מגיעים מוכנים לשי×Øו×Ŗ הצבאי

 

המ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלכם ×Ŗ/יהיה חייל/×Ŗ בק×Øוב?

עומדים לקבל צו גיוה ×Øאשון או ממש לפני יום ה*מא"ה? (*מיון, אי×Ŗו×Ø ×•×”×Ŗאמה)

כדאי להיע×Øך ל×Ŗהליך הגיוה, כך יוכלו ילדיכם להפיק ממנו א×Ŗ המיטב ולהגיע מוכנים הן מבחינ×Ŗ המט×Øו×Ŗ והן מבחינ×Ŗ ×”×”×”×Ŗגלו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ השונה כל כך מהבי×Ŗ.

ה×Ŗהליך הוא קצ×Ø ×˜×•×•×— וכולל:Ā ×œ×™×•×•×™ אישי שלי בד×Øך אל השג×Ŗ מט×Øה מהויימ×Ŗ. ×Ŗוך כדי ה×Ŗהליך ×Øוכש המאומן דפוהי פעולה וכלים מעשיים לבניי×Ŗ ×Ŗכניו×Ŗ, להצב×Ŗ יעדים ולהשג×Ŗם.. כלים אש×Ø ×™×©×ž×©×• או×Ŗו בכל שלב משמעו×Ŗי בחייו.
כמו כן, נגלה א×Ŗ המשאבים והעוצמו×Ŗ העומדים ל×Øשו×Ŗו של המאומן ויכולים לש×Ø×Ŗ או×Ŗו ונכי×Ø ××Ŗ הקשיים העלולים לעכב או×Ŗו בהצלח×Ŗו ב×Ŗהליך והגיוה ובשי×Øו×Ŗ הצבאי וא×Ŗ הד×Øכים לעקוף או×Ŗם.

ה×Ŗהליך הוא מעצים, מצמיח ומניב ×Ŗוצאו×Ŗ גם בחיי היומיום.

המפגשים מ×Ŗקיימים בקליניקה בעמק האלה. אחד האיזו×Øים הקהומים בא×Øצנו.

המאמנ×Ŗ שי×Ø×Ŗה כקצינה בצה"ל. בעל×Ŗ נהיון של יו×Ŗ×Ø ×ž×¢×©×•×Ø ×‘××™×ž×•×Ÿ בני נוע×Ø.

×Øוצים להעניק ליק×Øים/ו×Ŗ מכל מ×Ŗנה ש×Ŗלווה או×Ŗם/ן כל חייהם/ן?

ה×Ŗקש×Øו היום: 054-7793382 כ×Øמי×Ŗ

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *