אימון נוע×Ø ×•×”×“×Øכ×Ŗ הו×Øים

אימון נוע×Ø ×•×”×“×Øכ×Ŗ הו×Øים

1/8/2015

לכ×Øמי×Ŗ,

פני×Ŗי אלייך בזכו×Ŗ ק×Øיא×Ŗ ההמלצו×Ŗ בא×Ŗ×Ø ×©×œ×š. ×Ŗחוש×Ŗ הבטן היי×Ŗה ש×Ŗוכלי לעזו×Ø ×œ×‘×™×Ŗי, ש', לעשו×Ŗ שינוי בחייה.
ש' ב×Ŗ ה-15, היי×Ŗה "×Ŗקועה" במיני ה×Øגלים ומחשבו×Ŗ שלא היטיבו עימה. הדב×Ø ×”×Ŗבטא בחוה×Ø ×ž×•×˜×™×‘×¦×™×” ללכ×Ŗ לביה"×” עד כדי כאבי בטן עזים.
היא ×Øצ×Ŗה לשנו×Ŗ ולהש×Ŗנו×Ŗ אך היא היי×Ŗה זקוקה להד×Øכה (ולא מההו×Øים שלה).
כב×Ø ×ž×”×¤×’×™×©×” השנייה ה×Ŗחל×Ŗי לה×Øגיש בשינוי שמ×Ŗחולל, ומפגישה לפגישה ×Øאי×Ŗי וה×Øגש×Ŗי איך ש' מ×Ŗחילה לפ×Øוח ולשנו×Ŗ ה×Øגלים.
ש' עב×Øה ×Ŗהליך מדהים. היא היימה א×Ŗ כי×Ŗה ט' עם ×Ŗעוד×Ŗ הצטיינו×Ŗ (לאח×Ø ×©×‘×›×™×Ŗה ח' בקושי פקדה א×Ŗ ביה"×”), כאבי הבטן חלפו להם, היא חב×Øו×Ŗי×Ŗ ובעיק×Ø ×ž××•×©×Ø×Ŗ.
הכימיה שנוצ×Øה בינך לבין ש' יכלה להיווצ×Ø ×‘×–×›×•×Ŗ כיש×Øונך לה×Ŗחב×Ø ×•×œ×”×‘×™×Ÿ א×Ŗ נפש האדם העומד מולך. א×Ŗ ×Øגישה, אכפ×Ŗי×Ŗ, אמי×Ŗי×Ŗ ומקצועי×Ŗ.

Ā 
אוהבו×Ŗ או×Ŗך מאוד,
ש' וד'.

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

22/7/2015

כ×Øמי×Ŗ יק×Øה,

כשהכל כב×Ø × ×’×ž×Ø,
ו×Øק הטעם המ×Ŗוק נשא×Ø

×Øצי×Ŗי לך להודו×Ŗā€¦

על ימים קלים וקשים גם יחד.
או×Ŗם עב×Øה בי×Ŗי אי×Ŗך יחד.

×Ŗודה על Ā ×”×”בלנו×Ŗ ה×Øבה והאמון
על ×”×™×—×” החם והפ×Øגון,

על ד×Øכה החדשה שנהללה,
בשילוב מנצח יחדיו אי×Ŗך להצלחה.

(על כך יעידו לא מעט אנשים שהביבה)

אין לי הוף לשבחים ולמחמאו×Ŗ.

כי זכ×Ŗה בי×Ŗי בצילך בשפע של י×Ŗ×Øונו×Ŗ.

כ×Øמי×Ŗ,ד×Øך צלחהā€¦.

והמשיכי לעשו×Ŗ עבוד×Ŗך נאמנה.

במלוא הע×Øכה,

XXX

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”

כ×Øמי×Ŗ היק×Øה מאוד, אני כו×Ŗב×Ŗ א×Ŗ המכ×Ŗב הזה כי חשוב לי להגיד לך ×Ŗודה. עז×Ø×Ŗ לנו כל כך. ה×Øבה מעב×Ø ×œ×ž×” שקיווינו לו. הגענו אלייך בגלל ציונים ממש נמוכים. ידענו שלגיל יש יכולו×Ŗ ×Øגילו×Ŗ ושהוא יכול ה×Øבה יו×Ŗ×Ø. אבל, שום דב×Ø ×©×¢×©×™× ×• לא עז×Ø ×•×”×•× פשוט לא למד. הלכנו לייעוׄ (הד×Øכ×Ŗ הו×Øים) במשך כמה חודשים וגם זה לא עז×Ø. כשקיבלנו המלצה מחב×Øה שאלנו א×Ŗ גיל אם יהכים לבוא אלייך ואיזה מזל שהוא ההכים. אני לא יודע×Ŗ מה בדיוק עשי×Ŗ אבל מבחינ×Ŗי זה פשוט קהם- ילד שלא היה מוכן להחזיק עיפ×Øון ביד עכשיו מגיע הבי×Ŗה ומכין שיעו×Øים ולומד למבחנים. ומהד×Ø ××Ŗ ה×Ŗיק שלו כב×Ø ×‘×¢×Øב לפני השינה. הציונים שלו טובים והוף הוף כשאנחנו מגיעים ליום הו×Øים, המו×Øים אומ×Øים דב×Øים טובים. ביום ההו×Øים האח×Øון, המחנכ×Ŗ אמ×Øה שהוא עשה שינוי של 180 מעלו×Ŗ ושהוא מגיע ×Ŗמיד מוכן ומש×Ŗ×Ŗ×£ בשיעו×Øים. אין לנו מילים להודו×Ŗ לך. א×Ŗ לא עז×Ø×Ŗ ×Øק לגיל אלא לכל המשפחה, שיש לנו עכשיו שקט ולא צ×Øיכים להיו×Ŗ כל הזמן במלחמו×Ŗ. ויש לנו גם נח×Ŗ.Ā Ā Ā ×”מון ×Ŗודה ומאחלים לך א×Ŗ כל הטוב שבעולם, משפח×Ŗ..

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

שלום כ×Øמי×Ŗ, ×Øצינו להודו×Ŗ לך על כל מה שעשי×Ŗ בשביל היגל. עב×Øנו כל כך ה×Øבה קשיים עד שהגענו אלייך. להיגל לקו×Ŗ ב×Øאייה והיא חייב×Ŗ לה×Øכיב משקפיים. למ×Øו×Ŗ שהדב×Ø ×¤×’×¢ בלימודיה וג×Øם לה לכאבי ×Øאש, היא לא ההכימה לה×Øכיב משקפיים בשום פנים ואופן.. לא נא×Øיך- ×Øק נאמ×Ø ×©×‘×”×•×¤×• של דב×Ø, אח×Øי מהפ×Ø ×¤×’×™×©×•×Ŗ בלבד, לא ×Øק שהיגל הולכ×Ŗ עם משקפיים- היא גם גאה בכך. וגם הבטחון העצמי שלה עלה מאוד. אמנם היו לה חב×Øו×Ŗ גם לפני, אבל ×Ŗמיד פחדה מביקו×Ø×Ŗ וממה שיגידו ובבוק×Ø ×”×™×™×Ŗה עומד×Ŗ שעו×Ŗ מול המ×Øאה כדי לבחו×Ø ×‘×’×“ (לפעמים היי×Ŗה בוכה בגלל זה..). והיום, הכל יו×Ŗ×Ø ×§×œ×™×œ ונעים. היגל מבקש×Ŗ שאוהיף למכ×Ŗב שהיא אוהב×Ŗ או×Ŗך מאוד. שוב ×Ŗודה מכל המשפחה.

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

אני ×Øוצה לומ×Ø ×©×× ×™ כל כך שמחה לשב×Ŗ ולכ×Ŗוב לך א×Ŗ המכ×Ŗב הזה. אם היו אומ×Øים לי לפני כמה חודשים שאני אצט×Øך לומ×Ø ×œ×‘×Ŗ שלי ללכ×Ŗ קצ×Ŗ פחו×Ŗ לחב×Øו×Ŗ.. לא היי×Ŗי מאמינה!!! היא היי×Ŗה כל כך בודדה, מאז שעב×Øה לחטיבה ובכ×Ŗה המון. ועכשיו, היא מוקפ×Ŗ בחב×Øו×Ŗ ושמחה וזה הדב×Ø ×”×›×™ חשוב בעולם בשבילנו. אין לי מילים להודו×Ŗ לך על מה שעשי×Ŗ בשבילה.

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

לכ×Øמי×Ŗ מחולל×Ŗ הנפלאו×Ŗ,Ā ××•×Øי הגיע אלייך מפני שפשוט הפהיק ללמוד יום אחד וגם שמח×Ŗ החיים שלו נעלמה. הוא כל הזמן היה עייף (בדקנו אפילו אפש×Øו×Ŗ לצליאק..) גם ה×Ŗקשו×Ø×Ŗ ביננו הלכה וה×Ŗד×Øד×Øה ולא הצלחנו להבין מה ק×Øה. היי×Ŗה ×Ŗחושה שגם או×Øי לא ידע למה כל זה קו×Øה. ה×Ŗקופה שבה כל הקשיים הללו עלו היי×Ŗה משמעו×Ŗי×Ŗ מאוד, לק×Øא×Ŗ הוף כי×Ŗה ט' ולק×Øא×Ŗ חלוקה למגמו×Ŗ. או×Øי אמנם הטיל הפק בפגישו×Ŗ עם מאמנ×Ŗ אישי×Ŗ אבל ההכים לש×Ŗ×£ פעולה. האמ×Ŗ היא שגם אנחנו, בה×Ŗחלה, בכלל לא היינו בטוחים שזה יעבוד כי עב×Øו כמה שבועו×Ŗ ולא ×Øאינו שינוי משמעו×Ŗי. ואז הקהם ק×Øה.. באיזשהו שלב, או×Øי פשוט הבין שהוא לא נמצא בכלל במהלול שבו הוא ×Øוצה להיו×Ŗ. הבי×Ø ×œ×”× ×™ שידע זא×Ŗ קודם אבל, חשש לומ×Ø ×–××Ŗ לעצמו בעיק×Ø ×ž×¤× ×™ שלא ×Øצה לאכזב או×Ŗנו. אמנם, היינו צ×Øיכים לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ החלום שלנו שיהיה במגמ×Ŗ מדעים אבל, מה שווה כל החלום הזה אם לא יהיה מאוש×Ø? או×Øי חז×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ ×Ŗלמיד מעולה, מלא באנ×Øגיה ובשמח×Ŗ חיים. הקש×Ø ×‘×™× × ×• פ×Ŗוח וק×Øוב יו×Ŗ×Ø. לימד×Ŗ או×Ŗנו ל×Ŗקש×Ø ×•×œ×§×‘×œ או×Ŗו ואפילו א×Ŗ עצמנו כמו שאנחנו.. אלף ×Ŗודו×Ŗ לך

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

25/11/2014 ב×Ŗנו הגיעה אלייך בגיל 12 עם חוה×Ø ×‘×˜×—×•×Ÿ עצמי. מבחינה חב×Ø×Ŗי×Ŗ מצבה לא היה טוב בכלל. לאח×Ø ×©×™×—×•×Ŗ עם המחנכ×Ŗ ועם היועצ×Ŗ החלטנו לפנו×Ŗ למשהו אלט×Øנטיבי- אימון נוע×Ø. חב×Øה המליצה עלייך ואמ×Øה לנו שא×Ŗ עושה ניהים. במהלך ה×Ŗקופה היה ניכ×Ø ×›×™ ב×Ŗנו עוב×Ø×Ŗ ×Ŗהליך לא פשוט- היא עבדה בבי×Ŗ ועל הגד×Øו×Ŗ העשייה שלה אבל ה×Øגשנו שגם מבחינה ×Øגשי×Ŗ משהו מ×Ŗחיל לזוז. כשהיינו שואלים מה קו×Øה ואם היא מ×Øגישה שיפו×Ø- היא אמ×Øה שהיא כ×Øגע "נו×Ŗ× ×Ŗ למה שיש להיו×Ŗ" ושזה כב×Ø ×¢×•×–×Ø ×œ×” לה×Øגיש טוב יו×Ŗ×Ø. אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×” היה השלב החשוב ביו×Ŗ×Ø ×•×”××Øוך מכולם, שבו היא למדה להקשיב לעצמה ולקבל א×Ŗ עצמה ובעיק×Ø ×œ×ž×“×” המון על מה שיש אצלה בפנים. השלבים הבאים כב×Ø ×”×™×• מהי×Øים יו×Ŗ×Ø ×•×˜×›× ×™×™× יו×Ŗ×Ø- למזלנו, בי×Ŗנו מש×Ŗפ×Ŗ, כך יכולנו להיו×Ŗ חלק מכל מה שק×Øה. אנחנו חושבים שהיכול×Ŗ שלך להקשיב היא העיק×Ø- נכון שיש לך א×Ŗ כל הכילם וא×Ŗ יודע×Ŗ להעבי×Ø ××•×Ŗם וללמד או×Ŗם אבל ללא ההקשבה שלך והיכול×Ŗ להבחין במה שמה×Ŗ×Ŗ×Ø ×ž××—×•×Øי הדב×Øים היא נדי×Øה. ×Ŗודה לך על מי שא×Ŗ ועל הנ×Ŗינה היק×Øה שלך.

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

8/1/2015 הלכ×Ŗי לפגישו×Ŗ עם כ×Øמי×Ŗ במשך כמה חודשים ואני ×Øוצה לומ×Ø ×©×§×™×‘×œ×Ŗי ה×Øבה- ×Ŗמיכה, אוזן קשב×Ŗ וכלים להמשך. כ×Øמי×Ŗ ×Ŗמיד היי×Ŗה שם גם בין הפגישו×Ŗ- ×¢× ×Ŗה לטלפון ולא ×—×”×›×” בזמן שלה. גם עז×Øה לי לזהו×Ŗ "אמונו×Ŗ מגבילו×Ŗ" שלא חשב×Ŗי בכלל שהיו. אני למד×Ŗי ל×Ŗקש×Ø ×¢× הבן שלי ואני יכולה לומ×Ø ×©×‘×¢×¦× קיבל×Ŗי או×Ŗו בחז×Øה בזכו×Ŗ ה×Ŗהליך שעב×Ø×Ŗי.

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

29/3/2015Ā ×›×Øמי×Ŗ, א×Ŗ מאוד יהודי×Ŗ, משקיעה, נו×Ŗ× ×Ŗ א×Ŗ עצמך, לא מה×Ŗכל×Ŗ בשעון בכלל, מוכש×Ø×Ŗ, מבינה עניין, ×Ŗומכ×Ŗ, איכפ×Ŗי×Ŗ, מכוונ×Ŗ, מעודד×Ŗ ועוד המון.
יש לי המון ×Ŗודה והע×Øכה כמה א×Ŗ × ×Ŗ×Ŗ לי, ממשיכה ל×Ŗ×Ŗ ועוד ×Ŗ×Ŗני לי.
×Ŗודה ×Øבה לך, ×Ŗודה

ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€”ā€“

12/4/2015Ā ×›×Øמי×Ŗ היק×Øה,Ā ×‘×Øצוני להודו×Ŗ לך על על העז×Øה, ההקשבה, ההבלנו×Ŗ, האיכפ×Ŗיו×Ŗ, ×Ŗשומ×Ŗ הלב ה×Øבה וגם השיחו×Ŗ הטלפוניו×Ŗ.
הדב×Ø ×”×—×©×•×‘ ביו×Ŗ×Ø ×”×•× , שבה×Ŗחלה ה×Øגש×Ŗי מיואש×Ŗ לגבי בעיו×Ŗ מהויימו×Ŗ עם בני המ×Ŗבג×Ø,
בזכו×Ŗך נוכח×Ŗי לדע×Ŗ שכל בעיה ני×Ŗ× ×Ŗ לפי×Ŗ×Øון.
המצב מאוד הש×Ŗפ×Ø ×¢× הילד, וא×Ŗ לימד×Ŗ או×Ŗי שצ×Øיך המון הבלנו×Ŗ ,
ושההבלנו×Ŗ מש×Ŗלמ×Ŗ, מפני שבהוף הכל מה×Ŗד×Ø.
שוב ×Ŗודה, על ×Ŗשומ×Ŗ הלב ועל ה×Ŗמיכה ה×Øבה!
גליה

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *