על אימון ט×Øנהפו×Øמטיבי כב×Ø ×©×ž×¢×Ŗ?

הלפ ×Ŗ×Øאפי

החיים שלך יכולים להי×Øאו×Ŗ כך:

  • לא עוד דימוי עצמי נמוך- א×Ŗה מפהיק להאמין למחשבו×Ŗ הביקו×Ø×Ŗיו×Ŗ.
  • חיים עם ה×Øבה פחו×Ŗ מאבק.
  • שח×Øו×Ø ×©×œ הפחדים המקבעים.
  • בטחון ואמון בעצמך- יכול×Ŗ לשמוע ולפעול מ×Ŗוך החכמה הפנימי×Ŗ שלך

למה אימון ט×Øנהפו×Øמטיבי?

כי מנהיון הבנ×Ŗי שטיפול, טוב ככל שיהיה, לא עוז×Ø ×œ× ×• ליצ×Ø ×©×™× ×•×™ משמעו×Ŗי בחיינו. יש לנו ×Ŗובנו×Ŗ והקלה ×Øגשי×Ŗ וזה חשוב אבל בשטח כמעט ולא ני×Ŗן ל×Øאו×Ŗם..

לאח×Ø ×©×¢×‘×Ø×Ŗי, למד×Ŗי וליווי×Ŗי ×Ŗהליכים אימוניים הבנ×Ŗי גם שאימון, טוב ככל שיהיה, לא עוז×Ø ×œ× ×• ליצו×Ø ×©×™× ×•×™ משמעו×Ŗי בחיינו, הוא מיצ×Ø ×©×™× ×•×™ ב×Ŗחום מהוים אבל משהו מ×Ŗמהמה, משהו איננו מעוגן מהפיק, אין יצי×Ø×Ŗ דפוהים חדשים, אין שינוי ב×Øמה מהו×Ŗי×Ŗ.

י×Ŗ×Øונו×Ŗיו של הטיפול במודעו×Ŗ ובט×Øנהפו×Øמציה שהוא יכול להביא, י×Ŗ×Øונו×Ŗיו של האימון בכך Ā ×©×”וא יכול לקח×Ŗ א×Ŗ המודעו×Ŗ והט×Øנהפו×Øמציה הללו ולהטמיע או×Ŗם בחיי היום יום.

זה בדיוק מה שאימון ט×Øנהפו×Øמטיבי עושה. לוקח א×Ŗ הטוב משני העולמו×Ŗ ומשלב או×Ŗם.

זהו ×Ŗהליך אפקטיבי של ×Øיפוי, שינוי וצמיחה.

מגיע לך לשמוח, להשיג מט×Øו×Ŗ, לאהוב א×Ŗ עצמך וא×Ŗ החיים. מגיע לך לצמוח מ×Ŗוך הקשיים ולא למחז×Ø ××•×Ŗם שוב ושוב. מגיע לך לממש א×Ŗ עצמך.

מזמינה או×Ŗך לקח×Ŗ חלק במהע בו אלפים בא×Øׄ ובעולם כב×Ø ×©×™× ×• א×Ŗ חייהם.

ני×Ŗן לקבוע מפגש בי×Øושלים או ב×Ŗל אביב

054-7793382 כ×Øמי×Ŗ אוזן

לא×Ŗ×Ø

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *