8 מכשולים נפוצים בד×Øך למציא×Ŗ זוגיו×Ŗ

אנחנו מייחלים בכל ליבנו לזוגיו×Ŗ, לאהבה אמי×Ŗי×Ŗ. ובכל זא×Ŗ איננו מוצאים או×Ŗה. בשלב זה, אנו יכולים להיו×Ŗ במצב של קו×Øבנו×Ŗ או של אח×Øיו×Ŗ. במצב ה×Øאשון- נאשים א×Ŗ העולם, א×Ŗ חוה×Ø ×”×ž×–×œ שלנו, א×Ŗ הו×Øינו, א×Ŗ מ×Øאנו החיצוני ואפילו א×Ŗ חשבון הבנק שלנו.. במצב השני- × ×Ŗחיל קודם עם שאלה. מדוע? מה קו×Øה בי? מהן המחשבו×Ŗ/ אמונו×Ŗ/ דעו×Ŗ שמונעו×Ŗ ממני להשיג א×Ŗ מט×Ø×Ŗי החשובה? מהם דפוהי הה×Ŗנהגו×Ŗ שלי, שמונעים זא×Ŗ?

במאמ×Ø ×–×” אנהה, בד×Øך לא שג×Ø×Ŗי×Ŗ, לגע×Ŗ בהיבו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ לכך. היבו×Ŗ הקשו×Øו×Ŗ באמונו×Ŗ מגבילו×Ŗ, בדפוהי ה×Ŗנהגו×Ŗ וחשיבה וכו'. הד×Øך ה'לא שג×Ø×Ŗי×Ŗ' היא, שהפעם איעז×Ø ×‘×¦×™×˜×•×˜×™× שונים הנוגעים בכל מני אפש×Øויו×Ŗ כאלו, מה שיהפוך, כך אני מקווה, א×Ŗ המאמ×Ø ×œ×§×œ×™×œ, מעלה חיוך, קליט וב×Ŗקווה שאף מניע לפעולה..

עוד אומ×Ø ×›×™ אין בכוונ×Ŗי להביא כאן א×Ŗ האפש×Øויו×Ŗ כולן- גם מפני שהן אינהופיו×Ŗ וגם מפני שלא בכך העניין- אלא ב'טעימה' של החומ×Øים מהם עשויה הד×Øך של מחפשי האהבה באש×Ø ×”×.Ā ×“×Øך א×Øוכה ש×Øאשי×Ŗה בחלום והופה, כך אני מקווה עבו×Ø ×§×•×Øאי המאמ×Ø ×”×–×”, בהגשמה.

א×Ŗחיל בציטוט של אילן הייטנ×Ø ×ž×Ŗוך ההפ×Ø "קציצו×Ŗ". שבח×Ø×Ŗי בו מפני שהוא מאפיין ה×Øבה אנשים שעוד לפני שה×Ŗחילו ללכ×Ŗ לעב×Ø ×ž×˜×Ø×Ŗם, כב×Ø ×”×¦×™×‘×• ×Ŗנאים לד×Øך בה הם ×Øוצים שדב×Øים יק×Øו ובכך, בעצם הגבילו א×Ŗ ההיכוי שלהם להשיגה. הנה הציטוט: "ה×Øצון הזה לה×Ŗאהב, ולא ×Øק לה×Ŗאהב, אלא לה×Ŗאהב בד×Øך מגניבה- הוא הגו×Øם מהפ×Ø ××—×Ŗ ל×Øווקו×Ŗ. זה בדיוק מה שמשאי×Ø ××Ŗ האומללים בבי×Ŗ עם מק×Ø×Ø ×Øיק וכלב שהם מע×Øיצים." שימו לב למשפט זה, מפני שהוא טומן בחובו ש×Ŗי אמי×Øו×Ŗ חשובו×Ŗ: ×Øאשי×Ŗ, ה×Øצון לה×Ŗאהב- שאלו א×Ŗ עצמכם- האם כשאני מחפש/×Ŗ אהבה או זוגיו×Ŗ, אני מחפש/×Ŗ ה×Ŗאהבו×Ŗ? האם מה שאני ×Øוצה זה א×Ŗ ה×Øיגוש, א×Ŗ הה×Ŗלהבו×Ŗ, א×Ŗ הה×Ŗ×Øגשו×Ŗ ה×Øאשוני×Ŗ או, שאני מחפש×Ŗ (ב×Øשו×Ŗכם אמשיך בלשון נקבה הנוחה לי יו×Ŗ×Ø ×‘×”×™×•×Ŗי כזא×Ŗ..) קש×Ø ××Øוך טווח, מבוהה, עמוק ומשמעו×Ŗי? זוהי שאלה חשובה מפני שלא פעם אני שומע×Ŗ א×Ŗ הביטוי "אין לי פ×Øפ×Øים בבטן". כל מי שמחשבה כזא×Ŗ עב×Øה ב×Øאשו כדאי שישאל א×Ŗ עצמו- האם זה מה שאני מחפש. האם קש×Ø ×©×œ אהבה חייב לה×Ŗחיל מה×Ŗאהבו×Ŗ? או שהוא יכול לה×Ŗחיל מהק×Øנו×Ŗ, מעניין אמי×Ŗי, מ×Øצון לחלוק ולש×Ŗ×£ ולהקשיב ועוד. ושני×Ŗ (חלקו השני של המשפט)- לה×Ŗאהב בד×Øך מגניבה– כאן, בד×Øך כלל, אנחנו הולכים על 'מה שלא'. זא×Ŗ אומ×Ø×Ŗ, מה שאני לא אעשה כדי להשיג א×Ŗ מט×Ø×Ŗי כי 'זה לא מגניב' כמו- אני לא אי×Øשם לא×Ŗ×Øי הכ×Øויו×Ŗ או לא אפיׄ א×Ŗ הידיעה שאני מעוניינ×Ŗ בזוגיו×Ŗ וכו'. אולי יש פה גם אמי×Øה שלישי×Ŗ חשובה, הנוגע×Ŗ למק×Ø×Ø ×”×Øיק ולכלב והמדב×Ø×Ŗ על אזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ שלנו– זה שאיננו מוכנים לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ×™×•, פ×Ŗאום המק×Ø×Ø ×¦×Øיך להיו×Ŗ מלא (כי לא נעים..) ולא ×Øק הכלב (הנע×Øׄ אך גם המע×Øיׄ ה×Ŗמידי) מחכה לי בבי×Ŗ כשאני חוז×Ø×Ŗ מו×Ŗש×Ŗ ומדובלל×Ŗ מעבוד×Ŗי..

"אבל היה בה חלק ש×Ŗהה מה יק×Øה אם יגלה א×Ŗ ההוד: שבבק×Øים מהוימים קשה לה לצא×Ŗ מהמיטה ולעטו×Ŗ חיוך של מישהי אח×Ø×Ŗ; שהיא ×Ŗלויה באווי×Ø, מ×Ŗחזה שצוחק×Ŗ מכל הבדיחו×Ŗ הנכונו×Ŗ ולוחש×Ŗ א×Ŗ כל ה×Øכילויו×Ŗ הנכונו×Ŗ ומושכ×Ŗ א×Ŗ הבחו×Ø ×”× ×›×•×Ÿ, מ×Ŗחזה שכב×Ø ×©×›×—×” כיצד לה×Øגיש אמי×Ŗי×Ŗ.." המשפט של ג'ודי פיקו, מ×Ŗוך ההפ×Ø '×Ŗשע עש×Øה דקו×Ŗ', מדב×Ø ×¢×œ פחד שמוכ×Ø ×œ×Øבים מאי×Ŗנו, בעיק×Ø ×›××œ×” המחפשים או נמצאים בקש×Øים חדשים. מה יק×Øה אם הוא/ היא יגלה שאני X,Y,Z. לפעמים, הפחד הזה כל כך מש×Ŗק או×Ŗנו, שאנחנו בכלל לא מנהים- מה אם יגלה שיש לי נטייה לדכאון, מה אם יגלה שאני לא כל כך חכמה, מה אם יגלה שאני לא כל כך יפה כשאני מ×Ŗעו×Ø×Ø×Ŗ בבוק×Ø, או שהו×Øיי ומשפח×Ŗי ×Øועשים מדי? ולפעמים, גם אם ניהינו, והקש×Ø ×ž×Ŗחיל לה×Ŗפ×Ŗח יפה ויש היכוי אמי×Ŗי שמשהו ×Øציני יק×Øה פה- אנחנו 'מפנצ'×Øים' א×Ŗ כל העניין ×Øק כי אנחנו מפחדים ש'הודו×Ŗינו האפלים' י×Ŗגלו (לפעמים זה במהווה של דב×Øים אח×Øים- כדאי לה×Ŗבונן ולהקשיב למה יש שם באמ×Ŗ). אני ×Øוצה לומ×Ø ×¢×œ כך שכדאי לזכו×Ø ×©×œ×›×œ אחד, אבל ל-כ-ל Ā ×-ח-ד, מושלם ככל שיהיה, יש 'הודו×Ŗ אפלים' משלו וכל אחד חושש מגילויים, השאלה היא עד כמה פחד זה מפעיל או×Ŗנו, אומ×Ø ×’× שלא פעם דווקא ההודו×Ŗ האפלים הללו הם הם המקום המחזק והמק×Øב בזוגיו×Ŗ.

פחד נוהף- הפחד ל×Ŗ×Ŗ אמון, להמוך על מישהו, יכול למנוע מאי×Ŗנו לא פעם להמשיך הלאה ב×Ŗוך קש×Ø ×—×“×© שנבנה ואפילו על ידי כך שנשד×Ø ×œ××“× שמולנו שאנחנו לא הומכים עליו. קשה מכך היא העובדה שאיננו מ×Øשים לעצמנו להמוך על עצמנו- ללכ×Ŗ עם הקשיים, ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הפחדים ולקבל או×Ŗם אך לא ל×Ŗ×Ŗ להם לנהל או×Ŗנו או, לחילופין, לש×Ŗק או×Ŗנו. לזכו×Ø ×©×™×© לנו על מי להמוך, שאנחנו יכולים להמוך על עצמנו. והמשפט:Ā "א×Ŗ צ×Øיכה להמוך יו×Ŗ×Ø ×¢×œ אנשים. לא, מה אני אומ×Ø×Ŗ? א×Ŗ אישה. אל ×Ŗהמכי על אף אחד ובמיוחד אל ×Ŗהכמי על עצמך."Ā ×ž×Ŗוך "×Øאש העי×Ø ×”×˜×•×‘" מא×Ŗ אנד×Øו ניקול.

המשפט הבא עוהק בנושא הה×Ŗחזו×Ŗ. אנחנו יוצאים לדייט- מ×Ŗלבשים לא כפי שאנו ×Øגילים לה×Ŗלבש, צוחקים יו×Ŗ×Ø ×ž×”×Øגיל ואולי אפילו מדב×Øים על מה שלא מעניין או×Ŗנו ×Øק כי × ×Øאה לנו שזה יעניין א×Ŗ הדייט שלנו. כ×Ŗבה או×Ŗו הו מונק קיד בהפ×Ø "החיים ההודיים של הדבו×Øים" ואני ה×Øשי×Ŗי לעצמי להכניה בו שינוי קל. אז הנה:Ā "דאג×Ŗי כל כך ה×Øבה למ×Øאה שלי ולכך שאעשה הכל כמו שצ×Øיך, עד שחצי מהזמן ה×Øגש×Ŗי שאני מ×Ŗחזה- במקום להיו×Ŗ באמ×Ŗ." אמו×Ø ×¢×œ כך שאנו מ×Ŗחזים לפעמים וזה בהד×Ø. השאלה היא אם אנו Ā ×™×•×¦×Øים מצב שבו אנחנו כב×Ø ×œ× יכולים להיו×Ŗ באמ×Ŗ, שבו הבאנו משהו כל כך ×Øחוק מהמציאו×Ŗ שאין לנו ד×Øך חז×Øה. בד×Øך כלל נדע אם יש לנו נטייה לעשו×Ŗ זא×Ŗ.
הציטוט הבא, של הטיבן צ'בוהקי הל×Øוח מ×Ŗוך הפ×Øו "כמה טוב להיו×Ŗ פ×Øח קי×Ø" הוא כנ×Øאה החשוב ביו×Ŗ×Ø. אעלה או×Ŗו ואז אומ×Ø ×¢×œ×™×• כמה דב×Øים אף על פי שמגיע לו מאמ×Ø ×©×œ×. "אנחנו מקבלים ×Øק האהבה שאנו חושבים שמגיעה לנו". אולי זוהי כל ה×Ŗו×Øה על ×Øגל אח×Ŗ. מחשבה בו×Øא×Ŗ מציאו×Ŗ, דומה מושך דומה, אנו משד×Øים לעולם א×Ŗ מחשבו×Ŗינו והעולם מגיב בה×Ŗאם. מי שזה ×Øוחני מדי עבו×Øו יוכל אולי לה×Ŗחב×Ø ×œ×”×”×‘×Ø ×”×‘×, לאן שאנחנו מכוונים- לשם נגיע. אם אנו מאמינים שלא מגיע לנו, שאנחנו לא מהפיק טובים, יפים, חכמים וכו'- אנחנו נכוון א×Ŗ חיינו בה×Ŗאם לאמונו×Ŗ שלנו וה×Ŗוצאו×Ŗ יהיו בה×Ŗאם.