פוהט קצ×Ø ×œ×Ŗשעה באב

ואולי.. אם יידעו א×Ŗ הד×Øך לאהב×Ŗ עצמם יצליחו ל×Øאו×Ŗ גם א×Ŗ הד×Øך

לאהב×Ŗ הזול×Ŗ

ימצאו משיח בליבם ויעמלו קשה האחד למען השני

ויבנו א×Ŗ בי×Ŗ מקדשם

שם יוכלו לבשל ולאכול א×Øוחו×Ŗ ×¢×Øב משו×Ŗפו×Ŗ

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *