אני אף פעם לא לבד

יש היפו×Ø ×¢×ž×ž×™ שהולך אי×Ŗי כב×Ø ×©× ×™×: ממלכה מקהימה שב×Øאשה מלך ומלכה חכמים ונדיבי לב. יום אחד מגיע מכשף מ×Øושע לממלכה.

המכשף מ×Øעיל א×Ŗ כל בא×Øו×Ŗיה חוׄ מהבא×Ø ×©× ×ž×¦××Ŗ בא×Øמון המלוכה. כל ×Ŗושבי הממלכה שו×Ŗים א×Ŗ המים המו×Øעלים ומש×Ŗגעים. הם מ×Ŗחילים לדב×Ø ×‘×©×¤×” אח×Ø×Ŗ ומנהגיהם מוז×Øים. ×Øק המלך והמלכה נשא×Øים כפי שהיו. מנהה המלך ל×Ŗקש×Ø ×¢× עמו ואיננו יכול. הוא מבין שעומדו×Ŗ בפניו ש×Ŗי אפש×Øויו×Ŗ: או שיש×Ŗה מהמים המו×Øעלים, יש×Ŗגע גם הוא ויוכל להשא×Ø ×©×œ×™×˜ הממלכה או שעליו לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ כל מה שיש לו ולעזוב א×Ŗ הממלכה וא×Ŗ אנשיה.

ויש עוד היפו×Ø ×¢×ž×ž×™ שכולנו מכי×Øים: החב×Ø'ה שו×Ŗים ויש מהיבה פ×Øועה ואנחנו מבינים שאו שנש×Ŗה ונהיה עם כולם או שנשא×Ø ×œ×‘×“.

ועוד היפו×Ø ××—×“ קצ×Ø ×ž×ž×©. קיומי. מ×Ŗ×Øחש ב×Ŗודע×Ŗינו ללא ה×Ø×£. ההיפו×Ø ×©×œ העולם הזה על הבליו והחלק הזה שכשהוא מש×Ŗ×Ŗ×£ הוא כאילו ביחד אבל משהו ב×Ŗוכו מ×Øגיש לבד בכל זא×Ŗ וכשהוא לא מש×Ŗ×Ŗ×£ הוא לבד. הבדידו×Ŗ הזא×Ŗ, היא קיומי×Ŗ.

אז מה לא נכון במשוואה הזא×Ŗ של החיים? איך אפש×Ø ×œ×—×™×•×Ŗ ככה ולמה בכלל לחיו×Ŗ ככה?

ה×Ŗשובה היא פשוטה. האמ×Ŗ היא פשוטה.

אולי אפש×Ø ×œ×©×‘×Ŗ ×Øגע אחד בנוח. לנשום ולשים לב לנשימה. ועוד נשימה אח×Ŗ.. בואו לא נמה×Ø ×œ×Ŗשובה. ני×Ŗן לעצמנו ×Øגע להיו×Ŗ. × ×Øגיש א×Ŗ כפו×Ŗ ה×Øגלים על ה×Øצפה. עכשיו נקח ×Øגע לה×Øגיש א×Ŗ החלק העליון של ה×Øאש. ובעדינו×Ŗ נאמ×Ø: "אני אף פעם לא לבד".

בכל מקום/ מצב/ זמן יש ×Ŗמיד משהו אי×Ŗי. מלווה. ×Ŗומך. כמו השמש בשמים. לא ×Ŗמיד אנו ×Øואים או×Ŗה אבל היא ×Ŗמיד כאן והיא ×Ŗמיד אי×Ŗי. אני אף פעם לא לבד.

האם אפש×Ø ×œ×”×Øגיש ולחוש זא×Ŗ עכשיו? א×Ŗ ה×Ŗמיכה שכל הזמן קיימ×Ŗ כאן עבו×Øי, א×Ŗ היד המכילה או×Ŗי כל הזמן, א×Ŗ העין החומל×Ŗ מלווה, א×Ŗ מה שנושא או×Ŗי ד×Øך החיים בכל ×Øגע ו×Øגע, בל×Ŗי × ×Ŗפה ועם זא×Ŗ מאוד נוכח. אולי אפש×Ø ×œ×§×Øוא לזה אלוהים, אולי אפש×Ø ×œ×§×Øוא לזה או×Ø, אולי אפש×Ø ×œ×§×Øוא לזה אהבה..

נחזו×Ø ×œ×’×•×£. נשימה. כפו×Ŗ ×Øגלים. נשימה

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *