מאמא יק×Øה,

פ×Øיח×Ŗ השקד

אם הגע×Ŗ לפה הימן שא×Ŗ ×Øוצה ל×Ŗ×Ŗ גם לעצמך וזה מקום נהד×Ø ×•×—×©×•×‘ להיו×Ŗ בו..

מדוב×Ø ×‘ 10-15 מפגשים פ×Øטניים בהם:

  • נקבע יחד מט×Øה (כגון: שינוי ק×Øיי×Øה, יציאה ללימודים, שיקום הזוגיו×Ŗ, או כל חלום ש×Øצי×Ŗ להגשים ולא

הצלח×Ŗ להניע א×Ŗ עצמך להגשימו..).

  • כשנפגוש קושי בהשג×Ŗ המט×Øה נטפל גם בקושי ה×Øגשי שעולה וגם נעבוד ל×Ŗוך המט×Øה עד להשג×Ŗה.

*לההב×Ø ×¢×œ ה×Ŗהליך לחצי כאן

הפגישו×Ŗ מ×Ŗקיימו×Ŗ בקליניקה הפ×Øטי×Ŗ שלי באחד מהאזו×Øים הקהומים בא×Øצנו עמקĀ ×”אלה ( 50 דק' מ×Ŗ"א, 30Ā ×“ק' מי×Øושלים).

א×Ŗ נו×Ŗ× ×Ŗ לכולם Ā ×›×œ הזמן. הגיע הזמן ל×Ŗ×Ŗ גם לעצמך!

א×Ŗ מוזמנ×Ŗ לה×Ŗקש×Ø ×•×œ×§×‘×•×¢ פגיש×Ŗ היכ×Øו×Ŗ

כ×Øמי×Ŗ

054-779-3382

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *