עצה חשובה בד×Øך שלך להגשמה ומימוש עצמי

כולנו ×Øוצים להגשים ולממש א×Ŗ עצמנו. לה×Øגיש א×Ŗ ×Ŗחוש×Ŗ ההצלחה וההיפוק ובכל זא×Ŗ, מעטים מאי×Ŗנו זוכים לכך. מדוע?

ההיבה לכך שאיננו ממצים א×Ŗ יכולו×Ŗינו ושאיננו מממשים א×Ŗ עצמנו היא שאנחנו משחקים א×Ŗ או×Ŗם ×Ŗפקידים שוב ושוב.. Ā ××•, במילים אח×Øו×Ŗ, אנו חיים לפי דפוהים. במקום שאנו ננהל א×Ŗ חיינו- מנהלים או×Ŗם הדפוהים.

אנחנו בעצם לא חווים ומ×Ŗמודדים עם העולם ממקום של חי×Øו×Ŗ אלא כפי שהדפוהים שלנו מכ×Ŗיבים לנו.. במקום שנ×Ŗמודד עם כל מצב ומצב באופן שונה- אנו מפעילים א×Ŗ או×Ŗם מנגנונים, כך אין לנו הזדמנו×Ŗ לנצל א×Ŗ כל יכולו×Ŗינו/ כישו×Øינו ובוודאי לא לממש א×Ŗ עצמנו.

בעצם, אנו כלואים ב×Ŗוך דפוהים המאלצים או×Ŗנו להגיב שלא בה×Ŗאם לנהיבו×Ŗ אלא מ×Ŗוכם בלבד.Ā ×¢×•×“ מ×Ŗווהפו×Ŗ לכך- ציפיו×Ŗ החב×Øה לה×Ŗנהגו×Ŗ המוכ×Ø×Ŗ. וכך, אנו ×Ŗקועים במעגל קהמים שאין ממנו מוצא. אנו חיים א×Ŗ חיינו ו'ככה אנחנו' לכאו×Øה, אך למעשה, בשם ×Ŗכונו×Ŗ אופיינו, אנו לא יכולים להיו×Ŗ מי שאנחנו באמ×Ŗ. כמו חומה מפ×Øידה בינינו לבין עצמנו- חומ×Ŗ האופי, הדפוהים והה×Øגלים הנוקשים.

כולנו כך (או כמעט כולנו).. חשוב שנעצו×Ø ×œ×Øגע ונשאל א×Ŗ עצמנו אילו דפוהים יש לנו? מהן ×Ŗכונו×Ŗ האופי שלנו? האם הם מש×Ø×Ŗים או×Ŗנו או אנחנו או×Ŗם? אם נדע ונהכים ל×Øאו×Ŗם, יש היכוי שנוכל להש×Ŗח×Ø×Ø ×ž×”×.

הכו×Ŗב×Ŗ, כ×Øמי×Ŗ אוזן, מלווה ×Ŗהליכי שינוי (טיפול ×Øגשי וקאוצ'ינג) ומנח×Ŗ הדנאו×Ŗ

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *