השמש זו×Øח×Ŗ הציפו×Øים מצייצו×Ŗ ואמא ואני מחובקו×Ŗ

 

אמא שלי טע×Ŗה. פעמים ×Øבו×Ŗ וכואבו×Ŗ מדי

אמא שלי טע×Ŗה ויש לכך השלכו×Ŗ מ×Øחיקו×Ŗ לכ×Ŗ על חיי..

ובכל זא×Ŗ, לעי×Ŗים (×Øחוקו×Ŗ או ק×Øובו×Ŗ),

היה חיבוק,

או ליטוף..

כשהיי×Ŗי חולה, או ביום הולד×Ŗ, או ×”×Ŗם, כשחז×Ø×Ŗי מבי×Ŗ ההפ×Ø ×Øעבה בצה×Øיים..

והשמש ז×Øחה אז על ש×Ŗינו

והיה נעים כל כך..

יש לך ×Øגעים כאלה. גם אם הם מאופהנים בקופהה נעלמה,

אפש×Ø ×œ×¢×–×•×‘ ל×Øגע א×Ŗ כל השא×Ø

ול×Ŗ×Ŗ להם לעלו×Ŗ

לה×Ŗחב×Ø

למגע, ל×Øכו×Ŗ, לחמימו×Ŗ

שאין עוד כמו×Ŗן.

גם אם איננו בטוחים- היה או לא היה, כך או אח×Ø×Ŗ,

הגוף זוכ×Ø ××Ŗ ה×Ŗחושו×Ŗ..

עכשיו! עיצמו א×Ŗ עינכם ו×Ŗנו ל×Øגע כזה להיו×Ŗ..

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *