כמה מילים על חג פו×Øים או על מה שקו×Øה בהופו

serkan-turk-463683-unsplash

מהכו×Ŗ ×Øעשנים שי×Øים ו×Øיקודים..

החג שבו מקובל לה×Ŗחפש, לעטו×Ŗ מהיכו×Ŗ, להיו×Ŗ משהו אח×Ø ×ž×ž×™ שאני

ובשא×Ø ×”×–×ž×Ÿ מה?

האם, כש×Ŗגמ×Ø ×”×ž×”×™×‘×”, כשיצא החג,

אוכל לההי×Ø ××Ŗ המהיכה מעל פני, למחו×Ŗ א×Ŗ האיפו×Ø

ולחזו×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ אני?

האם אוכל לההכים להיו×Ŗ אני,

ככה כמו שאני?

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *