הלפ ×Ŗ×Øאפי- איך להיו×Ŗ מקשיב טוב יו×Ŗ×Ø

"ב×Øו×Ø ×©×× ×™ יודע×Ŗ להקשיב. אני עושה א×Ŗ זה כל יום.." ובכל זא×Ŗ, כדאי לעצו×Ø ×•×œ×©××•×œ בכנו×Ŗ: האם באמ×Ŗ אנו מקשיבים? ממש נמצאים כאן ועכשיו עם האדם המדב×Ø ×©×ž×•×œ× ×•? ולמה באמ×Ŗ חשוב שנקשיב מעב×Ø ×œ×ž×Ŗנה שאנו נו×Ŗנים לזול×Ŗ. למה זה חשוב עבו×Øנו?

פעמים ×Øבו×Ŗ קו×Øה לנו שאנו מעמידים פני מקשיבים אך איננו מצליחים להקשיב באמ×Ŗ. דב×Øים ×Øבים עולים בנו ו'מ×Ŗ×¢×Øבבים' ב×Ŗוך החומ×Øים המגיעים אלינו מבחוׄ. לע×Ŗים מדוב×Ø ×‘×˜×Øדו×Ŗ היומיום, בהידו×Øים שצ×Øיך לעשו×Ŗ, בבדיקה חוז×Ø×Ŗ של מה שעשי×Ŗי/ אמ×Ø×Ŗי א×Ŗמול או של מה מה שב×Øצוני לעשו×Ŗ מח×Ø ×•×›×•' וכו'. ולפעמים עולו×Ŗ מחשבו×Ŗ על האדם שמולי, זה שמדב×Ø ×›×¢×Ŗ. לפעמים עולה ביקו×Ø×Ŗ ולא פעם אנו מוצאים א×Ŗ עצמנו ×Øק מחכים 'ל×Ŗו×Øנו'. למה באמ×Ŗ אני מקשיבה? לאדם שמולי או למחשבו×Ŗיי? אם אהיה כנה עם עצמי אוכל להודו×Ŗ שאני מקשיבה כמעט ×Øק למחשבו×Ŗיי ומעט מאוד, אם בכלל, לאדם שמולי.

האדם מולי יושב ומדב×Ø ×•×× ×™, מקשיבה- לא מקשיבה, שומע×Ŗ א×Ŗ המילים אך בו בזמן חושב×Ŗ על דב×Øים אח×Øים. × ×Øאה שהוא לא מ×Øגיש זא×Ŗ, ה×Øי הוא ממשיך לדב×Ø. אבל הוא מ×Øגיש זא×Ŗ, משהו בו מ×Øגיש. אני חושב×Ŗ ש×Ŗחוש×Ŗ הבדידו×Ŗ בעולם נובע×Ŗ בד×Øך כלל מהיבה זו. כמעט ואין הקשבה אמ×Ŗי×Ŗ. מישהו שבאמ×Ŗ מקשיב, שנמצא באמ×Ŗ אי×Ŗי. שאכפ×Ŗ לו!

והמצוקה שבבדידו×Ŗ נובע×Ŗ לא ×Øק מפני שלא מקשיבים לי. אלא מפני שאני עצמי אינני מקשיבה. למה כל כך חשוב שאקשיב אם לא עבו×Ø ×”×–×•×œ×Ŗ? כדי שאוכל לצא×Ŗ לכמה ×Øגעים מעצמי. לטבול ל×Øגע במימי אגם אח×Ø: חמים או ק×Øי×Øים יו×Ŗ×Ø, שלווים או מפחידים, ×Øכים או קשים.. הה×Øגשה הזא×Ŗ, לצא×Ŗ ל×Øגע מעצמי ולהיו×Ŗ עם.. נו×Ŗ× ×Ŗ כוחו×Ŗ, פ×Øופו×Øציו×Ŗ, בג×Øו×Ŗ, ה×Ŗ×Øחבו×Ŗ. זוהי ה×Ŗנהו×Ŗ בעל×Ŗ כוחו×Ŗ ×Øיפוי גדולים במיוחד.

אומ×Ø ×¢×•×“ דב×Ø ××—×“ לפני שנ×Ŗחיל, עם ילדים הנושא הזה חשוב במיוחד! הם דו×Øשים שיקשיבו להם. הקשבה מלאה, אמ×Ŗי×Ŗ, מ×Ŗוך נוכחו×Ŗ. לפעמים × ×Øאה לנו שהם נודניקים, או דו×Øשים יו×Ŗ×Ø ×ž×“×™ ×Ŗשומ×Ŗ לב אבל! ×Øגעים בודדים של הקשבה יכולים ל×Ŗ×Ŗ להם מלאי עצום של ×Ŗשומ×Ŗ לב, במקום שעו×Ŗ של ה×Ŗחמקו×Ŗ מהקשבה. נהו א×Ŗ זה!

שנ×Ŗחיל?

אז איך מקשיבים באמ×Ŗ? אחלק כאן א×Ŗ הההב×Ø ×œ-2 חלקים: החלק ה×Øאשון עוהק במה עושים מבחוׄ, איך זה אמו×Ø ×œ×”×™×Øאו×Ŗ, והחלק השני יהבי×Ø ×ž×” עושים בפנים, ב×Ŗוכנו.

חלק ×Øאשון, 'מבחוׄ': כולנו יודעים ששפ×Ŗ הגוף שלנו משפיעה מאוד על האדם שמולנו. גם בלי להיו×Ŗ מודעים לכך אנחנו יודעים, ממש טוב, לק×Øוא שפ×Ŗ גוף. פעמים ×Øבו×Ŗ קו×Øה כי ישבנו עם מישהו והוא הקשיב לכאו×Øה וגם הגיב בה×Ŗאם, אבל אח×Øי הפגישה אנחנו מ×Øגישים מ×Øוקנים, בודדים, אולי אפילו עצובים וממש מ×Ŗבאהים על האדם שהיה אי×Ŗנו. לא ממש יכולים לשים א×Ŗ האצבע על מה ק×Øה ולמה אנו מ×Øגישים כך, לפעמים אפילו מ×Øגישים כפויי טובה ומדחיקים א×Ŗ מה שעלה בנו בשל כך. בד×Øך כלל, דווקא שפ×Ŗ הגוף לא משק×Ø×Ŗ וה×Ŗחושו×Ŗ הללו שלנו פחו×Ŗ מ×Ŗ×¢×Ŗעו×Ŗ ממה שאומ×Ø ×œ× ×• ההיגיון.

העניין הוא, ששפ×Ŗ הגוף שלנו משפיעה משמעו×Ŗי×Ŗ לא ×Øק על האדם שמולנו אלא גם עלינו, נהו למשל, לשב×Ŗ זקופים או כפופים ו×Øאו איך ה×Øגש×Ŗכם מש×Ŗנה מיד.

אז איך אמו×Øה להי×Øאו×Ŗ שפ×Ŗ הגוף של המקשיב? ×Øאשי×Ŗ, העיניים. ×”×”×Ŗכלו בעיניו של האדם היושב מולכם. אין חשוב מזה. אל ×Ŗפנו א×Ŗ מבטכם ואל ×Ŗשוטטו אי×Ŗו במקומו×Ŗ אח×Øים. פשוט ×”×”×Ŗכלו ל×Ŗוך עיניו. אם קשה לכם, ×”×”×Ŗכלו על הנקודה שבין ש×Ŗי העיניים, טיפה מעליהן.Ā ×Ŗוכלו ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ הבעו×Ŗ עיניו ופניו המש×Ŗנו×Ŗ, יהיה לכם קל יו×Ŗ×Ø ×œ×¢×§×•×‘ ולהקשיב גם למה שלא נאמ×Ø ×•×”××“× שמולכם י×Øגיש בכך. כמו ליטוף מ×Ŗוך אכפ×Ŗיו×Ŗ. הגוף,Ā ×™×–וז בה×Ŗאם לדב×Øים העולים, הנהון למשל, הוא משמעו×Ŗי מאוד. אני מהנהנ×Ŗ כשאני מבינה, כשאני מהכימה אבל גם לאו×Ŗ הקשבה בלבד, כמו אמ×Ø×Ŗי: "אני כאן, אני שומע×Ŗ או×Ŗך". כשהגוף מחוייב גם הוא להקשבה ומהדהד א×Ŗ הדב×Øים הנאמ×Øים, משהו קו×Øה ב×Ŗוכי, נפ×Ŗח חלל ב×Ŗוכי, מ×Ŗפנה מקום ואני מוכנה לקבל, לקלוט א×Ŗ השד×Ø ×”×ž×’×™×¢ מבחוׄ. המדב×Ø ×™×Øגיש א×Ŗ השפע×Ŗ מילו×Ŗיו עלי וא×Ŗ משמעו×Ŗם עבו×Øי, הוא י×Øגיש × ×Ŗמך ומעודד לדב×Ø ×•×œ×©×Ŗ×£.Ā ×”שפה, משמעו×Ŗי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø, אני חוז×Ø×Ŗ על דב×Øי הדוב×Ø ×‘×ž×™×œ×•×Ŗיו או במילים אח×Øו×Ŗ, אני מהדהד×Ŗ לו א×Ŗ דב×Øיו. אוכל להדהד גם א×Ŗ ×Øגשו×Ŗיו, ×Ŗחושו×Ŗיו. למשל, "ה×Ŗעצבנ×Ŗ כשזה ק×Øה.." או "א×Ŗה מ×Ŗכוון ש..". אם לא דייק×Ŗ, ידייק או×Ŗך הדוב×Ø ×ž×—×“×©. אם דייק×Ŗ, א×Ŗם באו×Ŗה ×”×™×Øה עכשיו. א×Ŗה כמשיב, ×Ŗוכל ל'חזו×Ø' בכל פעם לשיחה, לבדוק אם הבנ×Ŗ א×Ŗ הדב×Øים וא×Ŗ כוונ×Ŗם, לש×Ŗ×£ פעולה באופן אקטיבי, בלי 'לגנוב א×Ŗ הבמה'.Ā ×‘שני המק×Øים יחוש הדוב×Ø ×©××Ŗה נמצא אי×Ŗו, הוא לא לבד עכשיו, יש מישהו שמנהה להבין או×Ŗו, שמקשיב לו. זו המ×Ŗנה הכי גדולה ש×Ŗוכל ל×Ŗ×Ŗ לזול×Ŗ.Ā 

חלק שני: 'מבפנים'.Ā × ×•×›×—ו×Ŗ וחד×Ø ×Øיק. העניין הוא להיו×Ŗ נוכח מבפנים. לא להילקח על ידי מחשבו×Ŗינו או על ידי '×Øעשים' אח×Øים, מבחוׄ או מבפנים. איך עושים א×Ŗ זה? א×Ŗן כאן ש×Ŗי טכניקו×Ŗ שככל שנ×Ŗ×Øגל או×Ŗן כך נצליח יו×Ŗ×Ø. חשוב מאוד לזכו×Ø ×©× ×ž×¦× א×Ŗ עצמנו שוב ושוב 'נלקחים', נעלמים למחוזו×Ŗ ×Øחוקים.. זה בהד×Ø, אל לנו להאשים א×Ŗ עצמנו, אף פעם לא לימדו או×Ŗנו להקשיב באמ×Ŗ. אם נמשיך ונ×Ŗאמן, נגלה שהיכול×Ŗ שלנו מ×Ŗפ×Ŗח×Ŗ ומש×Ŗפ×Ø×Ŗ.

טכניקה ×Øאשונה: חז×Øה לגוף, בזמן שאני מקשיבה למי שאי×Ŗי, אני חשה איב×Ø ×ž×”×•×™× בגופי. א×Ŗ הגב למשל, או א×Ŗ הישבן (אם אני יושב×Ŗ).. אם שמ×Ŗי לב ש'נעלמ×Ŗי', אני חוז×Ø×Ŗ קודם כל ל×Ŗחוש×Ŗ הגוף ומשם מ×Ŗחב×Ø×Ŗ שוב לשיחה.

טכניקה שנייה: אפש×Ø ×œ×“×ž×™×™×Ÿ א×Ŗ ה×Øאש כחד×Ø ×’×“×•×œ ×Øיק ובו חלונו×Ŗ ×Øבים, פ×Ŗוחים. כל דב×Ø ×©×©×•×Ŗפי לשיחה אומ×Ø- נשא×Ø ×‘×—×“×Ø. כל דב×Ø ××—×Ø, כל מחשבה אח×Ø×Ŗ שלי על מה שהוא אומ×Ø ××• בנושאים אח×Øים- יוצא×Ŗ מיד מהחלונו×Ŗ, החד×Ø ×Ŗמיד ×Øיק ומוכן לקבל א×Ŗ הדב×Øים הנאמ×Øים.

בכל ×Øגע אבדוק א×Ŗ עצמי, האם אני כאן ועכשיו עם הדוב×Ø ×•×ž×” שהוא מביא או שאני חושב על.. (גם אם זה על הדב×Øים הנאמ×Øים, הקשב, אל ×Ŗחשוב).

אפש×Ø ×œ×›×Ŗוב הפ×Øים שלמים בנושא זה, × ×™×”×™×Ŗי ל×Ŗ×Ŗ כאן א×Ŗ הבהיה אי×Ŗו אפש×Ø ×œ×¢×‘×•×“ בכל ×Øגע, עם כל אדם. גם כדי ל×Ŗ×Ŗ לו א×Ŗ הדב×Ø ×™×§×Ø ×”×¢×Øך הנק×Øא: הקשבה. וגם כדי לאפש×Ø ×œ×¢×¦×ž× ×• יציאה לטיול קצ×Ø ××œ מחוׄ לעצמנו. החוויה שבנ×Ŗינה לא מעצמך אלא של עצמך היא מ×Ŗנה מאין כמו×Ŗה.

להיום אומ×Ø ×›×™ ההקשבה היא אקט של אהבה אמי×Ŗי×Ŗ. ×Ŗמיד כדאי לה×Ŗחב×Ø ×§×•×“× כל לאהבה שיש בי לעצמי, לאדם שמולי, לבני אדם בכלל או לכל יצו×Ø ×‘×¢×•×œ×ž× ×• הנפלא.

בהצלחה!

בכל שאלה ני×Ŗן לפנו×Ŗ אליי כאן ב×Ŗגובו×Ŗ או לכ×Ŗוב×Ŗ המייל שלי carmitu@gmail.com

ני×Ŗן גם לקבוע פגישה או הד×Ø×Ŗ פגישו×Ŗ, במחשב (הקייפ) או בקליניקה שלי, בטלפון: 054-7793382

 

*השימוש בא×Ŗ×Ø ×•×‘×›×œ ×Ŗכניו הוא אישי בלבד. אין לעשו×Ŗ כל שימוש בא×Ŗ×Ø ×œ×¦×Øכים מהח×Øיים או למט×Øו×Ŗ ×Øווח כלשהן. השימוש ב×Ŗכנים שבא×Ŗ×Ø ×”×™× ×• באח×Øיו×Ŗכם המלאה והבלעדי×Ŗ.

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *