המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה

המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה. ×Øאשי×Ŗ, היא א×Øׄ- עם מזג אווי×Ø ×ž×©×œ×”, עם נופים משלה, עם חוקים משלה.. החוקים שלה הם ש×Ŗושביה הם קו×Øבן לנהיבו×Ŗ. הנהיבו×Ŗ החב×Ø×Ŗיו×Ŗ, הכלכליו×Ŗ, הההטו×Øיו×Ŗ, וכן הלאה.. הן אלה שמנהלו×Ŗ להם א×Ŗ החיים. ובא×Øׄ הזא×Ŗ, מה לעשו×Ŗ.. בד×Øך כלל אין מזל! נופיה עלובים וחצ×Øו×Ŗיה לא טופחו מעולם. מזג האווי×Ø ×‘××Øׄ המהכנו×Ŗ עכו×Ø ×•×›×ž×• עננה של ×¢×Øפיח ×Øובצ×Ŗ ×Ŗמיד מעליה, מכבידה על הנשימה, מקשה על ה×Øאו×Ŗ.

ובא×Øׄ זו ג×Øים אנשים ×Øבים ועיהוקיהם שונים ומגוונים, כמו בכל א×Øׄ אח×Ø×Ŗ. ×Øוב ×Ŗושביה נולדו בה להו×Øים שהיו גם הם ילדיה (זוהי א×Øׄ קדומה מאוד עם ההטו×Øיה ×Øב×Ŗ שנים). וחלקם, עב×Øו לה×Ŗגו×Ø×Ø ×‘×” ואט אט היגלו לעצמם א×Ŗ מנהגיה המשונים.

המנהגים בא×Øׄ זו הם אכן משונים- אם זוהי עונ×Ŗ החו×Ø×£ וק×Ø- אנשיה כולם מ×Øחמים על עצמם בגלל הקו×Ø ×”×¢×–, הם בוכים על כך ומ×Ŗלוננים אבל, אינם מחממים א×Ŗ ב×Ŗיהם. ובקיׄ, כולם מ×Øחמים על עצמם בגלל החום הנו×Øא וכן הלאה. כאש×Ø ×ž×¦×‘× הכלכלי איננו טוב כפי שהיו ×Øוצים, או כשהוא ×Ø×¢ מאוד- הם פשוט מ×Øגישים מהכנים- הם בוכים על מ×Ø ×’×•×Øלם וחב×Øיהם מנחמים או×Ŗם. כשהם נכשלים- הם .. וכן הלאה..

מה שמשונה ומעניין במיוחד במנהגיהם זה שלמ×Øו×Ŗ קשיהם ה×Øבים אין הם עמלים לשינוי מצבם- הם מחכים (לא ×Ŗאמינו) שהנהיבו×Ŗ יש×Ŗנו!!! שהחו×Ø×£ יחלוף והקו×Ø ××™×Ŗו, שהבוה בעבודה י×Ŗחלף, שמי שפגע בהם י×Ŗנצל ויחזו×Ø ×‘×•, שההיבו×Ŗ לכשלון (שהן, כמובן- ×Ŗמיד חיצוניו×Ŗ..) ייעלמו וכו'. עוד עניין חשוב הוא שאנשיה מכו×Øים ל×Ŗשומ×Ŗ לב, ל×Øחמים ולמבטי-הש×Ŗ×Ŗפו×Ŗ- בצע×Ø. הם מאמינים שככל ש×Ŗגב×Ø ×ž×”×›× ×•×Ŗם- כך יזכו לקבל א×Ŗ מושא ה×Ŗמכ×Øו×Ŗם ולכן לא פעם, הם 'מוהיפים שמן למדו×Ø×Ŗ המהכנו×Ŗ של עצמם'. כפי שאמ×Ø×Ŗי, המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה.

פעם בכמה שנים, בוח×Øים אז×Øחי המדינה, באופן דמוק×Øטי, א×Ŗ ×Øאש הממשלה הבא ומדי פעם, מגיע מישהו חדש, מא×Øׄ אח×Ø×Ŗ ומביא אי×Ŗו מצע מעניין. חדש. כמו: 'א×Ŗם בו×Øאים א×Ŗ עולמכם' או 'הבה ניקח אח×Øיו×Ŗ על חיינו' או 'בואו × ×Øאה כיצד כל אחד מאי×Ŗנו יכול להביא לשיפו×Ø ×”×ž×¦×‘' וכו'. מועמדים אלה לא מצליחים לעולם לעבו×Ø ××Ŗ אחוז החהימה והא×Øׄ מ×Ŗנהל×Ŗ כהד×Øה. עולם כמנהגו נוהג.

אפש×Ø ×”×™×” לחשוב שהם מאוש×Øים- ×Ŗושבי א×Øׄ המהכנו×Ŗ, אך הם אינם מאוש×Øים. כי א×Øׄ המהכנו×Ŗ, כפי שאמ×Ø×Ŗי, היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה. היא א×Øׄ קשה ל×Ŗושביה ולק×Øוביהם ולא ×Øק בגלל נופיה ומזג האווי×Ø ×”×¢×›×•×Ø ×©×œ×”. אלא בגלל שהם פשוט הובלים!! באמ×Ŗ וב×Ŗמים הובלים!! ×Ŗושבי א×Øׄ המהכנו×Ŗ- הם.. מהכנים!!

יש אנשים שמצליחים לב×Øוח מא×Øׄ זו (חשוב לציין כאן שגבולו×Ŗיה פ×Ŗוחים לחלוטין- אך, כפי שכב×Ø ×”×•×”×‘×Ø ×›××Ÿ, ×Ŗושביה אינם פועלים לשינוי המצב אלא מכלים א×Ŗ כוחו×Ŗיהם ב×Ŗיאו×Ø ×ž×¦×‘× הקשה..) ובכל זא×Ŗ יש שמצליחים לב×Øוח. י×Ŗכן כי הם שומעים מצע שכזה, של מישהו-שבא-מבחוׄ, וזה מעו×Ø×Ø ××•×Ŗם אבל זה נדי×Ø. בד×Øך כלל מדוב×Ø ×‘×›××œ×” שהגיעו ל'טופ' של המהכנו×Ŗ- אז×Øחים מצטיינים מן השו×Øה ה×Øאשונה- הם חק×Øו או×Ŗה עד ×Ŗום, הם מכי×Øים כל ניואנה, הם מיצו או×Ŗה כל כך עד שהחליטו שנמאה להם, שדי. כמובן שהיה פה ×Ŗהליך, איטי וא×Øוך וקשה, לא פעם- ×Ŗהליך בו מישהו מבחוׄ ליווה או×Ŗם ובכל זא×Ŗ, הם אלו שעב×Øו או×Ŗו והפליטים הללו לא פעם יהיו אלו שיחז×Øו להציל א×Ŗ חב×Øיהם. אלו שהיו ב×Ŗופ×Ŗ ומכי×Øים או×Ŗה היטב ויודעים עד כמה מפ×Ŗה להכנה אליה שוב ושוב ושוב כדי להצדיק א×Ŗ אי העשייה, א×Ŗ העמידה מנגד. ולכן הם אלו שיכולים לעזו×Ø ×‘××ž×Ŗ. בהבלנו×Ŗ אין קׄ, בהכלה ובאהבה.

המהכנו×Ŗ היא א×Øׄ אוכל×Ŗ יושביה- אם אינכם ×Ŗושביה, אל ×Ŗהפכו לכאלו.. ה×Ŗ×Øחקו מפי×Ŗוייה- כפי ש×Ŗ×Ŗ×Øחקו מהימו×Øים ומהמים. ואם א×Ŗם כב×Ø ×Ŗושביה- ה×Ŗחילו לה×Ŗבונן בנופיה, במזג האוי×Ø ×©×œ×”, במנהגים הנפוצים בה.. הכי×Øו היטב א×Ŗ א×Øצכם- זוהי ×Ŗחיל×Ŗ הד×Øך החוצה.

×Øוצה שינוי? ליווי לשינוי עם כ×Øמי×Ŗ אוזן, ליווי אישי, טיפול ×Øגשי וקאוצ'ינג. לקביע×Ŗ פגישה 054-7793382

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *