יש לך ×Øצון והוא לא מ×Ŗממש? 3 צעדים וא×Ŗ/ה שם!

lindsay-henwood-47743-unsplash

אחד הדב×Øים החשובים ביו×Ŗ×Ø ×”×•× לדע×Ŗ 'מה אני ×Øוצה'. אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×–×”×• שלב משמעו×Ŗי בד×Øך שלך אל השג×Ŗ המט×Øה. אם א×Ŗ/ה כב×Ø ×©×- זה נפלא!

העניין הוא שגם כשאנחנו יודעים מה אנו ×Øוצים, לא ×Ŗמיד אנו מצליחים להגיע לשם, להשיג זא×Ŗ. אז בואו נצא לד×Øך. עוד לפני כן אומ×Ø ×›×™ הדב×Øים המובאים כאן נוהו עש×Øו×Ŗ פעמים ויו×Ŗ×Ø ×•×Ŗמיד הוכיחו א×Ŗ עצמם כנכונים.

ה×Øעיון המ×Øכזי הוא שכל מה שאני ×Øוצה- קו×Øה! זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ שאם אני אומ×Ø×Ŗ לעצמי שאני ×Øוצה משהו והוא לא קו×Øה- הימן שיש משהו שמפ×Øיע ל×Øצון שלי. הדב×Ø ×”×–×” גו×Øם לחלק בי לא ל×Øצו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×ž××©×Ø ×›×Ÿ ל×Øצו×Ŗ. כך חלק מהויים ב×Ŗוכי מבטל א×Ŗ ה×Øצון שלי ולא מאפש×Ø ×œ×• לה×Ŗממש במציאו×Ŗ. מה שעלי לעשו×Ŗ אם כן זה לבדוק מה אני חושש×Ŗ שיק×Øה אם ×Øצוני י×Ŗממש ולטפל בחשש הזה- זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ לפ×Ŗו×Ø ××Ŗ הקושי ה×Øגשי או הטכני שיש לי ומונע מה×Øצון שלי לה×Ŗגשם. שלוש×Ŗ הצעדים הם כמו שלושה מפ×Ŗחו×Ŗ, כל אחד מהם מקדם או×Ŗי לעב×Ø ×ž×™×ž×•×© והגשמה של ה×Øצון שלי. לאח×Ø ×©×¢×‘×Ø×Ŗי א×Ŗ כולם במלואם מובטח לי כי ×Øצוני י×Ŗגשם.

שלוש×Ŗ הצעדים הם, אם כן,

צעד 1: Ā ×”הבנה והקבלה שיש בי חלק שאיננו ×Øוצה בה×Ŗגשמו×Ŗ ה×Øצון שלי

צעד 2: Ā ×‘דיק×Ŗ ההיבו×Ŗ. מה ב×Ŗוכי איננו ×Øוצה/ מה×Ŗייג/ מפחד/.. להשיג א×Ŗ ה×Øצון שלי. מהם הגו×Øמים המעכבים.

צעד 3: שח×Øו×Ø ×”×§×•×©×™/ הגו×Øמים המעכבים (×Øגשיים/ טכניים) שיש לי.

ה×Ŗוצאו×Ŗ יגיעו מיד אם אכן הגו×Øמים המעכבים שוח×Ø×Øו. אם אינן מגיעו×Ŗ עלי לבדוק אם אכן שוח×Ø×Øו או שיש ג×Øמים אח×Øים שלא היי×Ŗי מודע×Ŗ להם.

כדי להדגים הבה נבח×Ø ××—×“ מן ה×Øצונו×Ŗ הבאים. ×Øצונו×Ŗ לדוגמה: ל×Øד×Ŗ במשקל, לה×Ŗחיל ללמוד משהו, לקבל יו×Ŗ×Ø ×œ×§×•×—×•×Ŗ, למצוא בן/×Ŗ זוג, לשנו×Ŗ ק×Øיי×Øה.. אז נניח שאני ×Øוצה למצוא בן זוג. באמ×Ŗ ×Øוצה. אבל זה לא קו×Øה- מכך אני מבינה שהמציאו×Ŗ מ×Øאה לי שיש חלק בי שאיננו ×Øוצה בכך (צעד 1). אני שואל×Ŗ א×Ŗ עצמי מדוע אינני ×Øוצה למצוא בן זוג- מ×Ŗוך הבנה עמוקה שאם ×Øק היי×Ŗי ×Øוצה, ללא ×”×”×Ŗייגויו×Ŗ, פחדים וכו'- היי×Ŗי כב×Ø ×‘×–×•×’×™×•×Ŗ ממש ב×Øגע זה (צעד 2), פ×Ŗ×Øון ושח×Øו×Ø ×©×œ ×”×”×”×Ŗייגויו×Ŗ והגו×Øמים המעכבים ויציאה למימוש ה×Øצון שלי (צעד 3).

הגו×Øמים המעכבים יכולים לה×Ŗחלק לשני הוגים עיק×Øיים: גו×Øמים ×Øגשיים וגו×Øמים טכניים. הד×Øך לשח×Øו×Ø ×’×•×Øמים ×Øגשיים היא בד×Øך כלל (אבל לא ×Ŗמיד) יו×Ŗ×Ø ××Øוכה ומו×Øכב×Ŗ מאש×Ø ×©×—×Øו×Ø ×’×•×Øמים טכניים. א×Ŗן דוגמה: נניח שאני ×Øוצה לקבל יו×Ŗ×Ø ×œ×§×•×—×•×Ŗ: גו×Øם מעכב ×Øגשי יכול להיו×Ŗ האמונה המגבילה לפיה אני לא מהפיק טובה, גו×Øם מעכב טכני יכול להיו×Ŗ שיהיה לי פחו×Ŗ זמן לבלו×Ŗ עם החב×Øו×Ŗ שלי. א×Ŗ הגו×Øם ה×Øגשי אוכל להחליט לשח×Ø×Ø ×¢×œ ידי ×Ŗהליך ×Øגשי פנימי שאעשה עם עצמי או בליווי של אש×Ŗ מקצוע וא×Ŗ הגו×Øם הטכני אוכל לפ×Ŗו×Ø ×¢×œ ידי בדיק×Ŗ היומן שלי ומציא×Ŗ שעו×Ŗ וימים בהן אוכל לבלו×Ŗ עם חב×Øו×Ŗיי.

הע×Øה: גו×Øמים אלה נק×Øאים בשפ×Ŗ הקאוצ'ינג גם 'חהמי הצלחה'. עוד אציין כי לא ×Ŗמיד הם מצויים ב×Øמה המודע×Ŗ שלנו אבל עם הבלנו×Ŗ ונחישו×Ŗ נוכל לגלו×Ŗ מהם. אפש×Ø ×œ×”×¢×–×Ø ×‘×—×‘×Ø ××• בכ×Ŗיבה כדי לזהו×Ŗ או×Ŗם (יש כאן גם א×Ŗ ×Ŗ×Øגיל 'הקול ב×Øאש' שיכול לעזו×Ø). גו×Øמים נוהפים לדוגמה יכולים להיו×Ŗ: פחד מהלא ידוע (פחד לצא×Ŗ מאזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ), בחי×Ø×Ŗ מט×Øו×Ŗ מוטעו×Ŗ (כאלה שאינן שלי, למשל), ה×Øגלים ועוד.

יש פה הוד אמי×Ŗי. משהו ש×Ŗמיד עובד, כשהגו×Øמים המעכבים הם טכניים בלבד, יכולה להיו×Ŗ הד×Øך למימוש ה×Øצון פשוטה, מהי×Øה וקלה, אז אפש×Ø ×œ×Øאו×Ŗ איך מיד עם שח×Øו×Øם נפ×Ŗח×Ŗ הד×Øך וה×Øצון מ×Ŗממש. גם כשהגו×Øמים הם ×Øגשיים, ה×Ŗהליך הזה קו×Øה ×Øק שעלינו להיו×Ŗ הבלניים קצ×Ŗ יו×Ŗ×Ø.

מאחל×Ŗ לך המון הצלחה בד×Øך להגשמ×Ŗ חלומו×Ŗיך ו×Øצונו×Ŗיך.

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *