הם היו ×Øגילים לשב×Ŗ ביחד ולש×Ŗוק

 

× ×Ŗנו לזמן לעבו×Ø

עד שיום אחד

זה נגמ×Ø..

א×Ŗם יודעים. זה ×Ŗמיד קו×Øה.

ככה זה.

ואז אנחנו מצטע×Øים שלא

אמ×Øנו

ביקשנו

ניהינו

חיבקנו

אז הנה לכם

עכשיו

הזדמנו×Ŗ

קחו או×Ŗה

עכשיו

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *