יוהי, ילד שלי מוצלח

מאמ×Øון זה פו×Øהם ב'מדקפה'. א×Ŗם מוזמנים להיכנה ולק×Øוא..

למעב×Ø ×œ×—×¦×• כאן

על אמהו×Ŗ, הו×Øו×Ŗ, הבלנו×Ŗ והובלנו×Ŗ

נדמיין א×Ŗ עצמנו הו×Øים של יוהי ā€“ שלחנו או×Ŗו להביא חלב והוא.. חוז×Ø ×¢× כלבלב. מה נחשוב? מה × ×Øגיש?Ā ×ž×” נאמ×Ø? מה נעשה? Ā ×”צי×Øוף "אוי לי"- הוא ×Ŗגובה מיידי×Ŗ אפש×Øי×Ŗ עבו×Ø ×”×”×•×Øה הממוצע. עבו×Øי לפחו×Ŗ.

מי לא מכי×Ø ××Ŗ השי×Ø ×”×ž×¤×•×Øהם של ×¢. הילל. אמא של יוהי שולח×Ŗ או×Ŗו "לך הבא בקבוק חלב, לך יש×Ø ×•××œ ×Ŗשכח, יוהי, ילד שלי מוצלח." ויוהי הולך ופ×Ŗאום או×Ø ×‘×¢×™× ×™×•- הוא מוצא גו×Ø ×›×œ×‘×™× ומביא או×Ŗו במ×Ŗנה לאימו המחכה בבי×Ŗ. בואו נעצו×Ø ×›××Ÿ ל×Øגע. נדמיין א×Ŗ עצמנו הו×Øים של יוהי- שלחנו או×Ŗו להביא חלב והוא.. חוז×Ø ×¢× כלבלב. מה נחשוב? מה × ×Øגיש? מה נאמ×Ø? מה נעשה? Ā ×”צי×Øוף "אוי לי"- הוא ×Ŗגובה מיידי×Ŗ אפש×Øי×Ŗ עבו×Ø ×”×”×•×Øה הממוצע. עבו×Øי לפחו×Ŗ. יוהי לא ×”×Ŗם מביא כלבלב לאימו- הוא מביא לה מ×Ŗנה. נכון. מ×Ŗנה בעיי×Ŗי×Ŗ. נכון. חיכ×Ŗה לחלב. אבל האם, היא ×Øואה בו ילד מוצלח. מה מוצלח בו?

בשמונה שו×Øו×Ŗ קצ×Øצ×Øו×Ŗ כ×Ŗובה ה×Ŗשובה ובה עולם ומלואו- יוהי יוצא לבקש×Ŗ אימו. הוא ×Øואה כלב פצוע ו×Øׄ אליו. הוא מחבק או×Ŗו. הוא מביא מ×Ŗנה לאימו. איזה ילד מדהים זה! Ā ×•×›×š ממשיך לו השי×Ø ×•×™×•×”×™ מ×Ŗוא×Ø ×›×ž××–×™×Ÿ לטבע, לציפו×Øים המציצו×Ŗ כאילו עבו×Øו וכאוהב מוזיקה. הפעם, מ×Ŗ× ×Ŗו לאימו היא מנגינה. ושוב, בכמה שו×Øו×Ŗ בודדו×Ŗ, קצ×Øצ×Øו×Ŗ- מ×Ŗוא×Øו×Ŗ ×Ŗכונו×Ŗ נוהפו×Ŗ של הילד המופלא הזה: הוא נחפז אל פ×Øח אדום בשד×Øה. הוא מ×Ŗלהב מיופיו ומ×Øיחו והוא מביא או×Ŗו במ×Ŗנה לאימו אך לא לפני שהוא אומ×Ø ×œ×” "לך הכל א×Ŗן".

שי×Ø ×ž×•×¤×œ×, ללא הפק. אבל, בואו נשאי×Ø ×Øגע א×Ŗ אימו של יוהי בצד (היא מעלה בכולנו ×Øגשו×Ŗ אשמה..). בואו × ×Ŗבונן שוב ביוהי. האהבה והק×Øבה לטבע ולבעלי החיים. שמח×Ŗ החיים המ×Ŗבטא×Ŗ ד×Øך העיניים ה×Øוקדו×Ŗ, הקופצו×Ŗ, המוא×Øו×Ŗ. החמלה והיכול×Ŗ לחבק ולעזו×Ø, החיבו×Ø ×”×ž×™×™×“×™ למוזיקה ולאה×Ŗטיקה, הנדיבו×Ŗ ו×Øוחב הלב, האהבה האינהופי×Ŗ.

איזה ילד מדהים!

כנ×Øאה שזה בזכו×Ŗ החינוך של אימו. ההבלנו×Ŗ. ההובלנו×Ŗ. הקבלה וכל המילים היפו×Ŗ המ×Ŗא×Øו×Ŗ אמהו×Ŗ שכאלוĀ ā€“ כאלה שלעולם לא נהיה כמו×Ŗן. יש בכלל אימהו×Ŗ כאלה? אני לא פגש×Ŗי.

זהו? נגמ×Ø ×”×ž××ž×Ø? אבוד לנו?

הביטו ביוהי שוב, הביטו בילדיכם (יש בהם א×Ŗ כל ה×Ŗכונו×Ŗ האלה)

ו×Ŗיהנו..

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *