×Ŗפקיד המחנך והד×Øך אל מימושו

המו×Øה הנו הכלי המ×Øכזי בחינוך. הילדים לומדים ממנו והלמידה המשמעו×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×”× איננה מהדב×Øים שהוא מדב×Ø ×¢×œ×™×”× אלא ממנו עצמו. מד×Øך ה×Ŗנהגו×Ŗו, מ×Ŗגובו×Ŗיו. המו×Øה הוא המבוג×Ø ×©×™×›×•×œ להביא דוגמה אח×Ø×Ŗ אל חייהם, לייצג משהו אח×Ø ×ž×ž×” שמכי×Øים הילדים א×Ŗ עולם המבוג×Øים.

אם כך, מה היינו ×Øוצים שייצג? איזו דוגמה יביא להם? מה היינו ×Øוצים שילדינו יקבלו הלכה למעשה ממו×Øיהם, מלבד ידע? זוהי אולי השאלה המשמעו×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×©××¤×©×Ø ×œ×©××•×œ כשמדב×Øים על חינוך.

מהם הדב×Øים הבהיהיים המחייבים כל מו×Øה באש×Ø ×”×•× מו×Øה?

או שמא עלינו לשאול- מהו הדב×Ø ×”×—×©×•×‘ שילד זקוק לו יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ כדי לה×Ŗפ×Ŗח, ללמוד, להצליח, לממש א×Ŗ עצמו?

הילד זקוק יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ למישהו שיאמין בו, שיוקי×Ø ××•×Ŗו כפי שהוא.

כל איש חינוך יהכים לאמי×Øה זו (אני ×Øוצה להאמין בזא×Ŗ).

אבל, בפועל הדב×Ø ×œ× קו×Øה. מדוע? האם הדב×Ø ×§×©×•×Ø ×‘×Ŗנאים חיצוניים כאלה ואח×Øים שאינם מאפש×Øים זא×Ŗ? הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שאלה אכן משפיעים אבל, עיק×Ø ×”×¢×™×§×Øים היכן הוא?

מה צ×Øיך לק×Øו×Ŗ כדי שאדם יאמין, יקבל או יוקי×Ø ××“× אח×Ø? מהו ה×Ŗנאי המקדים לכך?

– שאדם יוקי×Ø, יקבל א×Ŗ עצמו ויאמין בעצמו.

ולשם כך, מהו ה×Ŗנאי המקדים?

– שאדם יכי×Ø ××Ŗ עצמו

ומה עוד קודם?

– שידע להקשיב ולה×Ŗבונן.

בשביל '×™×—×”×™ אני- א×Ŗה' צ×Øיך שיהיה קודם כל אני ואז '×™×—×”×™ אני – אני', ×Øק אח×Ø ×›×š יכול ה'א×Ŗה' להיכנה ל×Ŗמונה. אי אפש×Ø ×œ×¢×§×•×£ זא×Ŗ. מו×Øה שאינו יודע להקשיב לעצמו- לא ידע להקשיב באמ×Ŗ ל×Ŗלמידו. מו×Øה שאיננו מוקי×Ø ××• מאמין בעצמו או שאיננו מקבל א×Ŗ עצמו כפי שהוא- לא יוכל לשמש דוגמה אישי×Ŗ ל×Ŗלמידיו וודאי שלא יוכל לקבלם כפי שהם באמ×Ŗ.

וכל אלו הם באמ×Ŗ פנטזיו×Ŗ ×Øחוקו×Ŗ ואולי אפילו בל×Ŗי ני×Ŗנו×Ŗ להשגה.

אבל, מה אם המו×Øה י×Øאה שהוא לא ממש ו×Ŗמיד מקבל א×Ŗ עצמו? מה אם י×Øאה שהוא לא ×Ŗמיד מאמין בעצמו? הוא יוכל להיו×Ŗ שו×Ŗ×£ עם ה×Ŗלמיד לאו×Ŗן חוויו×Ŗ ויו×Ŗ×Ø ×ž×›×š: לה×Ŗקדמו×Ŗ בד×Øך אל מעב×Ø ×œ×”×Ÿ. וזה כב×Ø ×“×‘×Ø ×¢×¦×•× מפני שהשו×Ŗפו×Ŗ הזו לד×Øך, המהע המשו×Ŗ×£ הזה- שם א×Ŗ המו×Øה וה×Ŗלמיד במע×Øכ×Ŗ יחהים מעצימה, מכילה, מקבל×Ŗ.

ויש עוד, מה אם יזכה המו×Øה לחוו×Ŗ א×Ŗ החוויו×Ŗ הללו (באופן קבוע) – הוא יחווה קבלה והוק×Øה והקשבה אמי×Ŗיים. חוויו×Ŗ שכאלה, גם אם באופן לא מודע, לבטח יביא עימו ל×Ŗלמידיו.

אז, יהא המו×Øה- מו×Øה. באש×Ø ×”×•× יו×Øה א×Ŗ הד×Øך אל העצמי. הדב×Ø ×”×™×—×™×“ שיכול להיו×Ŗ לנו אי פעם באמ×Ŗ.

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *