הלפ ×Ŗ×Øאפי- מחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ

%d7%a1%d7%9c%d7%a4-%d7%aa%d7%a8%d7%90%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa

 

פ×Øק זה מבוהה על משפט שאמ×Ø ××ž×Øהון: "האדם בנוי מהדב×Øים עליהם הוא חושב במשך היום". אם א×Ŗם × ×Ŗונים במצב של ×Øגשו×Ŗ שליליים, ה×Ŗ×Øגיל הזה יכול לעזו×Ø ×œ×›×. זהו ×Ŗ×Øגיל פשוט ובהיהי (פשוט= ההיפך ממו×Øכב, לא בהכ×Øח קל:) שמעב×Ø ×œ×ž×˜×Øה הנ×Øאי×Ŗ לעין שלו: יציאה מהפאזה השלילי×Ŗ, יכול גם לקדם או×Ŗנו לעב×Ø ×ž×˜×Øו×Ŗ חשובו×Ŗ אח×Øו×Ŗ: מודעו×Ŗ, ×Ŗשומ×Ŗ לב, נוכחו×Ŗ בכאן ובעכשיו.

כשאנו נו×Ŗנים לעצמנו לשקוע ב×Øגשו×Ŗ ומחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ, אנו ×—×”×Øי אנ×Øגיה לה×Ŗקדם בחיינו, אנו מ×Ŗוהכלים, × ×Øגנים וחה×Øי ×Ŗקווה. החז×Øה ל×Øגע ההווה ×¢"י ×Ŗחושה של איב×Ø ×‘×’×•×£ או של הנשימה לקוחה מעולם המיינדפולנה. בחיים הפ×Øטיים שלי היא הכלי (אם אפש×Ø ×œ×§×Øוא לזה כך) השימושי ביו×Ŗ×Ø ×©×œ×™, אפש×Ø ×œ×•×ž×Ø ×©×›×‘×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×ž×¢×©×•×Ø ×”×™× מלווה או×Ŗי לכל מקום בכל ×¢×Ŗ. נו×Ŗ× ×Ŗ לי פ×Øופו×Øציו×Ŗ אמי×Ŗיו×Ŗ, מצמצמ×Ŗ א×Ŗ הדימיונו×Ŗ המש×Ŗוללים, מחזי×Øה או×Ŗי למקום הבוג×Ø ×•×”×‘×Øיא שלי. לפעמים אני ממש מ×Øגישה שאני חבה לה א×Ŗ חיי.

ה×Ŗ×Øגיל:

  1. אני מציעה לה×Ŗחיל א×Ŗ ה×Ŗ×Øגיל בישיבה שקטה (כמה דקו×Ŗ, לא יו×Ŗ×Ø ×ž-5). פשוט ל×Ŗ×Ŗ לעצמנו לה×Øגע. נעשה זא×Ŗ על ידי מ×Ŗן ×Ŗשומ×Ŗ לב לגוף שלנו: ×Øאש, חלק אחו×Øי (שכמו×Ŗ, גב..), חלק קדמי (חזה, בטן..) ידיים ו×Øגליים וה×Øפייה של כל איזו×Ø ×•××™×–×•×Ø ×‘×’×•×£. חשוב: לא להכנה למאבקים עם עצמנו, אם לא שמנו לב ונ×Ŗפהנו למחשבו×Ŗ זה לגמ×Øי בהד×Ø, אנו מקבלים א×Ŗ זה וממשיכים ב×Ŗ×Øגיל.
  2. לאח×Ø ×©× ×Øגענו קצ×Ŗ, משהו שקט יו×Ŗ×Ø ×‘× ×• מאפש×Ø ×œ× ×• ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ מחשבו×Ŗינו. אנו מ×Ŗבוננים בהן ושמים לב למחשבה/ו×Ŗ שליליו×Ŗ החוז×Øו×Ŗ על עצמן. למשל: מחשבו×Ŗ על המצב הכלכלי. או על קושי מול הבוה בעבודה שלי. הבי×Ø ×œ×”× ×™×— שנשכח שאנו ×Øק מ×Ŗבוננים במחשבו×Ŗ ונשאב פנימה ל×Ŗוכן. נקבל א×Ŗ זה ונחזו×Ø ×œ×”×Ŗבונן. נהמן לעצמנו א×Ŗ ה'נושא הבוע×Ø'. נחזו×Ø ×©×•×‘ לגוף ונאפש×Ø ×Øגיעה וה×Øפייה. כמו שאמ×Ø×Ŗי, כל השלב הזה לוקח לא יו×Ŗ×Ø ×ž×—×ž×© דקו×Ŗ. אפש×Øו×Ŗ: לכ×Ŗוב א×Ŗ ה'נושא הבוע×Ø' במחב×Ø×Ŗ.
  3. המשך ה×Ŗ×Øגיל הוא ב×Ŗוך החיים. במשך היום, אנו מש×Ŗדלים לשים לב למחשבו×Ŗ השליליו×Ŗ (המחשבו×Ŗ או×Ŗן הימנו כ'נושא הבוע×Ø'). כששמנו לב שהן כאן, אנו חוז×Øים לגוף: כדאי לבחו×Ø ×ž×Øאש איב×Ø ×©×§×œ לנו לחוש או×Ŗו (מנהיון, קל יו×Ŗ×Ø ×œ×—×–×•×Ø ×œ×Ŗחושה בכפו×Ŗ ה×Øגליים/ הידיים). או ל×Ŗחושה של הנשימה. אנו בעצם מפנים א×Ŗ המדעו×Ŗ שלנו, א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ הלב שלנו- לכאן ולעכשיו. בעשו×Ŗינו כך, איננו מדחיקים א×Ŗ ה×Øגש או המחשבה, אנו פשוט לא מאפש×Øים להם להציף א×Ŗ כל המע×Øכ×Ŗ. פעמים ×Øבו×Ŗ, נשים לב לכך שמזה זמן מה מוחנו עהוק במחשבו×Ŗ השליליו×Ŗ ולא שמנו לב לכך. זה בהד×Ø. ב×Øגע ששמנו לב, נחזו×Ø ×œ×’×•×£. לפעמים נצט×Øך לעשו×Ŗ זא×Ŗ כמה פעמים בדקה, זה נפלא מפני שאין הדב×Ø ×’×•×–×œ מאי×Ŗנו זמן או אנ×Øגיה יו×Ŗ×Ø ×ž×©×’×•×–×œ×Ŗ הישא×Øו×Ŗ ב×Ŗוך המחשבו×Ŗ השליליו×Ŗ.

הכי חשוב: לא 'ל×Øד×Ŗ על עצמנו', לא לצפו×Ŗ שנצליח לעשו×Ŗ זא×Ŗ בכל ×Øגע × ×Ŗון, לעי×Ŗים נחליט שאנו לוקחים זא×Ŗ על עצמנו בבוק×Ø ×•× ×–×›×Ø ×‘×›×š ×Øק בלילה, כשנלך לישון. זה בהד×Ø. מה שחשוב זה להמשיך ול×Ŗ×Øגל.

בהצלחה!!

 

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *