שליטה

אחד ההיפו×Øים הגדולים של חיי.. אני ×Øואה בעצמי משהו שאינני אוהב×Ŗ (לא אוהב×Ŗ זה בעדינו×Ŗ) ופשוט לא מוכנה לקבל א×Ŗ זה או א×Ŗ עצמי עם זה, מ×Ŗחיל מאבק.. שלי.. עם עצמי.. עם גינוי וביקו×Ø×Ŗ וכעה ואשמה 'אבל זה שווה', אני אומ×Ø×Ŗ לעצמי.. כי בהופו של דב×Ø ×× ×¦×— ואפט×Ø ×ž×”×“×¤×•×” המעצבן הזה.. ה×Øאש שלי אומ×Ø ×œ×™ ש×Øק ככה דב×Øים יכולים להש×Ŗנו×Ŗ, ×Øק כך א×Ŗקדם וא×Ŗפ×Ŗח ואהיה מי שאני ×Øוצה להיו×Ŗ.. קצ×Ŗ כמו מדינ×Ŗ צבא.. עד שנמאה לי ועצ×Ø×Ŗי לבדוק א×Ŗ הדב×Øים. עם ההבנה הגיעה גם ד×Øך אח×Ø×Ŗ: אפקטיבי×Ŗ יו×Ŗ×Ø, ב×Øיאה יו×Ŗ×Ø, עדינה יו×Ŗ×Ø.

כשאנחנו ×Øוצים לשלוט במשהו אנחנו בעצם ×Øוצים לשנו×Ŗ או×Ŗו, אנחנו לא מקבלים א×Ŗ הדב×Ø ×›×¤×™ שהוא, עם הד×Øכים בהן הוא מ×Ŗבטא.. עם השינויים הנובעים מטבעו..

Ā ×× ×—נו ×Øוצים לשלוט בו כדי שיהיה כפי שאנו ×Øוצים בדיוק. יש פה אמי×Øה חד משמעי×Ŗ שאיננו מקבלים או×Ŗו כפי שהוא.. ושאנו נאבק בו עד שייכנע וי×Ŗנהל כ×Øצוננו.

Ā ×”דימוי שעולה כאן הוא דימוי של הוה פ×Øא אצילי, יפהפה שאנו ×Øוצים לשלוט בו. אנו לא מקבלים א×Ŗ פ×Øאיו×Ŗו וה×Øי היא ביטוי של עצמיו×Ŗו.

Ā ××–.. אנחנו לא מקבלים משהו- ×Øוצים לשנו×Ŗו- ×Øוצים לשלוט בו שי×Ŗנהל כ×Øצוננו.

מה זה מייצ×Ø ×‘×ž×©×”×• הזה?

בואו נחשוב על ההוה הפ×Øאי..

ה×Ŗנגדו×Ŗ!

ההוה הפ×Øאי מ×Ŗנגד לכך.. הוא לא ×Øוצה שישנו או×Ŗו או ישלטו בו והוא י×Ŗנגד לכך בכל כוחו.

אז כשאנחנו ×Øוצים לשלוט במישהו או במשהו- ה×Ŗגובה ה×Øאשוני×Ŗ ×Ŗהיה ה×Ŗנגדו×Ŗ.

המון אנ×Øגיה מושקע×Ŗ בה×Ŗנגדו×Ŗ.. ה×Ŗבוננו בהוה הפ×Øאי הזה, איך הוא נאבק ומש×Ŗולל ובועט לכל עב×Ø ×•×Øאו א×Ŗ האדם המנהה לשלוט בוā€¦ כל כך ה×Øבה אנ×Øגיה.

אז יש ה×Ŗנגדו×Ŗ ויש אבדן אנ×Øגיה

י×Ŗכן שאח"כ ×Ŗבוא גם כניעה.. ואז, אולי, נחוש ל×Øגע אחד שליטה.. עד שנגלה שאיננו שולטים עוד במה שביקשנו מלכ×Ŗחילה מפני שהנשלט (יצו×Ø ×—×™ או מצב) איבד א×Ŗ עצמיו×Ŗו!!

נעבו×Ø ×Øגע שוב על ה×Øצף:

אנחנו לא מקבלים דב×Ø ×›×œ×©×”×• כפי שהוא– אנו ×Øוצים לשנו×Ŗו– אנו ×Øוצים לשלוט בו– זה מייצ×Ø ××¦×œ×• ה×Ŗנגדו×Ŗ– מביא לאבדן אנ×Øגיה אצל השולט והנשלט– לבהוף ×Ŗ×Ŗכן שליטה ל×Øגע קצ×Ø– הדב×Ø ×”×©×Ŗנה– הוא כב×Ø ××™× × ×• הוא– השולט מגלה שהעלה ח×Ø×” בידו..

Ā ×ž×¢× ×™×™×Ÿ?

עכשיו ×Ŗא×Øו לכם שגם הוה הפ×Øא הוא א×Ŗם. א×Ŗם השולט והנשלט. לא מקבלים א×Ŗ עצמכם. ×Øוצים לשנו×Ŗ א×Ŗ עצמכם. ומשהו בכם מ×Ŗנגד לזה בכל כוחו וכל המאבק הזה מ×Ŗחולל ב×Ŗוככם..

האנ×Øגיה אוזל×Ŗ, הכאב וההבל גדולים.. אם ×Ŗנצח: איבד×Ŗ א×Ŗ עצמיו×Ŗך.. אם ×Ŗפהיד: ×Ŗישא×Ø ×¢× אי הקבלה.


שווה לחשוב על אפש×Øו×Ŗ אח×Ø×Ŗ, לא?Ā Ā 

 

(*המלצה קטנה וחשובה: הוה הפ×Øא יכול להיו×Ŗ גם ילדכם בן הזוג או מישהו אח×Ø ×”×™×§×Ø ×œ×›×.. נהון להכניה גם במק×Øים כאלה א×Ŗ הדב×Øים למשוואה הזא×Ŗ..)

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *