקולו×Ŗ האוהדים הללו. היי×Ŗי צ×Øיכה לשכנע א×Ŗ עצמי שהם בכלל קיימים אי שם במעמקים. לאח×Ø ×©×™×›×•×œ×Ŗי לזהו×Ŗ בקלו×Ŗ ואף לקבל ללא הזדהו×Ŗ כמעט א×Ŗ הקול הביקו×Ø×Ŗי, היה ב×Øו×Ø ×œ×™ שאני ממשיכה הלאה. ה×Ŗחל×Ŗי לבנו×Ŗ א×Ŗ הקליניקה וא×Ŗ מ×Øכז ההדנאו×Ŗ וידע×Ŗי שכדי שיגיעו לקוחו×Ŗ, עלי להאמין בעצמי, לזכו×Ø ×©×™×© לי מה ל×Ŗ×Ŗ ושאני טובה במה שאני עושה.. החיפוש אח×Ø ×§×•×œ ×Ŗומך ואוהד שכזה היה א×Øוך אבל לא וי×Ŗ×Ø×Ŗי, בהופו של דב×Ø ×’×™×œ×™×Ŗי שם ילדה שובבה, פ×Øועה ודק×Ŗ ×Øגליים שיודע×Ŗ א×Ŗ כל הדב×Øים הללו ויו×Ŗ×Ø, עם הזמן הקש×Ø ×›×œ כך ה×Ŗחזק אי×Ŗה שכב×Ø ×œ× היי×Ŗי צ×Øיכה לק×Øוא לה או להזכ×Ø ×‘×”, היא פשוט היי×Ŗה, נוכח×Ŗ ומחזק×Ŗ. והיא עדיין. כאן:)

אם אין לנו קש×Ø ×¢× הקולו×Ŗ האוהדים שלנו, פעמים ×Øבו×Ŗ לא נצליח למצוא בעצמנו א×Ŗ הכוחו×Ŗ כדי לה×Ŗקדם למ×Øו×Ŗ הקשיים והכשלונו×Ŗ, ב×Øי×Ø×Ŗ המחדל שלנו ×Ŗהיה מחלישה ולא מעצימה, וגם חיינו י×Ŗנהלו בה×Ŗאם. אבל, אם הקול של דמו×Ŗ אוהד×Ŗ כזא×Ŗ יוכל להגיע אלינו, ×Ŗהיה לו השפעה על ה×Øגשו×Ŗ והמחשבו×Ŗ שלנו ומכאן גם על הבחי×Øו×Ŗ וה×Ŗגובו×Ŗ שלנו. הקולו×Ŗ הללו הם קולו×Ŗ עדינים ו×Øכים, כדי שנוכל לשמוע או×Ŗם עלינו לפנו×Ŗ להם מקום, לק×Øוא להם ולשים לב כשהם כאן.

אז בואו נזמין ה×Ŗכוונו×Ŗ ומוכנו×Ŗ לעבוד ונ×Ŗחיל..

הקול ב×Øאש (2):

*יש לק×Øוא קודם עד ×”×¢×™×£ 3 ו×Øק לאח×Ø ×ž×›×Ÿ לה×Ŗחיל א×Ŗ ה×Ŗ×Øגיל. עליכם להיו×Ŗ מצוידים במחב×Ø×Ŗ וכלי כ×Ŗיבה.

  1. נקח לעצמנו כמה ×Øגעים לה×Øגע, להיו×Ŗ שקטים. נעצום עיניים. ניקח נשימה ונשים לב איך האוי×Ø × ×›× ×” ויוצא, נשים לב לאף שלנו, לחזה ולבטן. אם זה קשה, אפש×Ø ×¤×©×•×˜ לשים לב לכפו×Ŗ ה×Øגליים או הידיים שלנו. לחוש או×Ŗן.. אם עולו×Ŗ מחשבו×Ŗ אח×Øו×Ŗ. זה בהד×Ø, כשנשים לב לכך נוכל לחזו×Ø ×©×•×‘ לנשימה.
  2. יש ב×Ŗוכנו דמויו×Ŗ אוהדו×Ŗ, כאלה שכב×Ø ×ž×–×ž×Ÿ איננו מצליחים לשמוע א×Ŗ קולן- הן שם והן מדב×Øו×Ŗ- אלא שהקול שלהן לא מגיע אלינו. הן בד×Øך כלל שם מ×Ŗקופ×Ŗ הילדו×Ŗ שלנו- כשעוד ה×Øגשנו בטוחים, הומכים, אהובים, מיוחדים, חופשיים.. בואו ×Ŗזמינו דמו×Ŗ כזא×Ŗ, דמו×Ŗ אוהד×Ŗ ו×Ŗ×Ŗבוננו בה Ā ×¢×“ לפ×Øטי פ×Øטים:Ā ××™×š היא × ×Øאי×Ŗ: גובה, צבע עו×Ø, צבע שיע×Ø ×•××•×Øך שיע×Ø, עיניים, מבנה גוף- ×Øזה שמנמן.. מה היא לובש×Ŗ..Ā ×’יל: האם מבוג×Ø×Ŗ, זקנה, צעי×Øה.. ואולי אפילו יש להĀ ×©×:Ā ××™×–×” שם עולה לכם עכשיו ב×Øאש.. עכשיו, בואו נשמעĀ ×ž×” היא אומ×Ø×Ŗ:Ā ×ž×™×œ×™×/ משפטים (חשוב מאוד!) יש להקשיב לכל מה שהיא אומ×Ø×Ŗ בקש×Ø ××œ×™×š. היא יכולה להיו×Ŗ דמו×Ŗ מוכ×Ø×Ŗ/ דמיוני×Ŗ/ או כל דמו×Ŗ אח×Ø×Ŗ שעולה ב×Øאשיכם.
  3. קחו נשימה. לאט פ×Ŗחו עיניים. כע×Ŗ הקדישו כמה דקו×Ŗ וכ×Ŗבו א×Ŗ שם הדמו×Ŗ, א×Ŗ המאפיינים שלה וא×Ŗ המשפטים שהיא אומ×Ø×Ŗ.
  4. במהלך היום, כשמופיעה הדמו×Ŗ הביקו×Ø×Ŗי×Ŗ, זהו או×Ŗה בשמה ו×Ŗנו לה לדב×Ø. לאח×Ø ×©×Ŗהיים הזמינו א×Ŗ הדמו×Ŗ האוהד×Ŗ ו×Ŗנו לה לדב×Ø. זה × ×Øאה כך: "אהה, א×Ŗ פה אה×Øונה" וני×Ŗן לה לדב×Ø ×¢×“ ש×Ŗהיים אז נק×Øא לדמו×Ŗ ה×Ŗומכ×Ŗ וני×Ŗן לה לומ×Ø ××Ŗ מה שיש לה באו×Ŗו נושא.

י×Ŗכן כי בה×Ŗחלה י×Øאה לכם ה×Ŗהליך מוז×Ø, מהו×Øבל ומלאכו×Ŗי. אבל, אם ×Ŗקפידו ל×Ŗ×Øגל, לאח×Ø ×–×” מה, ×Ŗוכלו ל×Øאו×Ŗ שהקולו×Ŗ ה×Ŗומכים והמקדמים יגיעו ×Ŗמיד יחד עם הקולו×Ŗ הביקו×Ø×Ŗיים- אז ×Ŗוכלו לדע×Ŗ שהאוטומט שלכם הש×Ŗנה וכע×Ŗ, הנ×Ŗיב השלילי, המעכב, המקשה הוא לא הנ×Ŗיב היחיד אלא הוא ×Ŗמיד!! מגיע עם הנ×Ŗיב החיובי, המקדם וה×Ŗומך. כע×Ŗ הבחי×Øה אפש×Øי×Ŗ!

השלב האח×Øון בכלי זה (הקול ב×Øאש 3) הוא אימוני מאוד. הוא בעצם לוקח א×Ŗ שני השלבים הקודמים ומייצ×Ø ×ž×¦×‘×™× בחיים בהם נוכל לבחו×Ø ××—×Ø×Ŗ ול×Øאו×Ŗ א×Ŗ פי×Øו×Ŗ עמלנו הלכה למעשה.

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *