עבודה בחלקים- להפ×Øיד א×Ŗ עצמי מחלקים שונים ב×Ŗוכי

דימוי עצמי נמוך? ה×Ŗקפי ח×Øדה? ×›×¢×” בל×Ŗי נשלט? וכדומה ×Øגשו×Ŗ ומצבים שקשה לך להכיל או לה×Ŗנהל כשהם מגיעים? ב×Øשימה קצ×Øה זו א×Ŗן כלי יעיל לה×Ŗמודדו×Ŗ עם מצבים כאלה ודומיהם.

כאש×Ø ×× ×™ מ×Øגישה שאני לא שווה או ×—×”×Ø×Ŗ ביטחון למשל, מה שקו×Øה זה שבאו×Ŗו ×Øגע אני מזדהה כל כולי עם הה×Øגשה הזא×Ŗ. המחשבו×Ŗ ×Øצו×Ŗ בלופ ואין מוצא מהמצב הקשה בו אני נמצא×Ŗ. כך גם במצב של ח×Øדה וכן הלאה.

אז מה עושים? אני מזהה א×Ŗ הה×Øגשה/ המחשבה/ המצב ואומ×Ø×Ŗ לעצמי: "יש בי חלק שמ×Øגיש עכשיו לא שווה/ ×—×”×Ø ×‘×˜×—×•×Ÿ". אם יש באפש×Øו×Ŗי: אני מנהה לעו×Ø×Ø ×‘×Ŗוכי הק×Øנו×Ŗ לגבי החלק הזה להכי×Ø ××•×Ŗו. אז.. ×Øאשי×Ŗ אני מאפש×Ø×Ŗ לו להיו×Ŗ. אני מנהה לגלו×Ŗ איפה הוא יושב ב×Ŗוך הגוף שלי. בד"כ יש לזה מקום. אם קשה לי לא×Ŗ×Ø ×ž×§×•× מדויק אני יכולה לומ×Ø ××™×–×•×Ø ×‘×’×•×£ באופן כללי: ×Øאש, חלק קדמי (חזה בטן) חלק אחו×Øי- גב, ידיים, ×Øגליים.. אם יש מיקום מדויק זה נפלא. ואז אולי אפש×Ø ×œ×”×Ŗבונן עוד- מה הצבע באיזו×Ø ×”×–×”? האם יש או אין ×Ŗנועה? צו×Øה וכו.. כל מה שאני ×Øוצה לעשו×Ŗ זה לזכו×Ø ×©×–×” חלק בי, לאפש×Ø ×œ×• להיו×Ŗ ואולי גם להיו×Ŗ בהק×Øנו×Ŗ כלפיו. אפש×Ø ×’× לה×Øגיש איך אני יושב×Ŗ לידו (ממש ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ עצמי או לה×Øגיש א×Ŗ עצמי ב×Ŗוך או×Ŗו איזו×Ø ×‘×’×•×£), נו×Ŗ× ×Ŗ לו א×Ŗ מה שהוא זקוק לו כ×Øגע: ×Øוגע, חום, אהבה, חיבוק…

העניין העיק×Øי פה הוא הפ×Øדה ביני לבין החלק הזה. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, אם אין באפש×Øו×Ŗי לה×Ŗ×Øכז עכשיו כדי להכי×Ø ××•×Ŗו יו×Ŗ×Ø ×›×œ מה שעלי לעשו×Ŗ זה לזכו×Ø ×©×–×” בהה"כ חלק בי. ב×Øגע זה ממש יש בי חלקים נוהפים. אח×Øים. שגם אם אינני מ×Øגישה או נמצא×Ŗ אי×Ŗם בקש×Ø ×›×Øגע- הם מצויים בי. עצם ההבנה וההזכ×Øו×Ŗ שאני חווה כ×Øגע היבט או חלק אחד מהויים ממני, מ×Øגיעה א×Ŗ כל המע×Øכ×Ŗ ומאפש×Ø×Ŗ לנו לא להזדהו×Ŗ עם המצב.

מקווה שיהיה לך לעז×Ø. בהצלחה:)

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *