פוהט קצ×Ø ×¢×œ אהבה

מה אם אהבה ×Ŗהיה המגדלו×Ø ×©×œ×™?

אז בכל עניין שהוא, היא ×Ŗהיה אבן הבוחן, לאו×Øה אצעד

כשא×Ŗבלבל, היא ×Ŗהיה שם כדי ל×Ŗ×Ŗ לי כיוון

כמו כוכב הצפון

כמה פשוט

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *