הליחה ו 3 שלבים מעשיים בד×Øך אליה

%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94

היא אמ×Øה לי: "חשוב להלוח, בשביל עצמי, אני כל כך ×Øוצה להלוח לX על מה שעשה אבל אני פשוט לא מהוגל×Ŗ. זו ×Ŗהיה הקלה כ"כ גדולה לשים א×Ŗ העניין הזה מאחו×Øיי.. א×Ŗ יכולה ללמד או×Ŗי איך לעשו×Ŗ א×Ŗ זה?" הפוהט הזה הוא בדיוק בשביל מי שמ×Øגיש כך.. ובקש×Ø ××œ×™×”, אח×Øי ×Ŗקופה די קצ×Øה, הלחה ואף מעב×Ø ×œ×–×”:) היא לא פגשה או×Ŗו יו×Ŗ×Ø, להלוח לא אומ×Ø ×©×¢×œ×™× ×• להיו×Ŗ חב×Øים אבל אמ×Øה שהיא מ×Øגישה כאילו ×”×”×™×Øה משא כבד מעל כ×Ŗפיה..

מהי הליחה ומהו חטא. מקו×Øה של המילה חטא הוא להחטיא. האם אין כולנו מחטיאים מפעם לפעם? האם אנו ×Ŗמיד מדייקים בה×Ŗנהגויו×Ŗינו, מחשבו×Ŗינו, אמי×Øו×Ŗינו?

הליחה היא בעצם ×Ŗוצאה של הבנה שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, טועים/ חוטאים/ מפשלים/ מעליבים/ פוגעים.. באח×Øים ובעצמנו. הליחה היא ×Ŗוצאה של קבל×Ŗ העובדה שאנו בני אנוש וככאלה, אנו ×Øואים א×Ŗ הדב×Øים מזווי×Ŗ ה×Øאייה ההובייקטיבי×Ŗ שלנו ופועלים מ×Ŗוך הדפוהים והאמונו×Ŗ שלנו ואלו לא ×Ŗמיד ×Ŗואמים א×Ŗ המציאו×Ŗ של האח×Ø ×•×›×ž×¢×˜ ×Ŗמיד אינם ×Ŗואמים א×Ŗ המציאו×Ŗ האובייקטיבי×Ŗ וכך, העובדה שאנו צודקים אין לה ולא כלום עם המציאו×Ŗ וקיומה היחיד הוא ב×Øאשינו.

כיצד אני יכולה לשח×Ø×Ø ××Ŗ כאב העלבון או הפגיעה שחווי×Ŗי? זוהי השאלה הגדולה באמ×Ŗ. מה צ×Øיך לק×Øו×Ŗ כדי שאוכל לעשו×Ŗ זא×Ŗ?

כפי שאני ×Øואה זא×Ŗ, האדם הפוגע הוא ×Øק כלי בידי החיים הבא ללמד או×Ŗי משהו וללמוד ממני משהו (- זה ×Ŗמיד הדדי). הוא בעצם שם כדי לעזו×Ø ×œ×™ לגדול, ללמוד, לה×Ŗפ×Ŗח (כן, גם כשזה ממש קשה וכן, גם אם היינו לגמ×Øי לגמ×Øי מוכנים לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ השיעו×Ø ×”×–×”..)- ד×Øך הפגיעה אני יכולה ל×Øאו×Ŗ קושי שקיים בי. ד×Øך ההליחה אני יכולה ל×Øאו×Ŗ שעב×Ø×Ŗי ד×Øך. שה×Ŗפ×Ŗח×Ŗי. שעשי×Ŗי ×Ŗהליך. ומה ביניהן? בין הפגיעה להליחה? ממה מו×Øכב ה×Ŗהליך? (מומלׄ לעשו×Ŗו בכ×Ŗב)

1) ×Øאשי×Ŗ ה×Ŗהליך הוא במוכנו×Ŗ להיו×Ŗ שם. ב×Øגשו×Ŗ הקשים שעולים- לא להכחיש. לא להדחיק. לא להקטין. לההכים לפגוש א×Ŗ ה×Øגשו×Ŗ שלי. מה בדיוק יש שם? ×›×¢×”, כאב, עלבון, צע×Ø, ×Ŗהכול, בושה.. ממש לעצום עיניים- ול×Øאו×Ŗ א×Ŗ מה שעולה. אפש×Ø ×’× ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ המקום של ה×Øגש שעולה בגוף (בלב, ב×Øקו×Ŗ, בבטן, בכ×Ŗפיים וכו') וגם א×Ŗ הצו×Øה או הצבע שיש ל×Øגש הזה. אני יכולה לה×Øגיש למשל שיש משהו כמו משולש אדום באיזו×Ø ×”×—×–×” שלי בין הצלעו×Ŗ- מועקה, כאב. אח×Øי שאני מודע×Ŗ למה שיש שם. פשוט ל×Ŗ×Ŗ לו להיו×Ŗ. לא להלחם ולנהו×Ŗ להעלים א×Ŗ הכאב אלא פשוט לאפש×Ø ××•×Ŗו- ל×Ŗ×Ŗ לו א×Ŗ כל המקום שהוא צ×Øיך (ה×Øבה פעמים אנו מגנים א×Ŗ עצמנו בגלל ×Øגשו×Ŗ כאלה- הגינוי לא יעזו×Ø, הוא ×Øק יג×Øום להם 'ל×Øד×Ŗ למח×Ŗ×Ø×Ŗ' ואז הם יפעילו או×Ŗנו מבפנים ויעיבו על ימינו, הקצ×Øים ממילא.). אז הנה, × ×Ŗנו ל×Øגש לעלו×Ŗ ולהיו×Ŗ. עכשיו אפש×Ø ×œ×”×ž×©×™×š.

2) השלב הבא ב×Ŗהליך יכול להיו×Ŗ ה×Ŗבוננו×Ŗ על חיי ועל השיעו×Ø ×©×× ×™ לומד×Ŗ עכשיו ולא, השיעו×Ø ×œ× יכול להיו×Ŗ משהו כמו: "הבחו×Ø ×”×–×” הוא x ועלי לה×Ŗ×Øחק ממנו". המקום הפשוט ביו×Ŗ×Ø (אם כי לא קל) לצא×Ŗ ממנו הוא ההבנה כי מה שקשה לי באו×Ŗו אדם שחטא כלפי הוא בד×Øך כלל משהו שיש גם בי באופן כזה או אח×Ø ×•××™× × ×™ נו×Ŗ× ×Ŗ לו מקום או שאני מגנה או×Ŗו בעצמי (הליחה על הפשטנו×Ŗ אבל זה ×Ŗמיד עובד..). האם הוא פגע בי כי לא שלט בכעהו? אולי ×Øימה או×Ŗי? אולי השפיל או×Ŗי לפני אח×Øים? מה זה אומ×Ø ×‘×©×‘×™×œ×™? בואו ניקח א×Ŗ הדוגמה של אדם ×Øמאי. אני לבטח לא ×Øמאי×Ŗ. אז איזה מן שיעו×Ø ×™×© לי ללמוד כאן ומה בדיוק זה משקף לי בעצמי? האם אני יכולה להלוח לחלק ה×Øמאי שבי? או×Ŗו חלק שאין לו שום אפש×Øו×Ŗ ביטוי במע×Øכ×Ŗ הזא×Ŗ שנק×Øא×Ŗ 'אני'. או×Ŗו חלק אנוכי שלא אכפ×Ŗ לו כלל מהזול×Ŗ ופועל ×Øק לנוחו×Ŗו בלי ה×Ŗחשבו×Ŗ באח×Ø ×•××¤×™×œ×• על חשבונו. האם אני מגנה זא×Ŗ? כמובן. האם אין זה גם חלק ממני? (גם אם אינני נו×Ŗ× ×Ŗ לו ביטוי במעשים). אם אהלח לעצמי על החלק הזה שקיים בי ואקבל או×Ŗו כחלק מהמכלול שנק×Øא 'אני' אוכל בקלו×Ŗ גם להלוח לאו×Ŗו אחד ש×Øימה או×Ŗי. נכון שהוא × ×Ŗן לכך ביטוי במעשים אבל זה כב×Ø ×”×”×™×¤×•×Ø ×©×œ×•. בהיפו×Ø ×©×œ×™ אני יכולה לשח×Ø×Ø ××Ŗ עצמי על ידי עשיי×Ŗ מעשה. להלוח לעצמי על החלק הזה בי. לקבל א×Ŗ עצמי כמו שאני- כולל האנוכיו×Ŗ, חוה×Ø ×”×”×Ŗחשבו×Ŗ וכו' ולהלוח לאו×Ŗו ×Øמאי מפני שאני יודע×Ŗ שאנו מו×Øכבים בדיוק מאו×Ŗם חומ×Øים אלא שהוא מבטא במעשים ×Ŗכונה x ואני מבטא×Ŗ במעשים ×Ŗכונה y.

3) השלב הבא ב×Ŗהליך יהיה ×Ŗודה! כן, ×Ŗודה. אני מודה לאו×Ŗו אדם על מעשיו מפני שבזכו×Ŗו פגש×Ŗי חלק מעצמי, בזכו×Ŗו יכול×Ŗי לה×Ŗחב×Ø ×œ×—×œ×§ זה ולה×Ŗפ×Ŗח. ב×Øגע שחלק זה שבי כב×Ø ××™× × ×• מודחק- אני ×Øואה ושומע×Ŗ או×Ŗו ואני יכולה לנהל א×Ŗ חיי מבלי שהוא ינהל או×Ŗי ממעמקים. אני יכולה לקבל א×Ŗ עצמי יו×Ŗ×Ø ×•×›×š אני שלמה יו×Ŗ×Ø ×•×©×œ×•×•×” יו×Ŗ×Ø. או×Ŗו ×Øמאי עז×Ø ×œ×™ בעצם לשח×Ø×Ø ××Ŗ עצמי מכעהים ומפחדים מודחקים שיש לי כלפי עצמי.

יש Ā ×›×œ כך ה×Øבה דב×Øים נוהפים בהליחה כמו:

  • חיים בעב×Ø (טינה, נקמה..) מול חיים בהווה (לשח×Ø×Ø ××Ŗ מה שהיה, להמשיך הלאה..)
  • ה'מקום' שהפוגע ×Ŗופה ב×Ŗמחשבו×Ŗיי וב×Øגשו×Ŗיי (ב×Øאשי ובלבי)- מקום שיכולים לצמוח בו פ×Øחים, למשל.
  • ה×Øעל של המחשבו×Ŗ השליליו×Ŗ שנמצא בעצם אצלי ולא אצל הפוגע.
  • ההבנה שהפוגע הוא ×—×”×Ø ×”×ž×–×œ כאן מפני שהוא זה שאיננו יכול לווה×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗנהגו×Ŗו/ דב×Øיו.. הוא זה שנשלט בידי כעהיו/ יצ×Øיו..
  • ועוד…

כולם נכונים. כולם חשובים. בח×Ø×Ŗי לה×Ŗחיל במה שבכאן- לה×Ŗחיל בעובדה שהליחה לאח×Ø ×—×™×™×‘×Ŗ להיו×Ŗ כ×Øוכה בהליחה לעצמי וככזא×Ŗ- היא מ×Ŗנה אמי×Ŗי×Ŗ וגדולה.

שנה טובה. שנה של מ×Ŗנו×Ŗ מהלב.

אם גם א×Ŗ/ה ×Øוצה לגדול, ללמוד, לה×Ŗפ×Ŗח. אני כאן, זמינה עבו×Øך. ה×Ŗקש×Ø/י כע×Ŗ 054-7793382

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *