שנה טובה

שנה טובה ומבו×Øכ×Ŗ

בכל מאודנו אנו מבקשים לממש א×Ŗ עצמנו וא×Ŗ המ×Ŗנו×Ŗ אש×Ø ×§×™×‘×œ× ×•. אלא שיש אמונו×Ŗ המגבילו×Ŗ או×Ŗנו במימוש זה. אמונו×Ŗ שה×Ŗקבעו בנו בגיל צעי×Ø ×•×™×©× × דפוהי ה×Ŗנהגו×Ŗ המונעים מאי×Ŗנו להגיע לידי כך.. אלו בעצם אינם מאפש×Øים לנו לממש א×Ŗ עצמנו, לה×Øגיש היפוק ולחוו×Ŗ הצלחה.

אם נוכל לעשו×Ŗ 3 דב×Øים:

1) לזהו×Ŗ א×Ŗ האמונו×Ŗ וא×Ŗ הדפוהים הללו
2) להמי×Øם בחדשים- מקדמים ומאפש×Øים
3) לאפש×Ø ×œ×”× לה×Ŗ×Øחש בחיינו

נגיע לאן ש×Øק × ×Øצה!

שנה טובה, שנה של הגשמה ושל מימוש עצמי.

שלכם,
כ×Øמי×Ŗ אוזן

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *