החיים ב'הולד'- מים עומדים

לא פעם קו×Øה לנו שאנחנו דוחים טיפול בדב×Øים משמעו×Ŗיים,

אני לא מדב×Ø×Ŗ על 'הידו×Øים' טכניים כאלה ואח×Øים (בעצם גם..)

אלא בעיק×Ø ×¢×œ עניינים חשובים שמפ×Øיעים לנו בחיים, בה×Ŗנהלו×Ŗ היומיומי×Ŗ, שחוז×Øים על עצמם..

ומ×Ŗישים או×Ŗנו מבפנים. זה מצב שכדאי לצא×Ŗ ממנו כי הוא גוזל כוחו×Ŗ ×Øבים..

א×Ŗן כאן ×Ŗיאו×Ø ×§×¦×Ø ×©×œ המצב ואח×Øיו עז×Øה מעשי×Ŗ:

הילדים לא עוז×Øים בעבודו×Ŗ הבי×Ŗ/ לא משקיעים בלימודים

לבן/×Ŗ הזוג ה×Ŗנהגו×Ŗ פוגע×Ŗ מהויימ×Ŗ החוז×Ø×Ŗ על עצמה

יש משהו ב×Ŗכנון הזמנים בעבודה שאיננו נכון

משהו לא עובד, זה ב×Øו×Ø, ואיך שהוא אני ×Øק 'מכבה ש×Øיפו×Ŗ'. כשהעניין עולה אני עושה הכל כדי שייעלם ומה×Ø

כל היצי×Ø×Ŗיו×Ŗ, האנ×Øגיה ו×Ŗשומ×Ŗ הלב שלי עובדו×Ŗ כדי 'להעלים' א×Ŗ הקושי.

יודע×Ŗ שכדאי לקיים שיחה, להחליט החלטו×Ŗ,לנקוט פעולה.. אבל

כלום לא קו×Øה, הדב×Øים ב'הולד'

ואני נשא×Ø×Ŗ כועה×Ŗ/ מודאג×Ŗ/ עצובה/ לחוצה/ מוט×Øד×Ŗ..

כאילו משהו לא שקט נמצא ×Ŗמיד באיזושהיא מגי×Øה ב×Ŗוך ה×Øאש/ הלב ולא נו×Ŗן לי להי×Øגע עד ההוף…

אם בזמן הק×Øיאה יכול×Ŗ לזהו×Ŗ שגם אצלך יש עניינים כאלה או אח×Øים שנמצאים בהולד,

אני מזמינה או×Ŗך לעצו×Ø ×Øגע, לקח×Ŗ מחב×Ø×Ŗ ולבדוק:

מה נמצא בהולד בחייך עכשיו? (אם עולים כמה עניינים, ×Øצוי להקדיש לכל אחד מהם זמן בנפ×Øד)

כמה זמן זה כב×Ø × ×ž×©×š?

כמה אנ×Øגיה זה גוזל ממך?

האם יש היכוי אמי×Ŗי שהעניין יפ×Ŗ×Ø ×ž×¢×¦×ž×•?

מה צ×Øיך לק×Øו×Ŗ כדי שיהיה שינוי?

מה ×Ŗלוי בך?

במה היי×Ŗ ×Øוצה לה×Ŗחיל?

כדאי לענו×Ŗ על השאלו×Ŗ בכ×Ŗב. ל×Ŗכנן ×Ŗכני×Ŗ ובה לפחו×Ŗ שלוש×Ŗ הצעדים הק×Øובים ולצא×Ŗ לד×Øך.

לזכו×Ø ×©×ž×” שנשא×Ø ×‘'הולד' הוא קצ×Ŗ כמו מים עומדים. גם במק×Øה הזה הוא מהווה מט×Øד ואפילו ×”×›× ×” ב×Øיאו×Ŗי×Ŗ (פיזי×Ŗ, חב×Ø×Ŗי×Ŗ, נפשי×Ŗ..).

כמו במק×Øה של טיהו×Ø ×ž×™× עומדים גם כאן יד×Øש מאי×Ŗנו ×Ŗהליך של: הינון, ה×Ø×Ŗחה, טיהו×Ø ×¢"י הוהפ×Ŗ חומ×Øים וככל שנקדים, כן ייטב.

אז קדימה, נצא לד×Øך!

המון בהצלחה!

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *