מקום להזדמנו×Ŗ

כש×Ŗעמדי על גג העולם

×Ŗוכלי ל×Øאו×Ŗ שהוא לא נגמ×Ø ×©×

בבניינים, הגבוהים, בצמ×Øו×Ŗ העצים, בשמיים של המטוהים..

×Ŗוכלי ל×Øאו×Ŗ שיש ה×Øבה מעב×Ø

ואם ×Ŗפ×Øשי ידייך

ו×Ŗפני מקום ב×Ŗוכך

חלק מזה, אולי, יעבו×Ø ×“×Øכך..

 

ועד אז מה?

עד אז אפש×Ø ×œ×Ŗ×Ŗ אמון

כאילו ש×Øאי×Ŗ א×Ŗ המעב×Ø

ולפ×Øוש ידיים ולאפש×Ø

באמ×Ŗ. בכנו×Ŗ.

לפנו×Ŗ מקום

להזדמנו×Ŗ

ומי יודע

אולי

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *