מהו טיפול בשבילי?

מהו טיפול בשבילי?

אדם מגיע עם מצוקה מהויימ×Ŗ. עם מט×Øה לא מושג×Ŗ. עם ×Øצון לא ממומש.

אנחנו יושבים ביחד ומבינים א×Ŗ מהו×Ŗ הדב×Øים. הוא מדב×Ø- אני מקשיבה.

מקשיבה לשפ×Ŗ גופו, לטון הדיבו×Ø, להבעו×Ŗ הפנים, לקצב נשימו×Ŗיו וכן, גם למילים..

×Ŗוך כדי השיחה יעלה הנושא העיק×Øי- זה שמ×Ŗח×Ŗ לפני השטח.

י×Ŗכן שהוא ישים לב לכך, י×Ŗכן שלא, אבל משהו בזוי×Ŗ הפה יחשוף.. כאב למשל..

אבקש א×Ŗ ההכמ×Ŗו ואם יי×Ŗן או×Ŗה, נוכל להעמיק ול×Øאו×Ŗ.

אני- אאפש×Ø ××Ŗ ה×Ŗנאים ואהיה שם עבו×Øו,

הוא או משהו בו יאפש×Ø ××Ŗ המודעו×Ŗ וא×Ŗ ה×Øיפוי:

ד×Øך שח×Øו×Ø ×”×× ×Øגייה שהיי×Ŗה כלואה לעי×Ŗים זמן ×Øב כל כך,

ד×Øך הצעה למהקנה חדשה,

ד×Øך שינוי דב×Ø ×ž×” בחוויה,

הד×Øכים הן ×Øבו×Ŗ.

לפעמים, מפגש אחד יביא עימו שח×Øו×Ø ×’×“×•×œ

לפעמים, ה×Ŗהליך יהיה א×Øוך יו×Ŗ×Ø

אבל ×Ŗמיד, משהו בנו מבקש להי×Øפא,

×Øק צ×Øיך שיהיו ה×Ŗנאים הנכונים.

בשבילי, זוהי מהו×Ŗ הטיפול.

אוהיף ואומ×Ø ×©×—×™×™×‘×Ŗ להיו×Ŗ שם הק×Øנו×Ŗ, אכפ×Ŗיו×Ŗ, הבלנו×Ŗ, הקשבה ואהבה. המון.

כולנו זקוקים לכך. כמו שהחמני×Ŗ זקוקה לשמש.

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *