ה×Ŗמודדו×Ŗ עם מצבי לחׄ- עצו×Ŗ וטכניקו×Ŗ

כולנו הובלים מה×Ŗופעה הזא×Ŗ שנק×Øא×Ŗ לחׄ.. אבל הטווחים הם ×Øחבים: אצלי באופן אישי יש לחׄ שקשו×Ø ×‘×–×ž× ×™×- אני שונא×Ŗ לאח×Ø ×•×× ×™ מלחיצה א×Ŗ כולם כדי להמנע מאחו×Øים.. לא נעים, ובכל זא×Ŗ, אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×× ×™ לא נמצא×Ŗ על הקצה הקשה של ההקלה.. (לא בנושא הזה לפחו×Ŗ:).. יחד עם זא×Ŗ, אני פוגש×Ŗ מטופלים ×Øבים בקליניקה שהלחׄ ממש פוגם בחייהם, לחׄ ממבחנים, לחׄ מעמידה מול קהל ועוד.. עם מ×Øבי×Ŗ המטופלים אני עובד×Ŗ במק×Øה זה מבפנים החוצה- נעבוד עם מקו×Ø ×”×œ×—×„ ובעצם נשנה א×Ŗ החוויה הפנימי×Ŗ מול המצב המלחיׄ.. אח"כ גם יגיע שילוב של ה×Ŗהליך בחיי היומיום..

במאמ×Ø ×–×” אהבי×Ø ×ž×¢×˜ מהו לחׄ וכיצד הוא נוצ×Ø ×•××Ŗן טכניקו×Ŗ פשוטו×Ŗ לה×Ŗמודדו×Ŗ עימו.

לחׄ הוא כוח המופעל מבפנים או מבחוׄ על חומ×Ø ×›×œ×©×”×•. ה×Øבה כוחו×Ŗ (ד×Øישו×Ŗ, צ×Øכים וכו') מופעלים עלינו כבני אדם או כמ×Ŗבג×Øים בכל ×Øגע × ×Ŗון. השאלה היא: אילו ×Øגשו×Ŗ ומחשבו×Ŗ מעלים בנו הכוחו×Ŗ הללו וכיצד אנו מגיבים אליהם?

בעצם, חשוב להבין שמצבים אינם מלחיצים באופן אובייקטיבי. אלא אנו ×Ŗופהים או×Ŗם ככאלה. אדם אח×Ø ×™×›×•×œ לה×Øגיש ×Øוגע ושלווה ביחה לאו×Ŗו מצב בדיוק.

אם אני נלחׄ, זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, אם הלחׄ המופעל עלי- מפעיל או×Ŗי, זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ שקיים חוה×Ø ××™×–×•×Ÿ בין הכוח המופעל עלי לבין היכול×Ŗ שלי לה×Ŗמודד אי×Ŗו. במצב כזה, כדאי שאמצא ד×Øכים יעילו×Ŗ לה×Ŗמודדו×Ŗ עם הלחׄ. אם מדוב×Ø ×‘××“× ק×Øוב אלינו (חב×Ø, בן מ×Ŗבג×Ø, בן זוג..) הנלחׄ לעי×Ŗים ק×Øובו×Ŗ- נוכל לעזו×Ø ×œ×• במציא×Ŗ ד×Øכים המ×Ŗאימו×Ŗ לו.

הלחׄ הוא ×Ŗוצאה של קול פנימי ב×Ŗוכנו האומ×Ø ×œ× ×• כל מיני דב×Øים על מה ואיך ומ×Ŗי אנחנו צ×Øיכים לעשו×Ŗ. על מי שאנחנו ועל היכולו×Ŗ או אי היכולו×Ŗ שלו לה×Ŗמודד עם המצב בהצלחה. חשוב חשוב חשוב!!! לשמוע א×Ŗ הקולו×Ŗ הללו. לדע×Ŗ מה הם אומ×Øים (ממש במילים שלהם) ולשים לב אליהם בזמן אמ×Ŗ. אפש×Ø, במקביל לקולו×Ŗ אלו, למצוא קולו×Ŗ מחזקים ב×Ŗוכנו וכשאנו שומעים א×Ŗ הקול המעודד או×Ŗנו להלחׄ- לאפש×Ø ×’× לקול המחזק להשמע. זה ממש על קצה המזלג כאן אבל זה בהחלט אפש×Øי!!

טכניקו×Ŗ: באופן עק×Øוני אפש×Ø ×œ×—×œ×§ א×Ŗ ד×Øכי הה×Ŗמודדו×Ŗ עם הלחׄ לשני הוגים: ה×Ŗמודדו×Ŗ הממוקד×Ŗ במצב/ בבעיה: ה×Ŗמודדו×Ŗ מט×Øימה המכוונ×Ŗ ישי×Øו×Ŗ למצב עצמו. ה×Ŗמודדו×Ŗ הממוקד×Ŗ ב×Øגשו×Ŗ/ מחשבו×Ŗ: לא מ×Ŗמודד×Ŗ עם הבעיה/ המצב אלא עם ×Øגשו×Ŗינו או מחשבו×Ŗינו עליו/ כלפיו. במאמ×Ø ×–×” אפ×Øוש כמה ד×Øכים מכל הוג.

  1. ה×Ŗמודדו×Ŗ ממוקד×Ŗ מצב- ה×Ŗמודדו×Ŗ מט×Øימה:

ד×Øך ה×Ŗמודדו×Ŗ זו מקנה לאדם ש×Ŗי מיומניו×Ŗ עיק×Øיו×Ŗ שמט×Ø×Ŗן לעזו×Ø ×œ×• ט×Øם המצב המלחיׄ (נקח מבחן חשוב כדוגמה למצב מלחיׄ). הכי טוב לעבוד עם ש×Ŗי המיומנויו×Ŗ הללו ביחד. ×Øאשי×Ŗ: איהוף מידע ולאח×Ø ×ž×›×Ÿ, יצי×Ø×Ŗ ×Ŗכני×Ŗ פעולה.

איהוף מידע כולל ב×Ŗוכו איהוף של כמה שיו×Ŗ×Ø ×¤×Øטים על המצב הע×Ŗיד לבוא. אם מדוב×Ø ×‘×ž×‘×—×Ÿ חשוב- אילו חומ×Øים יכללו במבחן, היכן אפש×Ø ×œ×ž×¦×•× א×Ŗ החומ×Øים הללו, כדאי גם ל×Øאו×Ŗ או×Ŗם ולהע×Øיך כמה זמן ייקח לה×Ŗכונן למבחן, באילו ד×Øכים כדאי או בכוונ×Ŗי לה×Ŗכונן (עם שו×Ŗפים/ לבד/ ק×Øיאה/ היכום החומ×Ø/ ..). זוהי מיומנו×Ŗ חשובה (גם למט×Øו×Ŗ אח×Øו×Ŗ בחיים) ובהקש×Ø ×–×”, עצם הידיעה לק×Øא×Ŗ מה אני הולך וכיצד אני הולך לעשו×Ŗ זא×Ŗ- כב×Ø ×ž×¤×—×™×Ŗה לחצים.

י×Ŗ×Øון נוהף של מיומנו×Ŗ זו, שהיא עוז×Ø×Ŗ ליצו×Ø ×Ŗכני×Ŗ פעולה. המיומנו×Ŗ של יצי×Ø×Ŗ ×Ŗכני×Ŗ פעולה חשובה לאין ×¢×Øוך לחיינו בכלל ולנושא הלחׄ בפ×Øט. מה אעשה, כיצד אעשה זא×Ŗ, מ×Ŗי והיכן. כמה שעו×Ŗ א×Ŗכונן ועל אילו חומ×Øים אעבו×Ø ×‘×›×œ יום. כמה זמן אקח להפהקו×Ŗ וכו'. אלמנט נוהף חשוב כאן הוא לה×Ŗכונן לקשיים אופציונאליים. הד×Øכים לעשו×Ŗ זא×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ושונו×Ŗ. ד×Øך אח×Ŗ היא הימולציה. לדמו×Ŗ א×Ŗ עצמי מגיע לחד×Ø ×”×‘×—×™× ×”, ממש ל×Øאו×Ŗ זא×Ŗ בעיניי ×Øוחי ומה אז? מקבל א×Ŗ דף השאלו×Ŗ ומגלה שאני לא יודע לענו×Ŗ על השאלה ה×Øאשונה- מה אעשה במק×Øה כזה? אגש לשאלה הבאה בלי לה×Ŗעכבā€¦

ה×Øעיון הוא לצפו×Ŗ מלכ×Ŗחילה כמה שיו×Ŗ×Ø ×‘×¢×™×•×Ŗ ול×Ŗכנן כיצד Ā ××Ŗמודד אי×Ŗן בזמן אמ×Ŗ. הי×Ŗ×Øון כאן הוא שגו×Øם ההפ×Ŗעה יו×Øד באופן משמעו×Ŗי ואי×Ŗו גם הלחצים. גם הידיעה ש'אני מכוהה' מ×Øגיעה מאוד.

אם נמשיך עם ×Øעיון ההימולציה (משחק ×Ŗפקידים), לא ×Øק שאני מגלה קשיים אפש×Øיים ופ×Ŗ×Øונו×Ŗ אפש×Øיים, אני גם מ×Ŗ×Øגל ×Ŗגובו×Ŗ שונו×Ŗ שלי לאו×Ŗו מצב וכך- אני בעצם לא פוגש א×Ŗ המצב בפעם ה×Øאשונה.

עוד דגש אחד על ה×Ŗמודדו×Ŗ ד×Øך ×Ŗ×Øגול מט×Øים. חשוב לדייק א×Ŗ הדוגמאו×Ŗ או×Ŗן אני מ×Ŗ×Øגל. לא ל×Ŗ×Øגל מצב היפו×Ŗטי אלא ×Øק מצבים שאני יודע שיש לי נטייה להלחׄ מהם. כך ני×Ŗן ל×Ŗ×Øגל ד×Øכי ה×Ŗמודדו×Ŗ. לדוגמה: אם אני נלחׄ מיצי×Ø×Ŗ חב×Øויו×Ŗ חדשו×Ŗ- ההימולציה ×Ŗהיה עם אדם אח×Ø (מטפל/ חב×Ø..מישהו שאפש×Ø ×œ×”×ž×•×š עליו) ובמהלכה למשל, א×Ŗקש×Ø ××œ×™×• כדי להזמינו לעשו×Ŗ משהו ביחד. ככל שא×Ŗ× ×”×” יו×Ŗ×Ø ×¤×¢×ž×™× באו×Ŗה שיחה כך יהיה לי קל יו×Ŗ×Ø ×‘×–×ž×Ÿ אמ×Ŗ..

Ā Ā Ā Ā Ā 2) Ā ×”×Ŗמודדו×Ŗ הממוקד×Ŗ ב×Øגשו×Ŗ/ מחשבו×Ŗ על המצב:

יכול להיו×Ŗ שכדאי להש×Ŗייך לאנשים ה×Øואים א×Ŗ חצי הכוה המלאה או יכולים להפוך מצבים הנחווים כשליליים למצבים חיוביים מאין כמו×Ŗם. אני לא שם. אני כן חושב×Ŗ שכדאי ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הכוה כולה. לפעמים, כשאנחנו מזדהים עם הכוה(עם מה שקו×Øה), קשה לנו ל×Øאו×Ŗ או×Ŗה. אפש×Ø ×•×›×“××™ לבקש כאן עז×Øה- איך עוד אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ א×Ŗ ה שקו×Øה? מה יש במצב זה שאני לא מהוגל ל×Øאו×Ŗו כ×Øגע ובאמ×Ŗ להיו×Ŗ פ×Ŗוחים לאפש×Øויו×Ŗ חדשו×Ŗ שכאלו. בעיק×Ø, לבדוק כיצד אני יכול ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הבעיה כא×Ŗג×Ø ××• כשלב מבו×Øך בה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ שלי. זה ×Ŗמיד!!! נכון. לפעמים זה יכול לעזו×Ø..

×Ŗמיכה ×Øגשי×Ŗ והכלה של האדם החווה לחׄ יכולו×Ŗ להוו×Ŗ מקו×Ø ×œ×¢×–×Øה משמעו×Ŗי×Ŗ. לחׄ הנחווה עם ליווי מאפש×Ø ×œ×™ לדע×Ŗ שגם אם אני לא מליה להכיל א×Ŗ המצב הקיים, יש אי×Ŗי מישהו שמכיל או×Ŗו. זה יכול להיו×Ŗ כל אדם שאני יודע×Ŗ שאכפ×Ŗ לו ממני. גם עבודה על בטחון עצמי יכולה לעזו×Ø ×›××Ÿ. חשוב ש×Ŗהיה אמי×Ŗי×Ŗ ועמוקה ולא ×Øק מילולי×Ŗ. איך ×Ŗומכים ×Øגשי×Ŗ? בעיק×Ø ×¢×œ ידי קבלה, הכלה והקשבה. לא על ידי מאבק ואי ההכמה. הבנה של הקושי ואמי×Øה מ×Ŗוך כוונה אמי×Ŗי×Ŗ שאנחנו בזה ביחד.

שני הדב×Øים האח×Øונים שאגע בהם כאן עוהקים בה×Øגעה ×Øגשי×Ŗ ופיזי×Ŗ. ה×Øש×Ŗ מלאה בהקלטו×Ŗ מעולו×Ŗ של דמיון מוד×Øך לה×Øגעה. לדמיין א×Ŗ עצמי במקום בטוח וחמים. במקום בו אני מ×Øגישה מאוזנ×Ŗ, מכילה ומוכל×Ŗ. להעלו×Ŗ זכ×Øון מהעב×Ø ×‘×• ה×Øגש×Ŗי וידע×Ŗי שיש לי א×Ŗ הכוח וא×Ŗ הכלים לה×Ŗמודד. שיטה פשוטה וקלה היא להפו×Ø ×ž10 עד 1 בקצב ההולך ונעשה איטי יו×Ŗ×Ø. גם לצא×Ŗ ל×Øיצה קלה או להליכה מהי×Øה יכו להיו×Ŗ ×Øעיון טוב לשח×Øו×Ø ×œ×—×¦×™×. שווה לנהו×Ŗ כיוונים שונים ולבחו×Ø ××Ŗ מה שמ×Ŗאים לי.

המלצה אח×Øונה ,למי שזה מ×Ŗאים לו, הדו×Øש×Ŗ הבלנו×Ŗ ואו×Øך ×Øוח אך ×Ŗוצאו×Ŗיה אינן מוטלו×Ŗ בהפק והן ילוו או×Ŗנו בכל אש×Ø × ×œ×š: לה×Ŗחיל ל×Ŗ×Øגל מדיטציה באופן קבוע. 10 דקו×Ŗ ביום. לא יו×Ŗ×Ø (במיוחד אם מדוב×Ø ×‘×ž×Ŗבג×Øים). דוגמאו×Ŗ למדיטציה: לעצום עיניים ולשים לב לנשימו×Ŗ. לחזו×Ø ×¢×œ מנט×Øה (משפט קצ×Ø ×©×‘×—×Ø×Ŗי לעצמי). להפו×Ø ×ž××—×“ עד 60- עש×Ø ×¤×¢×ž×™×. לחוש א×Ŗ הגוף שלי מהמצח עד לכפו×Ŗ ה×Øגליים..

מה שיק×Øה זה שאח×Øי זמן מה של ×Ŗ×Øגול כזה- אשים לב שמחשבו×Ŗ ו×Øגשו×Ŗ הם דב×Ø ×©×‘× והולך כמו עננים- אין לי באמ×Ŗ יכול×Ŗ לשלוט בהם. מה שאני כן יכולה לעשו×Ŗ זה לאפש×Ø ×œ×”× לעבו×Ø ×•×œ× ממש להאמין בהם/ להם. ה×Ŗ×Øגול מאפש×Ø ×œ× ×• ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ האי×Øעיו×Ŗ שלהם וא×Ŗ העובדה שהם אהוציאטיביים לגמ×Øי ולאט לאט לשח×Ø×Ø ××Ŗ האמון המוחלט שאנו נו×Ŗנים בהם. כך שבפעם הבאה שהלחׄ יגיע- עם כל ההיפו×Øים שהוא מהפ×Ø ×œ×™ על מה שאני צ×Øיך לעשו×Ŗ, לה×Øגיש וכו'- משהו בי ידע שלא צ×Øיך לה×Ŗ×Øגש מזה כל כך..

מעב×Ø ×œ×–×”, כדאי לעבו×Ø ×Ŗהליך כלשהו הבודק א×Ŗ אמונו×Ŗ הבהיה מהן נובע הלחׄ הזה. א×Ŗ חומ×Øי הילדו×Ŗ מהם הוא נגז×Ø. איזו הגנה הוא מייצ×Ø ×¢×‘×•×Øנו ומפני מה.. ×Ŗהליך כזה יוכל להעלו×Ŗ א×Ŗ המודעו×Ŗ שלנו לגו×Øמים המקו×Øיים של הלחׄ ואף ליצו×Ø ×Øיפוי לפצעים אלו שנוצ×Øו בנו בד×Øך כלל בגיל מוקדם. ב×Ŗהליך כזה נטפל במקו×Ø ×œ×§×•×©×™ ולא בהימפטומים שלו.


בהצלחה:)

הע×Øו×Ŗ? שאלו×Ŗ? ×Ŗובנו×Ŗ? מוזמנים להשאי×Ø ×Ŗגובה כאן

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *