הלפ ×Ŗ×Øאפי- כיצד לעבוד עם ההפ×Ø

ההפ×Ø ×ž×Ŗאים לכל אדם ה×Øוצה לטפל בעצמו. הכלים לקוחים מעולמו×Ŗ שונים. יכול להיו×Ŗ שכולם י×Ŗאימו לך ויכול להיו×Ŗ ש×Øק חלקם. כל כלי יכול לשנו×Ŗ א×Ŗ חייך עם ה×Ŗמדה ונחישו×Ŗ לבצעו.

היי×Ŗי מציעה לא לה×Ŗחיל עם כמה כלים בב×Ŗ אח×Ŗ אלא לק×Øוא א×Ŗ ההפ×Ø ×›×•×œ×•, לבחו×Ø ×›×œ×™ אחד ולה×Ŗחיל ל×Ŗ×Øגל או×Ŗו למשך זמן מה. או, להכנה ל×Ŗוכן העניינים ולבחו×Ø ××Ŗ הכלי המ×Ŗאים למצבכם הנוכחי.

חשוב מאוד לעבוד עם מחב×Ø×Ŗ. אני קו×Øא×Ŗ לה 'מחב×Ø×Ŗ הדהוד', כ×Ŗיב×Ŗ הדב×Øים מהדהד×Ŗ או×Ŗם שוב ומאפש×Ø×Ŗ לנו לחוו×Ŗ או×Ŗם גם באופן מילולי וויזואלי. כמו כן, במחב×Ø×Ŗ ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗ א×Ŗ ה×Ŗהליך שעב×Ø×Ŗ.

אפש×Ø ×œ×˜×¤×œ בעצמך או למצוא בן זוג לטיפול. בן הזוג יכול Ā ×œ×”יו×Ŗ חב×Ø ×˜×•×‘, בן הזוג שלנו בחיים, אח/ו×Ŗ וכו', העיק×Ø ×©×™×”×™×” מישהו שאפש×Ø ×œ×”×ž×•×š עליו ולה×Øגיש אי×Ŗו בנוח.

*השימוש בהפ×Ø ×•×‘×›×œ ×Ŗכניו הוא למט×Øו×Ŗ אישיו×Ŗ בלבד. אין לעשו×Ŗ כל שימוש בהפ×Ø ×œ×¦×Øכים מהח×Øיים או למט×Øו×Ŗ ×Øווח כלשהן.

השימוש ב×Ŗכנים שבהפ×Ø ×”×™× ×• באח×Øיו×Ŗך המלאה והבלעדי×Ŗ. ואינו מחליף טיפול ×Ŗ×Øופ×Ŗי או ×Øגשי בה×Ŗאם לצו×Øך.

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *