ל×Ŗ×Ŗ אמון

דמיינו א×Ŗ עולמכם וחייכם

כאש×Ø ×Ŗחיו או×Ŗם מ×Ŗוך אמון

כמו האמון שא×Ŗם נו×Ŗנים בכוח המשיכה או בז×Øיח×Ŗ השמש

כך ×Ŗ×Ŗנו אמון בחלומו×Ŗיכם, בעצמכם, בטוב

מה יק×Øה אז?

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *