אין דב×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×™×¦×™×Ø×Ŗי מהטבע! פוהט אביבי

 

אין דב×Ø ×™×¦×™×Ø×Ŗי יו×Ŗ×Ø ×ž×”×˜×‘×¢, אמ×Øה לי שלי חב×Ø×Ŗי ואין מו×Øה טוב ממנו, מוהיפה אני על דב×Øיה.

הה×Ŗחדשו×Ŗ הזא×Ŗ, לאח×Ø ×Ŗ×Øדמ×Ŗ החו×Ø×£, מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה?

אנחנו יכולים ללמוד שכמו עונו×Ŗ השנה, היא ×Ŗמיד ×Ŗגיע. חיינו כוללים א×Ŗ ה×Ŗ×Øדמה הזא×Ŗ, הקפיאה על השמ×Øים, אין ה×Ŗחדשו×Ŗ, אין ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ, אין שינוי ובכל זא×Ŗ, משהו חשוב קו×Øה ב×Ŗקופה הזא×Ŗ (אם נאפש×Ø ××•×Ŗה לעצמנו) משהו שמה×Ŗפק בקיים, שעוצ×Ø. ומהמקום הזה ×Ŗגיע הה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ, ההפ×Ŗחו×Ŗ לחדש, היוזמה והנמ×Øצו×Ŗ.

כמה קשה לנו ל×Øאו×Ŗ בחיינו שדב×Øים אינם זזים, שנעצ×Øנו- אבל זוהי אשלייה בלבד. אין זו עצי×Øה, אלא שלב חשוב ומשמעו×Ŗי בה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ ואם נאפש×Ø ×œ×• להיו×Ŗ בנו ולנו להיו×Ŗ בו. לא נאיׄ. לא נז×Øז. × ×Ŗמה×Ø. הפ×Øיחה ×Ŗגיע בעקבו×Ŗיו ובעקבו×Ŗיה עונ×Ŗ הקיׄ בה אפש×Ø ×œ×œ×§×˜ א×Ŗ הפי×Øו×Ŗ ואח×Ø ×›×š ×”×”×Ŗיו, מבש×Ø ×”×—×•×Ø×£. לכל אח×Ŗ מהעונו×Ŗ צבעים ו×Øיחו×Ŗ משלה. כל אח×Ŗ מהעונו×Ŗ היא שלב חשוב ומשמעו×Ŗי בה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ הטבע. ההעדפו×Ŗ שלנו אינן בטבע עצמו אלא ב×Ŗוכנו בלבד וה×Øי לא היינו יכולים להנו×Ŗ מהאביב אלמלא החו×Ø×£..

הבה × ×Ŗבונן בחיינו: איזו עונה אנו חווים כע×Ŗ? ננשום עמוק ונקבל או×Ŗה, ההעדפו×Ŗ שלנו אינן ×Øלוונטיו×Ŗ, הן מהיטו×Ŗ או×Ŗנו מהעיק×Ø, מה×Ŗהליך. הן מבקשו×Ŗ לקצ×Ø ××• להא×Øיך ובעצם משפיעו×Ŗ עלינו לא להיו×Ŗ. כך עוב×Øים חיינו בין דחייה למשיכה, בין ×Øצון לב×Øוח מ.. לבין ×Øצון להאחז ב.. ואפש×Ø. אפש×Ø ×¤×©×•×˜ להיו×Ŗ עם.. מה שיש. לה×Øיח, לה×Ŗבונן, להקשיב, לגע×Ŗ, לחוו×Ŗ ולהודו×Ŗ.

אני יוצא×Ŗ החוצה ו×Øיח הפ×Øיחה המ×Ŗוקה ממלא א×Ŗ נחי×Øיי. הצבעים: כחולים, אדומים, צהובים, הגולים, ו×Øודים, כ×Ŗומים.. על כל גווניהם, שוטפים א×Ŗ העיניים. ציוׄ הציפו×Øים בל×Ŗי פוהק, ה×Øמוני ומ×Ŗנגן. הכל חי כל כך, צועק כל כך לה×Ŗבונן, להקשיב, לה×Øיח, לנשום..
להיו×Ŗ! להיו×Ŗ!

חג אביב שמח ומקהים לכולנו!

הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן, היא מאמנ×Ŗ ט×Øנהפו×Øמטיבי×Ŗ ומנח×Ŗ הדנאו×Ŗ

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *