עהקים בל×Ŗי גמו×Øים

בכל אחד מאי×Ŗנו יש כל מני עהקים בל×Ŗי גמו×Øים. פצעים שנפצענו בגיל כזה או אח×Ø ×•×©× ×©××Øו פ×Ŗוחים. צמאים לטיפול. למגע יד אדם. למישהו שיגיד שהכל בהד×Ø ×¢×›×©×™×•. שאפש×Ø ×œ×”×ž×©×™×š.

כמהים למישהו שי×Øאה או×Ŗם, יקשיב להם ויבין. שיהכים להיו×Ŗ שם אי×Ŗo.Ā ×‘לי להבהל ובלי לשפוט ובלי לנכה לעצמו א×Ŗ הכאב.

ואולי אפילו יציע אלט×Øנטיבה למהקנו×Ŗ שהגיע אליהן או×Ŗו הילד הפצוע מחוה×Ø ×‘×Øי×Øה. אולי יש אפש×Øויו×Ŗ אח×Øו×Ŗ, נוהפו×Ŗ..

מישהו שיושיט יד וילך אי×Ŗנו לשם ויהיה אי×Ŗנו ולא יעזוב עד שהפצע י×Ŗחיל ×Ŗהליך של ×Øיפוי. והילד יוכל אז לגדול, לה×Ŗבג×Ø ×‘××ž×Ŗ ולחיו×Ŗ א×Ŗ חייו שלו.

ולא ×Øק א×Ŗ העהקים הבל×Ŗי גמו×Øים שלו שוב ושוב ושוב..

 

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *