מודע×Ŗ לדפוהים, יודע×Ŗ א×Ŗ ההיבו×Ŗ ועדיין לא מהוגל×Ŗ ליצו×Ø ×©×™× ×•×™ בחיים?

christopher-sardegna-1735-unsplash (1)

כמה פעמים כב×Ø ×—×©×‘×Ŗ על זה, ני×Ŗח×Ŗ, ה×Ŗבוננ×Ŗ, הקשב×Ŗ.

א×Ŗ לגמ×Øי מודע×Ŗ לדפוהים שלך, ×Øואה א×Ŗ ה'לופים', אפילו מבינה א×Ŗ ההיבו×Ŗ

גם חשב×Ŗ על מה א×Ŗ ×Øוצה שיהיה ואפילו על איך..

אבל, א×Ŗ לא מצליחה ליצו×Ø ××Ŗ השינוי..

 

ו×Øק שלא יגידו לך שזוהי ×Ŗחיל×Ŗו של שינוי, המודעו×Ŗ הזא×Ŗ,

פעם גם חשב×Ŗ כך אבל זה כב×Ø ×©× ×™× שכלום לא זז.

הזמן ממשיך והחיים עוב×Øים..

 

לפעמים א×Ŗ מ×Øגישה שעדיף היה לא להיו×Ŗ מודע×Ŗ בכלל

אולי כך היה יו×Ŗ×Ø ×§×œ. כאב הידיעה לפחו×Ŗ לא היה חי בך כל הזמן.

 

לפעמים × ×Øאה לך שא×Ŗ ממש מחפש×Ŗ, אפילו כשא×Ŗ בפייהבוק או

באינהטג×Øם, מבקש×Ŗ לגלו×Ŗ איך אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ א×Ŗ זה,

אולי יש איזה הוד × ×”×Ŗ×Ø

איך הופכים ×Ŗובנו×Ŗ ומודעו×Ŗ למעשים.. איך מביאים שינוי.

 

כן כן א×Ŗ אומ×Ø×Ŗ עכשיו, בדיוק כך אצלי.. אז מה לעשו×Ŗ?

יש פ×Ŗ×Øון? כיוון? ×Øמז? מה ההוד?

 

אז ככה, הפעם א×Ŗן כיוון, גישה חדשה לגמ×Øי מזו המוכ×Ø×Ŗ לך,

וכיוון, למ×Øו×Ŗ שאיננו פ×Ŗ×Øון קהם,

יאפש×Ø ×œ×š לפחו×Ŗ לדע×Ŗ היכן לחפש,

כך ×Ŗדעי שאינך מבזבז×Ŗ א×Ŗ הזמן וא×Ŗ הכוחו×Ŗ הד×Øושים לך כ"כ,

במאבק שהופו נועד מ×Øאש לכשלון..

עם ה×Ŗמדה והבלנו×Ŗ, ×Ŗוכלי לצמצם א×Ŗ הפע×Ø ×‘×™×Ÿ מה שא×Ŗ ×Øוצה ויודע×Ŗ

לבין המציאו×Ŗ בשטח..

 

(*כמובן שכדאי לשלב זא×Ŗ ב×Ŗהליך טיפולי/ אימוני בו דב×Øים מ×Ŗ×Øחשים באופן יעיל, מהי×Ø ×•××¤×§×˜×™×‘×™ יו×Ŗ×ØĀ ××‘ל, לא ×Ŗמיד זה מ×Ŗאים וזה בהד×Ø. גם לבד אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ עבודה משמעו×Ŗי×Ŗ ומשנ×Ŗ חיים).

 

אז.. הנה זה (אהבי×Ø ××Ŗ הכיוון ואיך מבצעים זא×Ŗ בפועל):

הכיוון הוא עבודה עם הדפוהים הלא ×Øצויים בד×Øך של ×Øכו×Ŗ, היכ×Øו×Ŗ וה×Ŗבוננו×Ŗ

במקום של מאבק ו×Øצון להכחיד.

א×Ŗ ה×Øי יודע×Ŗ, כב×Ø × ×™×”×™×Ŗ-

להיאבק, להכחיד, להעלים א×Ŗ הדפוה הלא ×Øצוי שלך,

נלחמ×Ŗ בעצמך, יצא×Ŗ ×Øצוצה ומו×Ŗש×Ŗ והדפוה נשא×Ø ×Øענן כ×Ŗמיד,

מלא כוחו×Ŗ ומוכן לפעולה..

 

הההב×Ø ×œ×›×š הוא לגמ×Øי בעדך, הדפוה הזה פה כדי

לשמו×Ø ×¢×œ×™×™×š,

אבל נשאי×Ø ××Ŗ הההב×Øים לפעם אח×Ø×Ŗ..

 

ובכן, איך עושים א×Ŗ זה?

א×Ŗ עוב×Ø×Ŗ על '×Øשימ×Ŗ המודעו×Ŗ' (שו×Øוק ב- ו') שלך.

ובוח×Ø×Ŗ דב×Ø ××—×“ בלבד. דפוה אחד. עניין אחד שא×Ŗ ×Øוצה לשנו×Ŗ.

 

וא×Ŗ מחליטה שבשבועו×Ŗ הק×Øובים א×Ŗ לא מנהה לשנו×Ŗ או×Ŗו.

להיפך, א×Ŗ מקבל×Ŗ או×Ŗו בב×Øכה, מהכימה לו להיו×Ŗ כמו שהוא.

 

ב×Ŗקופה הק×Øובה א×Ŗ ×Øק מ×Ŗבוננ×Ŗ בו. מ×Ŗבוננ×Ŗ בעצמך כשא×Ŗ מבצע×Ŗ או×Ŗו

לא משנה כלום..

כן, זה מ×Øגיז, האינהטינקט שלך הוא ל×Øצו×Ŗ לשנו×Ŗ א×Ŗ מה שא×Ŗ לא אוהב×Ŗ

להכחיד או×Ŗו, להאבק בו..

ואני מזמינה או×Ŗך לעשו×Ŗ בדיוק א×Ŗ ההיפך..

אבל ×Ŗגידי, כמה פעמים כב×Ø × ×™×”×™×Ŗ בד×Øך המאבק ולא הצלח×Ŗ? זה פשוט לא עובד..

 

אז א×Ŗ נשא×Ø×Ŗ מול הדפוה, ×Øואה או×Ŗו, ×Øואה א×Ŗ עצמך בה×Ŗנהלו×Ŗ הלא ×Øצויה שלך

ומהכימה להיו×Ŗ עם זה.. ועם כל מה שמגיע ביחד עם זה (ביקו×Ø×Ŗ, שיפוטיו×Ŗ, חוה×Ø ××•× ×™×..)

א×Ŗ גם מנהה לשים לב ל×Ŗחושו×Ŗ הגוף שלך כשהדפוה עולה (דפיקו×Ŗ לב, ×Ŗחושה במקום מהויים, נשימו×Ŗ..)

והכי חשוב, א×Ŗ לא משנה כלום, ×Øק מ×Ŗבוננ×Ŗ!

ועל זה א×Ŗ גאה בעצמך (אולי עכשיו × ×Øאה לך שזה קל, אבל זה דו×Øש המון כח ×Øצון וכנו×Ŗ).

 

השלב הבא הוא שלב הקהם,

הה×Ŗבוננו×Ŗ הזא×Ŗ מביאה *או×Ø ××œ ×Ŗוך המע×Øכ×Ŗ הזא×Ŗ שנק×Øא×Ŗ 'אני'

 

ואו×Ø, כמו שאנחנו יודעים, הוא דב×Ø ×ž×—×™×” ומצמיח..

דב×Øים יש×Ŗנו מעצם הה×Ŗבוננו×Ŗ שלך

זו הבטחה!

 

(*האו×Ø ×”×–×”, יש לו משמעויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ, למשל, הוא מקטין א×Ŗ ההזדהו×Ŗ שלנו עם הדפוה

אבל שוב, נשאי×Ø ××Ŗ הההב×Øים לפעם אח×Ø×Ŗ..).

 

אז קדימה, עם המון חמלה, הק×Øנו×Ŗ, הבלנו×Ŗ ו×Øכו×Ŗ- צאי למהע המחודש שלך

מהע של שלום פנימי שיביא לחי×Øו×Ŗ אמי×Ŗי×Ŗ.

 

בהצלחה וחיבוק גדול ממני:)

 

 

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *