פוהט קצ×Ø ×©×›×–×”

הי, אני כו×Ŗב×Ŗ פוהט זה מפני ש×Øבים מהאנשים שמגיעים אליי לקליניקה מהפ×Øים לי שכב×Ø ×”×™×• בטיפולים א×Øוכי טווח, ה×Ŗמה×Øו ל×Ŗהליך, הוציאו הון ×Ŗועפו×Ŗ ושום דב×Ø ×ž×©×ž×¢×•×Ŗי לא הש×Ŗנה בחייהם. או שדב×Øים הש×Ŗנו באופן שטחי ולא הצליחו 'להחזיק'.

האם א×Ŗם מ×Øגישים שה×Ŗיאו×Ø ×”×–×” מ×Ŗאים גם לכם? או לחב×Øים ק×Øובים שהזהי×Øו א×Ŗכם שאין טעם..

אם כן, הפוהט הזה נכ×Ŗב בדיוק בשבילכם!

אני יודע×Ŗ מנהיון אישי ×Øב שזה אפש×Øי ואני מבקש×Ŗ מכם, אל ×Ŗ×Ŗיאשו, המשיכו לחלום, להאמין ולבקש א×Ŗ מה שב×Øצונכם להשיג בחייכם.

אני מדב×Ø×Ŗ על ×Ŗהליך קצ×Ø ×™×—×”×™×Ŗ (3-6 חודשים), Ā ×¢×œ קש×Ø ××™×©×™ שאין ולא יכול להיו×Ŗ לו ×Ŗחליף בהיבט ה×Øגשי. ועל שיט×Ŗ עבודה המשלב×Ŗ כלים מ×Ŗחום הטיפול והאימון ומביאה לשינוי עמוק ומהו×Ŗי אש×Ø ×ž×§×‘×œ ביטוי גם בהיבט ה×Øגשי וגם במציאו×Ŗ החיצוני×Ŗ (מע×Øכו×Ŗ יחהים, י×Øידה במשקל, ק×Øיי×Øה, הו×Øו×Ŗ, זוגיו×Ŗ ועוד).

 

למידע נוהף על ה×Ŗהליך

ליצי×Ø×Ŗ קש×Ø

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *