זוגיו×Ŗ ומיניו×Ŗ אצל מ×Ŗבג×Øים

בוק×Ø ×‘×”×™×Ø ××—×“ או יו×Ŗ×Ø × ×›×•×Ÿ אח×Ø ×¦×”×Øים חמים אחד, מגיעה אליכם ב×Ŗכם בכו×Ø×Ŗכם. אפילו לא ב×Ŗ 17 ומודיעה לכם שהיא הולכ×Ŗ לישון אצל החב×Ø ×©×œ×”!

א×Ŗם פו×Øצים בבכי/ א×Ŗם משחקים או×Ŗה 'קולים'/ א×Ŗם מ×Ŗעלפים/ א×Ŗם נועלים או×Ŗה לנצח בבי×Ŗ/..

בכל מצב, הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שגם אם ה×Ŗכוננ×Ŗם לכך ודיב×Ø×Ŗם על זה עם עצמכם ואפילו עם בן הזוג שלכם.. קשה לכם עכשיו. הקטנה הזא×Ŗ, היא עדיין הולכ×Ŗ לבי×Ŗ ההפ×Ø ×•×›×©×”×™× חולה עדיין נו×Ŗ× ×Ŗ לכם אפש×Øו×Ŗ לפנק או×Ŗה ולטפל בה ובשב×Ŗו×Ŗ היא לפעמים אפילו הולכ×Ŗ א×Ŗכם לים..

אז, מה עושים? מה אומ×Øים? איך אומ×Øים? האם ×”×¢×Ø×Ŗ ה×Øגשו×Ŗ שלנו היא במקומה? ואולי אנחנו מגזימים?

קודם כל כן. אם אנחנו בהע×Ø×Ŗ ×Øגשו×Ŗ היא במקומה ובכלל, כל ×Øגש שעולה בנו הוא במקומו. כך אנחנו בנויים, כך אנו מגיבים וכדאי שנקבל זא×Ŗ ולא נאבק בעצמנו.

יחד עם זא×Ŗ, מה כדאי לעשו×Ŗ? ×Øאשי×Ŗ, כדאי לומ×Ø ×œ×ž×Ŗבג×Ø×Ŗ שלכם שא×Ŗם ×Øוצים לחשוב על זה. אי×Ŗה או בלעדיה וכך לעשו×Ŗ. לשב×Ŗ בצוו×Ŗא, זוג הו×Øים (אפש×Ø ×‘×”×Ŗחלה ×Øק ההו×Øים ואח×Ø ×›×š עם הב×Ŗ או מיד כולם יחד, בדקו מה מ×Ŗאים לכם יו×Ŗ×Ø) ולבחון א×Ŗ מצב העניינים. היי×Ŗי ממליצה אפילו לכ×Ŗוב ×Øשימה של כל מאפייני המצב כמו:

עד כמה ה×Ŗקיימו בבי×Ŗ שיחו×Ŗ בנושא זה ומהן ידיעו×Ŗיה של ב×Ŗכם אש×Ø ×§×™×‘×œ×” מכם (ולא ×Øק מהאינט×Øנט, חב×Øו×Ŗ, יועצ×Ŗ, או כל גו×Øם חיצוני אח×Ø).

כמה זמן הם יוצאים יחד.

האם מבחינה נפשי×Ŗ × ×Øאי×Ŗ לכם ב×Ŗכם בשלה לקיום ×™×—×”×™ מין. בוג×Ø×Ŗ. יציבה. אח×Øאי×Ŗ.

מההיכ×Øו×Ŗ שלכם עם ב×Ŗכם, עד כמה היא נכנע×Ŗ ללחצים חב×Ø×Ŗיים ועד כמה הולכ×Ŗ עם צו ליבה/ שכלה.

האם החב×Ø ×”×•× מישהו שא×Ŗם מאמינים שאפש×Ø ×œ×”×ž×•×š עליו.

חשוב לזכו×Ø ×’× א×Ŗ המאפיינים של גיל זהĀ ( כאן למשל:Ā http://carmitu.com/%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/)

ובעיק×Ø ×œ×–×›×•×Ø ×›×™ גיל הה×Ŗבג×Øו×Ŗ הוא גיל של מ×Øד בהו×Øים ובכל מה שהם מייצגים, ועמדה כוחני×Ŗ ונוקשה של ההו×Øים יכולה לג×Øום למ×Ŗבג×Ø/×Ŗ שלהם לעשו×Ŗ דב×Øים דווקא או פשוט לעשו×Ŗ- ללא שי×Ŗוף ההו×Øים (ה×Øי היא ×Ŗמיד יכולה לומ×Ø ×©×”×™× הולכ×Ŗ למהיב×Ŗ פיג'מו×Ŗ אצל חב×Øה..)

וכל מידע אח×Ø ×©× ×Øאה לכם חשוב להוהיף כאן.

כמו כן וזה החלק החשוב כאן, בדקו ב×Ŗוך עצמכם: מה א×Ŗם מ×Øגישים עכשיו? פחד, ×›×¢×”, שמחה, דאגה, עצב.. הקש×Ŗ יכולה להיו×Ŗ כאן ×Øחבה מאוד. ובדקו מדוע- האם זה בגלל בקש×Ŗה של ב×Ŗכם? אולי זה בגלל מה שיחשבו אח×Øים אם.., י×Ŗכן שזה קשו×Ø ×‘×–×›×Øון ישן וכואב שלכם מהפעם ה×Øאשונה, או השנייה.., ואולי זה קשו×Ø ×‘×“×‘×Øים ששמע×Ŗם מחב×Øה שלכם שגם היא אמא למ×Ŗבג×Ø×Ŗ.. גם כאן יכולו×Ŗ להיו×Ŗ אינהוף אפש×Øויו×Ŗ. אם ×Ŗצליחו לגלו×Ŗ א×Ŗ המקו×Ø ×œ×Øגשו×Ŗיכם- ×Ŗוכלו להשא×Ø ×¢× אלו ה×Øלוונטיים למצב הזה. של ב×Ŗכם. שהוא עומד לבדו ובפני עצמו. דווקא בשל חשיבו×Ŗו ה×Øבה.

לאח×Ø ×©×ž×™×¤×™×Ŗם עד כמה שאפש×Ø ××Ŗ הדב×Øים, חשבו יחד מה היי×Ŗם ×Øוצים שיק×Øה והשהו א×Ŗ ההחלטה שלכם עד לאח×Ø ×”×©×™×—×” עם המ×Ŗבג×Ø×Ŗ שלכם.

נשמע פשוט?

אם שיחה זו נעש×Ŗה ×Øק בין שני ההו×Øים אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×¢×“ כאן זה באמ×Ŗ די פשוט אם כי לא קל.

ועכשיו, א×Ŗם מגיעים לשיחה עם המ×Ŗבג×Ø×Ŗ שלכם..

איך מגיעים לשיחה שכזא×Ŗ. אני בטוחה שכמה מאי×Ŗנו היו ×Øוצים להנמיך לה א×Ŗ הווליום לאפה. ליצו×Ø ×ž×¦×‘ בו ×Ŗהיה קשובה אליכם לחלוטין ואם אפש×Ø ×©×’× ×Ŗהנהן ב×Øאש בההכמה מלאה עם כל משפט ש×Ŗאמ×Øו. אז זהו. שזה לא יק×Øה (אם זה יק×Øה- משהו לא בהד×Ø..)!

איך בכל זא×Ŗ מ×Ŗכוננים? ×Øאשי×Ŗ, מגיעים פ×Ŗוחים לשיחה. ההחלטה שקיבל×Ŗם היא ההחלטה שלכם ויחד עם זא×Ŗ מדוב×Ø ×›××Ÿ באדם נוהף עם צ×Øכים, ×Øצונו×Ŗ ודעו×Ŗ משלו. חשוב ש×Ŗגיעו מוכנים להקשיב. באמ×Ŗ.

וגם מוכנים לדב×Ø. ממקום כן ואמי×Ŗי. לא ממקום מטיף ומחנך. ש×Ŗהיה שיחה בגובה העיניים עם מבט אמי×Ŗי בעיניים. אפש×Ø ×•×Øצוי לה×Ŗחיל עם מה שיש עכשיו: מבוכה, קושי לדב×Ø. א×Ŗם יכולים לדב×Ø ×¢×œ כל ×Øגש שעולה בכם ולהזמין גם או×Ŗה לעשו×Ŗ כך.

אם יש דב×Øים ב×Øמ×Ŗ ידע שחשוב לכם לומ×Ø ×›×ž×•- מה א×Ŗם יודעים על אהבה, על מין, על אמצעי מניעה וכו'- חשוב ש×Ŗגידו. שימו לב לטון שבו א×Ŗם מדב×Øים: גבוה וצווחני או שקט ו×Øגוע. איפה היי×Ŗם ×Øוצים להיו×Ŗ? היכן ני×Ŗן להקשיב לכם יו×Ŗ×Ø ×œ×œ× ה×Ŗנגדו×Ŗ?

אם יש דב×Øים ×Øגשיים שחשוב לכם לדב×Ø ×¢×œ×™×”× כמו: היפו×Ø ×©×§×Øה לכם או למישהו אח×Ø ×•×Øלוונטי.

חשוב שלא ×Ŗנהו להפחיד, להגעיל או לזעזע אלא להיו×Ŗ פ×Ŗוחים וכנים ולהמנע עד כמה שאפש×Ø ×ž×ž× ×™×¤×•×œ×¦×™×•×Ŗ.

מצאו בעצמכם א×Ŗ המקום שהומך ונו×Ŗן אמון במ×Ŗבג×Ø×Ŗ שלכם. בד×Øך כלל, ככל ש×Ŗהמכו עליה יו×Ŗ×Ø, כך היא ×Ŗהיה אח×Øאי×Ŗ יו×Ŗ×Ø.

בהופו של דב×Ø- א×Ŗם אלו שמחליטים. לפחו×Ŗ באופן ×Øשמי. יחד עם זא×Ŗ, מומלׄ בחום לנהו×Ŗ להגיע יחד להחלטה המשו×Ŗפ×Ŗ הנכונה ביו×Ŗ×Ø ×¢×‘×•×Ø ×”×ž×Ŗבג×Ø×Ŗ שלכם (ולא עבו×Øכם).

× ×¢×Øו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ב×Ŗהליכים כאלו נו×Ŗ×Øו×Ŗ לבד מול הו×Øים שכפו עליהן החלטה שלא ×Ŗאמה א×Ŗ ×Øצונן. ב×Øוב המק×Øים- עשו הנע×Øו×Ŗ כ×Øצונן אך נכפה עליהן לעשו×Ŗ זא×Ŗ בחד×Øי חד×Øים, ובחשש שמה מישהו יגלה.

זהו, אז א×Ŗם בפנים. עוד שלב בהו×Øו×Ŗ- ה×Ŗפקיד הקשה ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ×. המגדל ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ×. היק×Ø ×‘×™×•×Ŗ×Ø ×‘×¢×•×œ×. כשהיי×Ŗה קטנה וה×Ŗהפכה מהבטן לגב- בי×Øכ×Ŗם על זה. עכשיו היא ×Øוצה לישון אצל החב×Ø.. חלק מהה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ. בדיוק מאו×Ŗה ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ שבי×Øכ×Ŗם עליה..

המון הצלחה. לבי א×Ŗכם.

 

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *