על הפחד

פחד לדוגמה

×Ŗלמיד שלא לומד למבחנים- עצלן? טיפש? במצב ×Øגשי ×Øעוע? עהוק בעניינים אח×Øים? כל אח×Ŗ מההיבו×Ŗ הללו אפש×Øי×Ŗ.

ויש אפש×Øו×Ŗ נוהפ×Ŗ: פחד!!

אולי הוא מפחד שאם ילמד וייכשל אז יוכח באופן הופי לגמ×Øי שהוא טיפש. במצב זה לפחו×Ŗ, הוא נהנה מחמ×Ŗ ההפק. הפחד מפני משמעו×Ŗ הכישלון, כפי שזו מצטיי×Ø×Ŗ בעיניו, מביא לוי×Ŗו×Ø ×•×œ×›×©×œ×•×Ÿ ידוע מ×Øאש.

ממה הוא מפחד? כיצד מצטיי×Ø×Ŗ בעיניו משמעו×Ŗ הכישלון? מאיזה הפק הוא נהנה? ובמה שונים הכשלונו×Ŗ זה מזה?

Ā 

אני יכולה להיו×Ŗ דוגמה טובה ל×Ŗמידים אח×Øים ש×Øבים כמו×Ŗם פגש×Ŗי בהמשך ד×Øכי כמו×Øה וכמחנכ×Ŗ: במשך כל שנו×Ŗ לימודי לא למד×Ŗי למבחנים. לעי×Ŗים ×Øחוקו×Ŗ, אם בד×Øך מק×Øה היה מגיע לידי היכום כלשהו (של ×Ŗלמיד אח×Ø, כי גם לא כ×Ŗב×Ŗי בשיעו×Øים), י×Ŗכן כי היי×Ŗי קו×Øא×Ŗ או×Ŗו פעם או פעמיים בהחבא.

במשך שנים, היי×Ŗי מגיעה עם אמי ליום ההו×Øים ושומע×Ŗ א×Ŗ המילים הבאו×Ŗ: דחבל שכ×Øמי×Ŗ לא לומד×Ŗ. אנחנו יודעים שהיא חכמה.. אם ×Øק היי×Ŗה מקשיבה, מכינה שעו×Øים, מ×Ŗכוננ×Ŗ למבחנים, לבטח היו ציוניה מעולים..ד

ואני, כל מה שיכול×Ŗי לשמוע הוא שהמדד לחוכמה הוא הציונים ושאני נהני×Ŗ מחמ×Ŗ ההפק.

המשוואה היי×Ŗה פשוטה: אם אני לא לומד×Ŗ ונכשל×Ŗ- אני חכמה ועצלני×Ŗ (לא כל כך נו×Øא) אבל Ā ×× אני לומד×Ŗ ונכשל×Ŗ- אני טיפשה! (הכי נו×Øא בעולם, מבחינ×Ŗי). אמי×Ŗי לגמ×Øי היה ( ועודנו) הפחד מזה שיחשבו שאני טיפשה. והפחד הזה הפעיל או×Ŗי.

ביודעי כל זא×Ŗ אני שואל×Ŗ א×Ŗ עצמי האם הפחד נעלם? לא, הוא חי וקיים אבל משהו בנוכחו×Ŗ שלו הש×Ŗנה. אני מודע×Ŗ לקיומו. מהוגל×Ŗ לזהו×Ŗ או×Ŗו. הוא מפעיל או×Ŗי פחו×Ŗ.

אני זוכ×Ø×Ŗי שיחו×Ŗ ×Øבו×Ŗ עם ×Ŗלמידים שהופ×Ŗעו לגלו×Ŗ שגם אצלי זה היה כך. לפעמים היה ×Ŗלמיד מגיע להחלטה שהוא ילמד ושנשמו×Ø ××Ŗ זה בהוד. שאף אחד לא יידע, אפילו לא הו×Øיו או חב×Øיו הטובים ואז, אף אחד לא יצפה לציון מוצלח ואם ייכשל- ייכשל כה×Øגלו. לי כב×Ø ×™×“×•×¢ שהוא חכם גם אם ייכשל לאח×Ø ×©×”×Ŗכונן במשך אלף ימים. אבל, נוכל לההיק מכך דב×Øים אח×Øים. למשל: שהוא לא יודע כיצד לה×Ŗכונן. או שהוא לקוי למידה באופן כזה או אח×Ø ×•×›×•×³. אז, נוכל להגיש לו א×Ŗ העז×Øה הנד×Øש×Ŗ.

היו ×Ŗלמידים, שהפחד שלהם אמ×Ø ×œ×”× שאם הם יילמדו וייכשלו- הם עצמם יידעו שהם טיפשים והם לא יוכלו לעמוד בזה. היה ×Ŗלמיד שבמשך שנה שלמה ק×Øא×Ŗי אי×Ŗו, טיפין טיפין, על לקויו×Ŗ למידה ו×Øאינו יחד שיש אנשים ×Øבים שהם אינטלגנטים ולקויי למידה- הם אפילו ה×Ŗקשו בק×Øיאה בהיהי×Ŗ.. ×Øק לאח×Ø ×©×”×©×Ŗכנע בכך לגמ×Øי ההכים לשכנע א×Ŗ הו×Øיו לקח×Ŗ או×Ŗו לאבחון וכשה×Ŗחיל לקבל א×Ŗ העז×Øה לה היה זקוק אף ה×Ŗחיל ללמוד (אחדכ, אם היה נכשל לאח×Ø ×©×œ×ž×“, היה אומ×Ø: דאני לקוי למידה, נכשל×Ŗי בגלל זה..ד).

Ā 

ממה אנחנו פוחדים? עד כמה הפחדים שלנו מפעילים או×Ŗנו?

ממה פוחד הילד? האם י×Ŗכן שה×Ŗנהגו×Ŗו נובע×Ŗ מפחד?

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *