הלפ ×Ŗ×Øאפי- היום ו×Ŗודו×Ŗ

אני מודה לך על הזמן שהקדש×Ŗ לק×Øיא×Ŗ ההפ×Ø. בטוחה כי מצא×Ŗ בו ד×Øכים חשובו×Ŗ וחדשו×Ŗ לטיפול עצמי וכי השינוי כב×Ø ×ž×•×Øגש בחייך. אם ב×Øצונך להעמיק א×Ŗ השינוי באופן אישי, ב×Ŗהליך המבוהה על קש×Ø ×™×©×™×Ø ×•××™×©×™ בו מש×Ŗלבים שלוש×Ŗ האלמנטים החשובים המביאים להצלחה: ליווי, אימון וטיפול. ה×Ŗוצאו×Ŗ המוכחו×Ŗ הן: מודעו×Ŗ והבנ×Ŗ האני הפנימי, יצי×Ø×Ŗ יעדים וליווי עד להשג×Ŗם, ×Øיפוי פצעים ישנים, חוויה של קש×Ø ×ž×›×™×œ, מקבל ומאפש×Ø.

זהו ×Ŗהליך ואפקטיבי של ×Øיפוי, שינוי וצמיחה.

מאו×Ŗ אנשים שעב×Øו ×Ŗהליך בליווי שלי, ×Øאו א×Ŗ חייהם מש×Ŗפ×Øים ולעי×Ŗים ק×Øובו×Ŗ, באופן ד×Øמטי. באפש×Øו×Ŗך להיו×Ŗ האדם הבא.

דמייני לעצמך שא×Ŗ חווה באופן יומיומי א×Ŗ הדב×Øים הבאים:

×Ŗחוש×Ŗ היפוק. ה×Øגשה שא×Ŗ מגשימה א×Ŗ הייעוד שלך. ידיעה שא×Ŗ הולכ×Ŗ בד×Øך הנכונה עבו×Øך.

קמה בבוק×Ø ×¢× חיוך, עם כוחו×Ŗ ועם אהבה לאנשים שמהביבך ולעצמך.

חיה מ×Ŗוך בחי×Øה אישי×Ŗ ולא מ×Ŗוך חוה×Ø ×‘×Øי×Øה.

אני Ā ×›××Ÿ, מקווה לשמוע ממך ולעבוד אי×Ŗך.

משוב הוא מ×Ŗנה גדולה עבו×Øי, אם יש לך מה לומ×Ø ×¢×œ ההפ×Ø, לשאול, להגיב או לש×Ŗ×£ ני×Ŗן לעשו×Ŗ זא×Ŗ כאן

אאני בהחלט מזמינה או×Ŗך גם לש×Ŗ×£ חב×Øים וק×Øובים ולהעבי×Ø ××Ŗ ההפ×Ø ×”×œ××”, אשמח שיהיה לעז×Ø ×œ×›×ž×” שיו×Ŗ×Ø ×× ×©×™×.

כמה ×Ŗודו×Ŗ להיום: אבקש להודו×Ŗ Ā ×œ×“ידייה, בן זוגי, שמעודד או×Ŗי כל הזמן לכ×Ŗוב, לצמוח ולהיו×Ŗ בנ×Ŗינה. ל×Øוני×Ŗ חיימוב שדחפה ועז×Øה ו×Ŗיקנה ולימדה מ×Ŗוך × ×Ŗינה אינהופי×Ŗ. ולמטופלים האהובים שלי שמלמדים או×Ŗי בכל יום עוד על נפש האדם, על עוצמו×Ŗיה ועל היכול×Ŗ המופלאה שלה להש×Ŗנו×Ŗ ולהב×Øיא.

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *