שפה ב×Øיאה- 2 כלים שיכולים לשנו×Ŗ לכם א×Ŗ החיים (×”"×Ŗ)

 

האם לשפה שלנו יש השלכה על המצב ה×Øגשי שלנו ועל מע×Øכו×Ŗ היחהים שלנו? מהי השפה הב×Øיאה לנפש שלנו? מהי שפה ב×Øיאה למע×Øכו×Ŗ יחהים? ואיך עושים א×Ŗ זה?

לא פעם אני עובד×Ŗ עם מטופלים על השפה שלהם. א' למשל, עש×Ŗה ×Ŗהליך שלם ב×Ŗוך הנושא הזה. א' נהגה כדב×Øיה 'למחוק' אנשים ולנ×Ŗק קש×Øים, אפילו עם בני משפח×Ŗה הגיעה למצבים של חוה×Ø ×Ŗקשו×Ø×Ŗ במשך חודשים.. כשהיא דיב×Øה, הדב×Øים היו מאוד טוטאלים: שחו×Ø- לבן, לא היה מקום לשחו×Ø ×œ×¦×“ הלבן וגם לא לצבעים נוהפים.. באח×Ŗ הפגישו×Ŗ הצע×Ŗי לה 'לדב×Ø ×‘×—×œ×§×™×': במקום לומ×Ø: "אני כועה×Ŗ.. אני שונא×Ŗ א×Ŗ אחו×Ŗי.." לומ×Ø: "יש בי חלק שכועה עכשיו ויש בי חלק ששונא א×Ŗ אחו×Ŗי".. הדב×Ø × ×Ŗן מקום גם ל×Øגשו×Ŗ אח×Øים להיו×Ŗ וגם לה×Ŗנהלו×Ŗ פחו×Ŗ נח×Øצ×Ŗ מול עצמה ומול העולם.. אח×Øי ×Ŗהליך (שכלל כמובן גם עבודה עם החלקים ה×Øגשים- החווי×Ŗיים- ה×Ŗחוש×Ŗיים..), א' הצליחה להשא×Ø ×‘×Ŗוך קש×Ø ×’× כשהיי×Ŗה כועה×Ŗ.., היא כ"כ ×Øכשה לעצמה א×Ŗ השפה עד שהיא מדב×Ø×Ŗ כך באופן טבעי גם בחיים שמחוׄ לקליניקה ונוהג×Ŗ לומ×Ø ×©×œ×ž×Øו×Ŗ שכל חלק בה הוא עולם ומלואו, הוא עדיין ×Øק חלק ב×Ŗוך השלם המדהים שנק×Øא א'.

השפה היא אכן אחד המעצבים המ×Øכזיים של המצב ה×Øגשי שלנו. בעצם, על ידי שנויים קלים שנכניה בשפה, נוכל לשנו×Ŗ גם א×Ŗ המצבים הפהיכולוגיים בהם אנו נמצאים. היא גם מעצב×Ŗ ומשפיעה באופן משמעו×Ŗי על מע×Øכו×Ŗ היחהים שלנו. במאמ×Ø ×–×” א×Ŗן כלי אחד לשינוי השפה הפנימי×Ŗ וכלי אחד לשינוי השפה החיצוני×Ŗ (בשניהם אפש×Ø ×œ×”×©×Ŗמש גם פנימה וגם החוצה).

שפה של חלקים או של שלם:Ā ×›×©×× ×• מדב×Øים על עצמנו, אנו מדב×Øים בד"כ בהכללה כמו: Ā "אני מ×Øגיש/ה X" " אני טיפשה" או Ā ×œ×ž×©×œ "אני ממש פחדנ/י×Ŗ" "אני לא מהוגל/×Ŗ".. מה שקו×Øה כשאנו מדב×Øים כך הוא שה'מע×Øכ×Ŗ' שלנו קולט×Ŗ באו×Ŗו ×Øגע, שאני, כל כולי- לא מהוגל×Ŗ. העב×Ø×Ŗי לעצמי מה×Ø ×ž×›×œ×™×œ שיע×Ø×¢×Ø ×¢×•×“ יו×Ŗ×Ø ××Ŗ מצבי ה×Øגשי וא×Ŗ האמון שלי בעצמי. מה, אם כן, אנו יכולים לעשו×Ŗ במקום? אנו יכולים לדב×Ø ×‘×—×œ×§×™×- למשל "יש בי חלק שמפחד..", יש בי חלק שמ×Øגיש שאני לא מהוגל/×Ŗ" אז בעצם נשד×Ø ××Ŗ המה×Ø ×©×× ×—× ×• קשובים למה שקו×Øה אצלנו ואנחנו מדייקים א×Ŗ זה, המע×Øכ×Ŗ גם ×Ŗבין שאין מדוב×Ø ×¤×” במצב קיצוני וקשה אלא ×Ŗ×Øאה א×Ŗ הדב×Øים בפ×Øופו×Øציה הנכונה וכך ×Ŗוכל להיו×Ŗ נאמנה יו×Ŗ×Ø ×œ×ž×¦×™××•×Ŗ ולפעול בה×Ŗאם.

או×Ŗו דב×Ø ×’× בקש×Ø ×œ××—×Øים, נדב×Ø ×¢×œ ×Ŗכונו×Ŗ כחלקים ולא כשלם למשל, "הוא בל×Ŗי נהבל"- Ā "יש בו חלקים שאני לא יכול להבול.."

וזה מוביל או×Ŗנו לעניין השני- כלי לשינוי הדיבו×Ø ×”×—×™×¦×•× ×™ (עם אח×Øים). עם הכלי הזה אני עובד×Ŗ ה×Øבה כמגיעים הו×Øים לקליניקה או אנשים אח×Øים העובדים עם ילדים. אבל, הוא בעצם משנה חיים עבו×Ø ×›×œ מי שמכניה או×Ŗו למע×Øכ×Ŗ החשיבה שלו, לדיבו×Ø ×”×¤× ×™×ž×™ שלו וכמובן גם לדיבו×Ø ×”×—×™×¦×•× ×™.

זה עובד כך: כשאנו מדב×Øים על מה שאנו חושבים/ מ×Øגישים בקש×Ø ×œ×ž×¢×©×” שמישהו אח×Ø ×¢×•×©×”, נדב×Ø ×¢×œ המעשה ולא על העושה וגם, על מה שזה עושה לי ולא על המעשה עצמו (בין אם זה דיבו×Ø ×—×™×•×‘×™ או שלילי). למשל: במקום "א×Ŗה ילד ×Ø×¢" נאמ×Ø "המעשה שעשי×Ŗ הוא ×Ø×¢". ובמקום "זה לא נעים" נאמ×Ø "זה לא נעים לי". כך, לא ניצו×Ø ×”×›×œ×œ×•×Ŗ שמביאו×Ŗ לנ×Ŗק במע×Øכ×Ŗ היחהים ו×Ŗחושה של כשלון כללי ונח×Øׄ, במקום זא×Ŗ, האלט×Øנטיבה שנ×Ŗ×Ŗי כאן ×Ŗייצ×Ø ×¤×Øופו×Øציה ודיוק של המצב מה שיאפש×Ø ×”×ž×©×š ב×Øיא של מע×Øכ×Ŗ היחהים.

או×Ŗו דב×Ø ×’× בקש×Ø ×œ×¢×¦×ž×™, אדב×Ø ×¢×œ המעשים ולא על עצמי, ועל מה שזה עושה לי או לאח×Øים ולא על המעשה עצמו. למשל, במקום "אני טיפש/ה"- "מה שעשי×Ŗי היה טפשי". במקום "אני לא מעניינ×Ŗ"- "אני לא מעניינ×Ŗ או×Ŗו"..

בעצם, שפה ב×Øיאה היא שפה שמדייק×Ŗ, שלא עושה הכללו×Ŗ, ושלא נו×Ŗ× ×Ŗ ל×Øגשו×Ŗינו 'לצבוע' א×Ŗ האדם או א×Ŗ המצב באופן מוחלט. הדב×Ø × ×Ŗון לשינוי בקלו×Ŗ ×™×—×”×™×Ŗ: בח×Øו אחד מהכלים שלעיל והחלו ל×Ŗ×Øגל או×Ŗו בחיי היומיום עד שיהפוך עבו×Øכם לטבע שני.

בהצלחה!

×Ŗמיד כדאי לשלב כלים טובים ב×Ŗהליך נכון, לקביע×Ŗ פגישה ה×Ŗקש×Øו 054-7793382

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *