ללוו×Ŗ ×Ŗהליך של שינוי

עבו×Øי, ללוו×Ŗ ×Ŗהליך של שינוי משמעו ללוו×Ŗ ×Ŗהליך של לידה.

צ×Øיך ידע, מקצועיו×Ŗ, גמישו×Ŗ ומיומנו×Ŗ.

חשוב שאוכל להיו×Ŗ כאן ועכשיו עם המאומן ושאקשיב למילו×Ŗיו, לש×Ŗיקו×Ŗיו, לשפ×Ŗ הגוף שלו, ל×Øחשי ליבו..

ד×Øושו×Ŗ גם יכולו×Ŗ של הבלנו×Ŗ הכלה וקבלה ובעיק×Ø ×‘×¢×™×§×Ø ×”×ž×•×Ÿ אכפ×Ŗיו×Ŗ ואהבה.

ללוו×Ŗ ×Ŗהליך של שינוי זו מ×Ŗנה גדולה מפני שמשהו נולד גם בי. משהו מ×Ŗגבש גם בי.

כשמ×Ŗגלה דפוה או אמונה שהגבילה עד היום א×Ŗ המאומן יש שמחה גדולה על הגילוי.

כשמאומן מ×Ŗחיל לשח×Ø×Ø ××Ŗ אחיז×Ŗו בהם יש ×Ŗחושה של קלילו×Ŗ ושל או×Ø.

כשמאומן חווה קושי ×Øגשי- אני אי×Ŗו וב×Ŗוכי הידיעה שהמעב×Ø ×”×–×”, ד×Øך הקושי, יקדם או×Ŗו. שזה מבו×Øך.

ללוו×Ŗ ×Ŗהליך של שינוי זו זכו×Ŗ גדולה. ללוו×Ŗ אנשים בד×Øך אל הייעוד שלהם, בד×Øך אל המימוש העצמי שלהם. ללכ×Ŗ אי×Ŗם יד ביד עד שיגשימו א×Ŗ חלומם או לפחו×Ŗ עד שכב×Ø ×™×”×™×• בטוחים שהם על הד×Øך הנכונה עבו×Øם.

זוהי זכו×Ŗ לצא×Ŗ אי×Ŗם למהע משו×Ŗ×£, מהק×Øן, מא×Ŗג×Ø, מ×Ø×Ŗק.

וכשאני שם, עם המאומן, אין דב×Ø ×‘×¢×•×œ× מלבד ה×Øגע הזה.

אני קו×Øא×Ŗ לזה אהבה.

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *