על אהבה, על זוגיו×Ŗ ו5 עצו×Ŗ כיצד למגנט אלינו אהבה או איך למצוא זוגיו×Ŗ

"המשימה שלך היא לא לחפש אהבה אלא לחפש ולמצוא א×Ŗ כל המחהומים שבני×Ŗ נגדה" ×Øומי.

כולנו ×Øוצים אהבה ואנו נוטים לקש×Ø ×–×•×’×™×•×Ŗ עם אהבה. החיבו×Ø ×”×–×” הוא נכון פעמים ×Øבו×Ŗ, אך אין הוא מחייב. כולנו יודעים שיש מצבים של זוגיו×Ŗ ללא אהבה אך לא בכך העיק×Ø ××œ× במקום האח×Ø. במקום בו אנו מחכים שהזוגיו×Ŗ ×Ŗ×›× ×™×” אהבה לחיינו. ואז, בד×Øך כלל, איננו מבינים מדוע אין לנו זוגיו×Ŗ, מדוע היא לא מגיעה..

בזוגיו×Ŗ אנו נו×Ŗנים ביטוי לאהבה שקיימ×Ŗ בנו ואנו מקבלים א×Ŗ ביטוייו של האח×Ø ×œ××”×‘×” שקיימ×Ŗ בו. והיא קיימ×Ŗ. בכולנו. העניין במציא×Ŗ זוגיו×Ŗ אם כך, איננו במציא×Ŗ אהבה אלא ב×Øאיי×Ŗ קיומה. בכך שנפנה לה א×Ŗ המ×Øחב לו היא זקוקה כדי גדול ולפ×Øוח.

ומה בד×Øך כלל יש במ×Øחב הזה? מה ×Ŗופה א×Ŗ מקומו ולא מאפש×Ø ×œ×” לה×Ŗ×Øחב ולה×Øחיב א×Ŗ ליבנו? בד×Øך כלל יש במ×Øחב הזה כל מני מחשבו×Ŗ שליליו×Ŗ על עצמנו או על הזול×Ŗ, יש במ×Øחב הזה פחדים ו×Øגשו×Ŗ אח×Øים המונעים מאי×Ŗנו לגע×Ŗ- להעז- לשנו×Ŗ, יש שם אמונו×Ŗ המגבילו×Ŗ א×Ŗ אוש×Øנו וא×Ŗ האמון שלנו בעצמנו או בעולם ודפוהי ה×Ŗנהגו×Ŗ המשאי×Øים א×Ŗ המ×Øחב הזה מצומצם וכמעט בל×Ŗי חדי×Ø, יש במ×Øחב הזה כל מני זיכ×Øונו×Ŗ מהעב×Ø ×”×ž×›×Ŗיבים לנו א×Ŗ ההווה ואולי עוד דב×Øים הנמצאים בו כמו חפצים ישנים ומאובקים הממלאים חד×Ø ×ž×§×”×™× ביופיו ואם ×Øק היינו מוציאים או×Ŗם החוצה, מאוו×Ø×Øים א×Ŗ החד×Ø, פו×Ŗחים חלונו×Ŗ ונו×Ŗנים לאו×Ø ×•×œ××•×•×™×Ø ×¦×— להיכנה היינו מבינים שכב×Ø ×”×Ŗב×Øכנו. ולא ×Øק אנחנו היינו מבינים זא×Ŗ אלא כל מי שיפגוש או×Ŗנו י×Øאה גם הוא א×Ŗ האו×Ø ×•×™×Ŗמגנט אליו.

אז מה אנחנו צ×Øיכים לעשו×Ŗ כדי למגנט אלינו אהבה? או כדי למצוא זוגיו×Ŗ? אנו צ×Øיכים להיו×Ŗ אהבה! דומה מושך א×Ŗ הדומה לו. איך נוכל לעשו×Ŗ זא×Ŗ? ×Øאשי×Ŗ, יש להבין א×Ŗ חשיבו×Ŗ הדב×Ø, להיו×Ŗ בבקשה/ ב×Ŗפילה/ ב×Øצון Ā (בח×Øו א×Ŗ המילה הק×Øובה ללבכם) למצוא א×Ŗ האהבה שבלבנו- לעצמנו, לזול×Ŗ, לעולם ולאפש×Ø ××•×Ŗה. שני×Ŗ, יש לחפש ולמצוא, כפי שאומ×Ø ×Øומי, א×Ŗ כל המחהומים שבנינו נגדה (נגד האהבה) ואז, לוו×Ŗ×Ø ×¢×œ×™×”×, להש×Ŗח×Ø×Ø ×ž×”× בידיעה שהיו כאן כדי לש×Ø×Ŗ או×Ŗנו וכע×Ŗ ×”×”×Ŗיים ×Ŗפקידם. כאן יש לדב×Ø ×©× ×™ פנים: האחד- כל המחהומים שבנינו נגד אהב×Ŗ עצמנו והשני- כל המחהומים שבנינו נגד אהבה לזול×Ŗ וה×Ŗמה×Øו×Ŗ לזול×Ŗ. ולבהוף, אפש×Ø ×’× לצא×Ŗ לבלו×Ŗ, להי×Øשם לקו×Ø×” שמעניין או×Ŗי, לשב×Ŗ בחוף הים, להי×Øשם לא×Ŗ×Ø ×”×™×›×Øויו×Ŗ, ללכ×Ŗ ב×Øגל בשד×Øה- כל אחד ומה שהוא מ×Ŗחב×Ø ××œ×™×•, וזה יק×Øה.

כי זה פשוט. יק×Øה.

 

 

 

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *