עז×Øה למבקשים שינוי בחייהם

לפעמים קו×Øה שאנחנו לא זזים. ×Øוצים שינוי.. להחליף מקום עבודה, ללמוד, לבקש העלאה, לעבו×Ø ×œ×™×™×©×•×‘ אח×Ø.. כל שינוי שהוא.. ומשהו × ×Ŗקע. מפחד לזוז.

ההיבו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ושונו×Ŗ ואני ממליצה מאוד לכל מי שנמצא בשלב כזה בחייו- לבדוק מה ההיבה שלו ולטפל בה.

למה? כי החיים קצ×Øים והם עוב×Øים מה×Ø ×•×¤×Ŗאום אנו מוצאים עצמנו מה×Ŗכלים אח×Øוה ומצטע×Øים על כל מה שיכולנו לעשו×Ŗ ולא עשינו.

הכי טוב זה לבחו×Ø ×ž×˜×¤×œ/×Ŗ שמדב×Ø ××œ×™×š ולה×Ŗחיל לטפל בכל הדב×Øים האלה שהזנח×Ŗ בעצמך. ובכל זא×Ŗ, יש דב×Øים שאפש×Ø ×œ×”×‘×™×Ÿ ולעשו×Ŗ גם לבד..

כאן במאמ×Ø ×× ×™ נו×Ŗ× ×Ŗ א×Ŗ אח×Ŗ ההיבו×Ŗ הנפוצו×Ŗ לכך שאנשים מפחדים לזוז וגם עצה פ×Øקטי×Ŗ למבקשים שינוי.

אני מציעה לך, בזמן ק×Øיא×Ŗ המאמ×Ø, לנהו×Ŗ להזכ×Ø ×‘×”×™×˜×•××¦×™×•×Ŗ דומו×Ŗ, ההזכ×Øו×Ŗ יכולה להוו×Ŗ א×Ŗ ×Ŗחיל×Ŗו של ×Ŗהליך מקדם ×Ŗנועה.

לפעמים אפש×Ø ×œ×”×Øגיש א×Ŗ זה באזו×Ø ×”×”× ×˜×Ø ×•×”×œ×”×Ŗ- יש משהו ש×Øוצה לצא×Ŗ ומשהו שמושך אחו×Øה, כמו ×Øהן.. לפעמים באזו×Ø ×”×—×–×”, אפש×Ø ×œ×—×•×© א×Ŗ הלב דופק בעוצמה, כמו נבהל.. ויש כמובן, אינהפו×Ø ××¤×©×Øויו×Ŗ. כל אחד והמקום שלו..

המקומו×Ŗ הללו, הם בעצם מחזיקים מ×Ŗנה עבו×Øנו, הם מחזיקים א×Ŗ החוויה אבל גם א×Ŗ הד×Øך להש×Ŗח×Ø×Ø ×ž×ž× ×” ומניהולה.

יכול להיו×Ŗ שהחוויה היא מגיל צעי×Ø ×ž×ž×©, שיש שם ילדה מבוהל×Ŗ שכ×Øגע חטפה (מכה, נזיפה, מבט כועה..) בגלל שעש×Ŗה טעו×Ŗ. וילדים קטנים, הם ה×Øי לא ממש 'עושים טעויו×Ŗ', הם פשוט מ×Ŗנהים (גם מבוג×Øים לדע×Ŗי) ופ×Ŗאום, מגיעה נזיפה והילד נבהל ומ×Ŗבלבל- אח×Øי כמה מק×Øים כאלו ×Ŗ×Ŗחיל הילדה לחשוש. ×Ŗפחד לטעו×Ŗ. היא ה×Øי לא יכולה אפילו לדע×Ŗ מ×Ŗי היא טועה..

והילדה הזא×Ŗ ×Ŗהפוך לאח×Ø ×ž×›×Ÿ למבוג×Ø×Ŗ שא×Ŗ ו×Ŗפחד לטעו×Ŗ. היא ×Ŗפחד לה×Ŗנהו×Ŗ, להחליט, לעשו×Ŗ שינוי, לה×Øפו×Ŗ. והיא כל כך צודק×Ŗ, זה ה×Øי כואב- היא זוכ×Ø×Ŗ זא×Ŗ היטב. גופה זוכ×Ø.. א×Ŗ הבושה, א×Ŗ האשמה, א×Ŗ הביקו×Ø×Ŗ.. י×Ŗכן שהיא- א×Ŗ אפילו לא זוכ×Ø×Ŗ א×Ŗ ההיבה וגם לא יודע×Ŗ מאיפה מגיע כל הלחׄ הפנימי הזה ולמה א×Ŗ ×Ŗקועה כל כך ה×Øבה זמן במע×Øכו×Ŗ יחהים/ .. / במקום העבודה שאינך אוהב×Ŗ ומפחד×Ŗ כ"כ מהחלטה חדשה, מ×Ŗזוזה, שינוי..

היבו×Ŗ/חוויו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ושונו×Ŗ יכולו×Ŗ להיו×Ŗ לדב×Øים אלה, י×Ŗכן שזו ההיבה / חוויה שלך.

מה לעשו×Ŗ? א×Ŗ שואל×Ŗ.. ×Ŗחשבי על הילדה הקטנה מול דמו×Ŗ המבוג×Ø ×”×¢×•×ž×“×Ŗ מולה.. מאשימה, כועה×Ŗ, נוזפ×Ŗ.. למה היא זקוקה הילדה הזא×Ŗ? אולי לחיבוק ולהבטחה ש×Ŗשמ×Øי עליה, אולי ש×Ŗהדפי עבו×Øה א×Ŗ או×Ŗה דמו×Ŗ מבוג×Ø×Ŗ, ואולי היא פשוט צ×Øיכה לשמוע ממך שהיא לגמ×Øי בהד×Ø ×•×©×ž×•×Ŗ×Ø ×œ×” לה×Ŗנהו×Ŗ ואפילו לטעו×Ŗ (אם יש דב×Ø ×›×–×”).

אז ×Ŗני לה בדיוק בדיוק א×Ŗ מה שהיא זקוקה לו ולעצמך הגדולה ×Ŗני חיבוק חזק וה×Ŗחילי לשנן א×Ŗ המנט×Øה שא×Ŗ לגמ×Øי בהד×Ø ×•×©×ž×•×Ŗ×Ø ×œ×š לטעו×Ŗ, אם יש דב×Ø ×›×–×” בכלל.

בהצלחה וחיבוק גדול גם ממני:)

 1. שושי

  ואוו מקהים! ×Ŗודה
  מדוע איני יודע×Ŗ להיו×Ŗ מאוש×Ø×Ŗ ושמחה מאיפה למד×Ŗי א×Ŗ זה?
  הלא זה לא מש×Ø×Ŗ או×Ŗי כלל, עצוב לי כשאני מזהה זא×Ŗ אצלי

  1. כ×Øמי×Ŗ אוזן מא×Ŗ

   ×Ŗודה לך שוש. לבי אי×Ŗך. באמ×Ŗ עצוב לזהו×Ŗ כזה דב×Ø ×‘×¢×¦×ž× ×•, יחד עם זא×Ŗ, השאלה שזה מעלה בך היא שאלה יק×Øה וחשובה. מדוע איני יודע×Ŗ להיו×Ŗ מאוש×Ø×Ŗ ושמחה, מאיפה למד×Ŗי א×Ŗ זה?
   יו×Ŗ×Ø ×ž×–×”, יש הבנה גדולה בבהיה השאלה. ההבנה שלא נולד×Ŗ ככה אלא שנאלצ×Ŗ במשך חייך ללמוד א×Ŗ 'זה'. ואכן כך הוא. הבי×Ø ×ž××•×“ להניח שבילדו×Ŗך נאלצ×Ŗ ללמוד להכחיד ב×Ŗוך עצמך כל שמחה שהופיעה. אם מפני שהפגנ×Ŗ שמחה זכ×Ŗה ל×Ŗגובה שלילי×Ŗ מצד אחד ההו×Øים או שניהם (ילדים שובבים למשל מפגינים שמחה במעשים שובבים ויכולים 'לחטוף' על זה, או שהיה זה בי×Ŗ שאין זכו×Ŗ לשמוח בו וכד'), או שהדמויו×Ŗ המחנכו×Ŗ לא איפש×Øו לעצמן לשמוח מהיבו×Ŗ כאלה ואח×Øו×Ŗ והילדה הקטנה נאלצה ללמוד לה×Ŗנהג כמו כולם כדי להיו×Ŗ ולה×Øגיש שייכ×Ŗ.. יכולו×Ŗ כמובן להיו×Ŗ היבו×Ŗ נוהפו×Ŗ. שאלי א×Ŗ עצמך מדוע נאלצ×Ŗ ללמוד זא×Ŗ כילדה. חשוב ש×Ŗזכ×Øי שהשמחה נמצא×Ŗ בך ×Øק שיש מע×Øכ×Ŗ של הגנו×Ŗ מפניה כי היא קשו×Øה בכאב. השלב הבא יהיה לעבוד עם הילדה כדי ש×Ŗוכל לאט לאט להש×Ŗח×Ø×Ø ×ž×”×’× ×•×Ŗ אלה ולאפש×Ø ×œ×š ולה, לשמוח. בהצלחה. א×Ŗ בהחלט מוזמנ×Ŗ לש×Ŗ×£ ולהייעׄ כאן או בטלפון..

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *