משב×Ø ×’×™×œ – קללה או ב×Øכה? 3 עצו×Ŗ יק×Øו×Ŗ מפז לכבוד יום ההולד×Ŗ

משב×Ø ×’×™×œ הוא בעצם הוג של חשבון נפש שחשוב להקשיב לו. מצב בו ט×Øיג×Ø ×”×’×™×œ החדש שלי מאפש×Ø ×œ×™ לה×Ŗבונן בחיי ולבחון או×Ŗם. המשב×Ø ×ž×’×™×¢ כשאני לא מ×Øוצה ממה שאני ×Øואה. כשאני מבין שלא כך אני ×Øוצה לחיו×Ŗ א×Ŗ חיי.

אני מש×Ŗ×£ חב×Øים, ידידים, ק×Øובי משפחה. ה×Ŗשובה הנפוצה היא, זה ×Øק משב×Ø- זה יעבו×Ø. ×Ŗשובה שמשמעו×Ŗה היא: אל ×Ŗ×Ŗ×™×—×” ל×Øגשו×Ŗיך, ל×Øצונו×Ŗיך או לחלומו×Ŗיך. המשב×Ø ×™×¢×‘×•×Ø ×•×”×—×™×™× יעב×Øו גם הם. אבל, מה יש לי אם לא א×Ŗ החיים עצמם? ומדוע שלא אחלום? ולמה שלא אגשים א×Ŗ חלומו×Ŗיי?

לימדו או×Ŗנו שחלומו×Ŗ לא מ×Ŗגשמים. למדנו להצטמצם. למדנו שכואב מדי לצא×Ŗ מהביצה הטובעני×Ŗ של אזו×Ø ×”× ×•×—×•×Ŗ (הה×Øגלים, השג×Øה, הקביעו×Ŗ, הבטחון..) ואנחנו מבזבזים א×Ŗ חיינו שם, בעוד שאנחנו יכולים לפ×Øוח, להגשים, לממש א×Ŗ עצמנו.

משב×Ø ×’×™×œ הנו הזדמנו×Ŗ גדולה והוא המ×Ŗנה היק×Øה ביו×Ŗ×Ø ×©×× ×—× ×• יכולים לקבל לכבוד יום הולד×Ŗנו. כשאנחנו מ×Øשים לעצמנו להיו×Ŗ לא מ×Øוצים ממשהו, אנחנו יכולים ל×Øאו×Ŗ מה לא נכון עבו×Øנו. מה לא עובד כמו שצ×Øיך. אם נמשיך לההכים להיו×Ŗ עם מה שיש, נוכל לה×Øשו×Ŗ לעצמנו גם לחלום. מה באמ×Ŗ אנחנו ×Øוצים לעשו×Ŗ? היכן באמ×Ŗ אנו ×Øוצים לגו×Ø? מה חשוב לנו באמ×Ŗ? אם נדע א×Ŗ אלו נוכל לדע×Ŗ מהי מט×Ø×Ŗנו. ואין חשוב מחיים עם מט×Øה שבאה מהלב. כזא×Ŗ שאנו באמ×Ŗ ×Øוצים בה ושלא הוכ×Ŗבה לנו על ידי החב×Øה.

אם ×Øאינו מה לא נכון לנו ואנו יודעים למה אנו מייחלים נוכל לה×Ŗחיל לחשוב על כל מה שכדאי לעשו×Ŗ כדי שזה יק×Øה. ומשם לבחו×Ø ×“×‘×Ø ××—×“ או שניים שבהם כדאי לה×Ŗחיל ועכשיו.. עכשיו יש לנו גם ד×Øך.

דמיינו לכם א×Ŗ יום הולד×Ŗכם הק×Øוב. א×Ŗם מקבלים מ×Ŗנה א×Øוזה בניי×Ø ×¢×˜×™×¤×” מצ'וקמק, לא מושך, בכלל לא הטעם שלכם. אבל, א×Ŗם מחליטים לפ×Ŗוח כי לא נעים- הדוד חיים הביא או×Ŗה. ובפנים, בידיים ×Øועדו×Ŗ מפחד- מי יודע מה יש שם.., א×Ŗם מגלים מט×Øה אמי×Ŗי×Ŗ לחייכם וד×Øך ללכ×Ŗ בה.

היש מ×Ŗנה ש×Ŗשווה לה?

א×Ŗם אומ×Øים ×Ŗודה בהוק×Øה עמוקה, א×Ŗם או×Øזים א×Ŗ ה×Ŗיק ובו כל מי ומה שא×Ŗם וא×Ŗם יוצאים למהע חדש.

מי יודע מה יק×Øה בד×Øך? אף אחד! אבל, א×Ŗם יודעים שא×Ŗם בד×Øך שלכם. ואם ×Øק ×Ŗהכימו, בכל יום הולד×Ŗ ×Ŗוכלו לקבל א×Ŗ או×Ŗה מ×Ŗנה ולבדוק שוב, אם זוהי הד×Øך שלכם.

מזל טוב!! הלוואי ש×Ŗגשימו א×Ŗ משאלו×Ŗ לבכם.

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *