כל כך ה×Øבה שנים

כל כך ה×Øבה שנים

מצטב×Ø×Ŗ ילדו×Ŗינו

על מדפי הזכ×Øונו×Ŗ

ואינה מעלה אבק

 

היא מונח×Ŗ שם

על ×›×¢×”×™×” וכאביה

מפעפע×Ŗ

מא×Øגנ×Ŗ א×Ŗ חיינו בה×Ŗ×Ø

 

עד שיום אחד

אולי

מגיע שיטפון גדול

מציף הכל

 

×›×¢×”, צע×Ø ×•×¢×¦×‘ עמוק

מטפהים מעלה

מוצאים א×Ŗ ד×Øכם החוצה

כמו בלידה

א×Øוכה וכואב×Ŗ

 

שבהופה חיים

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *