פחד מהל×Øגיש א×Ŗ הכאב

 

היא מגיעה אלי בכל יום שלישי. אח×Ø ×”×¦×”×Øיים. יושב×Ŗ ומפטפט×Ŗ בלי הפהקה. אני יודע×Ŗ שהמצב החב×Ø×Ŗי שלה לא טוב, לכן באה. אני יודע×Ŗ שגם בלימודים היא מ×Ŗקשה. בד×Øך לא ד×Øך היפ×Øה בקושי שיש ילדה אח×Ŗ שמצבה החב×Ø×Ŗי חמו×Ø ×ž×©×œ×”. על הכאב היא לא מדב×Ø×Ŗ. אבל היא זועק×Ŗ או×Ŗו בכל ×Øמח"ח איב×Øיה.


אני מ×Øגישה שצ×Øיך לה×Ŗק×Øב אל הכאב בעדינו×Ŗ ×Øבה. ממש ×Øואה א×Ŗ הפצע החי. Ā ×•×Øוצה לנקו×Ŗ ולחטא ולחבוש ולאפש×Ø ×œ×• להב×Øיא. להחלים. וכל מה שמ×Ŗאפש×Ø ×œ×™ כ×Øגע הוא להיו×Ŗ אי×Ŗה שם. במקום שמפחד לגע×Ŗ. במקום שנמנע. במקום ש×Øוצה להגן על עצמו מהכאב בכל מחי×Ø. להיו×Ŗ שם אי×Ŗה כמה שצ×Øיך. ו×Ŗו לא.

זה מזכי×Ø ×œ×™ שי×Ø ×©×§×Øא×Ŗי לא מזמן (נכ×Ŗב בהקש×Ø ××—×Ø ××‘×œ מ×Ŗאים ×Ŗמיד..):

א֓ם ×Ŗּ֓פְגֹּשׁ אÖøדÖøם שׁÖøבוּ×Ø
שֵׁב א֓×Ŗּוֹ
עַל ×”Ö·×£ הַשֶּׁבֶ×Ø ×”ÖøאÖø×Øוּ×Ø
אַל ×Ŗְּנַהֶּה לְ×Ŗַקֵּן
אַל ×ŖÖ¼Ö“×Øְצֶה שׁוּם דּÖøבÖø×Ø
בְּי֓×ØְאÖøה וּבְאַהֲבַ×Ŗ הַזּוּלÖø×Ŗ
שֵׁב א֓×Ŗּוֹ
שֶׁלֹּא י֓הְיֶה שׁÖøם לְבַד.

(המד×Ø ×•×™× ×©×˜×•×§)

ואני לעצמי, א×Ŗ מה אינני מהפ×Ø×Ŗ, היכן הכאב גדול מכדי לגע×Ŗ והאם אני נמצא×Ŗ שם עם עצמי בי×Øאה ובאהבה?
וא×Ŗ?
וא×Ŗה?

כ×Ŗיב×Ŗ ×Ŗגובה

האימייל לא יוצג בא×Ŗ×Ø. שדו×Ŗ החובה מהומנים *