כמה קשה

לפגוש א×Ŗ עצמי

לה×Øגיש שאני ×Øאויה

לזוז מהמקומו×Ŗ הכואבים

לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ האגו

לא להגיב

לעמוד Ā ×ž× ×’ד ול×Øאו×Ŗ חלקים לא מחמיאים Ā ×©×œ×™

לההכים לש×Ø×Ŗ

להבין שמחשבו×Ŗיי אינן מציאו×Ŗ אובייקטיבי×Ŗ

ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ כל היופי בעולם

ובעצמי

להיו×Ŗ כאן עכשיו

ובכל זא×Ŗ..

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *